นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1401 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 1479 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 1144 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1394 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 1066 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 1180 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 1064 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 1283 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 934 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 1188 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 1213 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 1191 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 1236 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1293 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 1203 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 1098 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 1140 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 1094 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 1020 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 883 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 826 0
Team Work Happy Share PSU(2) 865 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 1198 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1235 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1387 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 1186 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2708 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 1190 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1692 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1463 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 1226 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1328 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 1185 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 1166 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 1217 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1460 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 8058 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1422 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 1044 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 947 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1394 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 1150 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 2015 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1327 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1217 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1247 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1259 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1435 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1533 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1641 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 2054 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1392 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1433 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1495 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1357 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1305 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1506 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1521 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1714 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1349 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1179 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1322 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1362 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1394 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1349 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1729 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1702 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 2037 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1831 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1838 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 2186 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 2010 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1735 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 2035 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 2279 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1687 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1977 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2662 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2460 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2479 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1787 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 2113 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1790 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2910 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3863 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 2055 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2704 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2499 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 2095 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1729 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1405 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1599 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1681 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1659 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1620 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1999 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1981 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1919 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1644 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1656 1