นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1330 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1374 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1090 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1320 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 1006 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1118 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 1001 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1214 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 879 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1135 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1168 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1134 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1178 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1246 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1151 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 1037 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1088 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 1057 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 982 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 856 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 797 0
Team Work Happy Share PSU(2) 818 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1163 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1188 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1333 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1138 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2596 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1143 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1645 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1397 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1169 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1282 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1137 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1109 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1155 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1398 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7989 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1371 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 1005 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 911 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1333 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1108 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1946 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1292 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1184 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1207 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1220 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1406 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1484 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1598 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 2001 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1347 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1383 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1438 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1308 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1260 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1462 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1466 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1668 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1305 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1158 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1287 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1317 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1355 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1300 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1684 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1655 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1999 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1789 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1794 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 2121 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1959 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1680 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1982 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2209 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1631 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1921 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2607 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2408 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2423 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1740 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 2065 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1739 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2860 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3778 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1998 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2647 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2449 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 2050 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1697 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1376 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1545 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1643 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1606 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1564 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1942 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1934 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1878 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1615 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1623 1