นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560 1003 0
การดำเนินการของคณะทำงานจัดการความรู้กลุ่มย่อย ปีการศึกษา 2559 903 0
การกำหนดองค์ความรู้ในการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ 817 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(3) 1013 0
การเคลื่อนไหวโดยอิสระ 782 0
การทำให้ติดตัว"การบันทึก" 861 0
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(2) 778 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59(เพิ่มเติม) 917 3
ส่งเสริมคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในองค์กร(1) 655 0
Team Share มิ.ย.-ส.ค.59 908 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558(2) 982 0
KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2559 และบุคลากรดีเด่นระดับคณะ ปี 2558 946 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนตุลาคม 58 - มีนาคม 59) 909 1
แผนการดำเนินงานกิจกรรม KM คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2558 1025 0
Team Share ธ.ค.58-ก.พ.59 888 2
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน NR. 792 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน (ช่วงเดือนเมษายน - กันยายน 2558) 876 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) #2 878 2
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2557 813 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2558 712 0
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2558 และบุคลากรดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง 2557 663 0
Team Work Happy Share PSU(2) 685 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2557 (ช่วงเดือน มกราคม - มีนาคม 2558) 987 5
Team Work Happy Share PSU(1) [C] 1020 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน มกราคม - ธันวาคม 2558 [C] 1133 1
การบริหารจัดการและการสืบค้นข้อมูลงบประมาณเงินรายได้คณะฯ ผ่านเว็บไซต์"งานนโยบายและแผน" ปีงบประมาณ 2558 912 0
งานเกษียณอายุราชการ ปี 2557 : การแสดง 2303 3
แผนการจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2557 949 0
นิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 22 1393 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 (ช่วงเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2557) 1174 1
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรดีเด่น ปี 2556 968 0
ทีมสัมภาษณ์บุคลากรเกษียณฯ ปีงบประมาณ 2557 1058 1
การจัดการความรู้ผู้เกษียณฯ งบประมาณ2557 และบุคลากรดีเด่น 2556 949 0
หัวใจความสำเร็จในองค์กร 908 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(3) 976 1
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(2) 1198 3
มหกรรม Share:รวมพลคนเขียน Blog NR. ครัั้งที่ 3(1) 7806 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 1172 3
ติดตามผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU รอบ 7 เดือน 847 1
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 735 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2556 รอบ 4 เดือน 1137 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2556 รอบ 4 เดือน 916 2
มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาบริการในการทำงาน 1675 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 12 เดือน 1104 1
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 (รอบ 12 เดือน) 1023 3
มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 1044 1
มหกรรม Share: เรื่อง ปรับแต่งแปลงไฟล์ภาพให้ได้ดั่งใจ (ระดับพื้นฐาน) 1 1076 0
พื้นที่แห่งความสุข "สงกรานต์ 2556" 1258 3
การจัดการความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2556 และบุคลากรดีเด่น ปี2555 1268 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน (2) 1411 3
Blogger of the Month (Feb 2556) 1688 13
การใช้ Share PSU ของคณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1152 6
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 9 เดือน 1176 0
กลุ่ม 3 วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 1207 4
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(2) 1154 1
มหกรรม Share: การเขียน Share PSU ภาควิชาธรณีศาสตร์(1) 1070 4
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 2553-2555 1261 0
รางวัลแด่คนช่างเขียนชาวทรัพยฯ ปีการศึกษา 2554 1260 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 7 เดือน 1442 3
แนวคิดพิชิตนวัตกรรม 1101 2
หมวดหมู่บันทึกบนระบบ Share PSU 1024 2
ต้อนรับสมาชิกใหม่ FNR Share 1126 2
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1146 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา 2555 รอบ 4 เดือน 1188 0
เปรียบเทียบการใช้ Share PSU คณะทรัพยฯ ปีการศึกษา53-54 1125 3
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (ก.พ.-มี.ค.55) 1460 3
ติดตามข้อมูลรางวัลแด่คนช่างเขียน 1447 0
เกณฑ์รางวัลแด่คนช่างเขียน 1797 2
บรรยากาศการมอบรางวัลและร่วมเสวนา Share PSU 1619 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (3) 1598 2
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ. วข.สุราษฎร์ (2) 1864 4
ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์ 1759 4
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 ครั้งที่ 2 1502 2
เปรียบเทียบผลการดำเนินงานการใช้ Share PSU 1802 2
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(3) 1933 1
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(2) 1451 0
"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1) 1686 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 (รอบ 5 เดือน) 2295 7
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภทนวัตกรรม 2183 0
โครงการพัฒนางานปี 2554 ประเภททั่วไป 2225 1
ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม การใช้งาน Share PSU รูปแบบใหม่ 1579 2
สรุปผลการใช้ Share PSU ปีการศึกษา 51-53 คณะทรัพย์ฯ 1826 1
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2554 1516 0
สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ 2580 7
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน 3355 8
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน 1700 0
บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่ 2395 6
มหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.ac.th รูปแบบใหม่ 2204 8
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ (2) 1844 2
การดำเนินการสกัดความรู้ของบุคลากร คณะทรัพย์ฯ 1563 1
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (9) 1268 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (8) 1430 0
สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มข.-ม.อ. ครั้งที่ 2 (7) 1482 0
รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 6 เดือน 1399 3
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 6 เดือน 1386 1
กิจกรรม“รวมพลคนเขียนบล็อก” ของชาวทรัพย์ (ตอน 2) 1723 3
คำถามในการสัมภาษณ์ข้อมูล KM คณะทรัพย์ฯ 1773 2
สัมภาษณ์ข้อมูลกิจกรรม 5ส และกิจกรรม KM คณะทรัพย์ฯ 1672 1
ผลการดำเนินงานการใช้ share ปีการศึกษา 53 รอบ 4 เดือน 1469 6
ประเมินก่อนและหลังการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรม share (2) 1503 1