นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1514 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1721 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1243 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1500 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 1157 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1274 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 1161 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1393 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 1021 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1288 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1301 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1286 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1331 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1378 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1300 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 1218 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1216 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 1159 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 1090 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 948 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 902 0
Team Work Happy Share PSU(2) 948 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1265 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1340 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1484 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1268 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2825 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1273 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1791 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1538 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1306 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1409 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1269 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1258 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1306 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1578 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 8145 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1511 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 1127 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1031 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1497 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1235 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 2111 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1410 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1296 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1320 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1319 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1495 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1628 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1715 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 2141 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1464 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1522 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1591 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1434 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1382 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1591 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1603 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1792 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1433 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1243 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1390 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1434 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1472 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1451 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1807 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1800 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 2124 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1903 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1921 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 2267 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 2098 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1821 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 2119 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2376 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1764 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 2054 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2765 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2566 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2566 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1864 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 2190 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1875 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2991 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3980 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 2144 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2780 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2613 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 2175 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1790 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1472 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1674 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1743 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1752 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1702 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 2088 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 2075 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 2002 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1705 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1749 1