นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1090 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1027 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 897 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1093 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 834 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 923 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 835 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1009 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 714 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 958 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1036 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 987 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 984 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1081 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 948 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 843 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 932 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 929 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 862 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 749 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 699 0
Team Work Happy Share PSU(2) 718 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1034 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1070 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1193 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 971 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2396 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 998 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1460 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1235 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1021 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1118 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 994 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 951 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1013 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1248 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7853 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1223 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 890 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 778 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1183 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 964 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1749 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1149 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1062 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1085 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1109 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1302 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1323 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1461 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1790 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1196 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1226 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1259 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1194 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1108 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1313 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1309 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1494 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1153 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1060 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1169 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1195 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1228 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1180 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1503 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1493 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1847 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1664 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1647 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1924 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1814 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1548 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1844 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 1996 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1490 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1744 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2369 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2243 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2269 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1619 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1881 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1572 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2656 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3460 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1779 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2469 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2273 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1896 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1599 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1292 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1465 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1530 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1459 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1426 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1787 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1815 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1723 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1509 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1543 1