นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1211 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1145 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 984 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1168 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 902 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1006 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 911 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1102 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 777 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1037 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1090 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1040 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1068 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1147 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1047 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 919 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1009 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 985 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 902 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 793 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 735 0
Team Work Happy Share PSU(2) 764 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1088 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1115 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1247 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1046 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2487 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1049 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1544 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1290 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1071 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1188 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1043 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1009 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1058 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1312 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7904 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1279 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 927 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 831 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1234 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1021 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1827 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1204 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1107 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1139 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1153 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1341 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1384 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1513 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1873 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1253 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1282 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1334 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1239 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1180 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1369 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1367 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1586 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1208 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1097 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1218 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1246 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1274 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1217 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1599 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1555 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1907 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1722 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1696 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1993 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1866 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1598 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1908 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2095 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1554 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1816 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2482 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2302 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2317 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1658 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1965 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1647 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2751 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3609 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1876 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2549 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2362 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1968 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1648 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1342 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1502 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1578 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1520 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1494 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1861 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1866 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1794 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1558 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1582 1