นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
คำสำคัญ (keywords): การจัดการความรู้
Ico48

การจัดการความรู้ » การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2552 (1)

การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติครั้งที่ 8/2552 (4/2552) วันที่ 5 ตุลาคม 2552ณ ห้อง ทธ 105 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ (สามารถดูรูปให้ชัดขึ้นได้ โดยใช้เมาท์คลิกที่รูปนะค่ะ) ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมแบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 20 ตุลาคม 2552 17:18 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2552 17:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Ico48

การจัดการความรู้ » มารู้จักกับ share กันเถอะ (4)

ช่วงการจัดการความรู้ กับ การใช้ shareวิทยากร : อ.อานนท์· อาจารย์ได้กล่าวถึงหลัก 3 ข้อ คือ 1. คน 2.งาน 3. องค์กร · หน่วยงานที่เต็มไปด้วยความสุข และพัฒนาไปด้วยกัน· การมองการจัดการความรู้แล้วใช้พัฒนาตัวเรา และส่งผลต่อเราในอนาคต เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 27 ตุลาคม 2552 13:28 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2552 08:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Ico48

การจัดการความรู้ » ประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6)

คณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง มารู้จักกับ share กันเถอะ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2552 เวลา 09.00 – 16.00 น.ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีบุคลากรเข้าร่วม 35 คน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 28 ตุลาคม 2552 13:24 แก้ไข: 28 ตุลาคม 2552 13:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Ico48

การจัดการความรู้ » กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก (3)

มาเป็นกำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึกทั้งผู้เขียนหน้าใหม่ และหน้าเก่ากันนะค่ะโดยที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ได้มีมติเห็นชอบในการสร้างระบบแรงจูงใจ ดังนี้1. รางวัลเป็นรายบุคคล โดยมอบรางวัล ทุก 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนมิ.ย. 52 – พ.ค. 53การจ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2552 17:23 แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2552 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Ico48

การจัดการความรู้ » ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ครั้งที่ 5/2552 (1)

รองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ) ได้ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 52 เวลา 13.45 - 15.20น.เพื่อติดตามผลการดำเนินงานการใช้ share ในปีการศึกษา 2552 รอบ 6 เดือน (มิ.ย.- พ.ย. 52) ตามรูปด้านล่างนี้ค่ะ (ส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 25 ธันวาคม 2552 17:08 แก้ไข: 25 ธันวาคม 2552 17:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Ico48

การจัดการความรู้ » กำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึก(ตอน 2) (0)

จากบันทึกกำลังใจให้กับผู้เขียนบันทึกก็ได้ทราบกติกากันไปแล้วนะค่ะและผลรางวัลในการแบ่งปันความรู้ผ่านระบบ share psu ของมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2552 รอบ 6 เดือน ได้กำหนดมอบในวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ซึ่งคณะทรัพยฯ ได้จัดงานปีใหม่ 2553 ค่ะมอบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 29 ธันวาคม 2552 09:57 แก้ไข: 29 ธันวาคม 2552 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Ico48

การจัดการความรู้ » มารู้จักการเรียนรู้การใช้ facebook (0)

ขอเชิญบุคลากรชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติเข้าร่วมการฝึกอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการขณะนี้มีผู้เข้าลงทะเบียนแล้วจำนวน 18 ท่าน ค่ะรีบมาลงทะเทียนเข้าร่วมกันค่ะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่.. http://www.natres.psu.ac.th/office/it/... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 20 กรกฎาคม 2553 07:45 แก้ไข: 20 กรกฎาคม 2553 08:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Ico48

การจัดการความรู้ » ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะทรัพยฯ (3)

คณะทำงานจัดการความรู้ จัดให้มีกิจกรรมมหกรรม Share โดยภาควิชา/ หน่วยงาน และในครั้งนี้ หน่วยสารบรรณ งานนโยบายและแผน งานเทคโนโลยีและสารสนเทศนำเสนอเรื่อง ฐานข้อมูลมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 03 สิงหาคม 2553 11:44 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2553 09:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Ico48

การจัดการความรู้ » สรุปผล “มารู้จักและเรียนรู้การใช้งาน facebook” (3)

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 159 อาคาร 2 ชั้น 1 ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้กล่าวเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร “มารู้จักและเรียนรู้การใช้งาน facebook” เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 03 สิงหาคม 2553 17:35 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2553 09:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Ico48

การจัดการความรู้ » ผลการดำเนินการกิจกรรม KM ปีการศึกษา 2552 (3)

ท่านคณบดี รศ.วัลลภ สันติประชา ที่ปรึกษา และ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ประธานฯได้ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 10/2553(1/2553)เมื่อวันที่9 กรกฏาคม 2553 เวลา 13.50 - 16.05น.เพื่อสรุปผลการดำเนินการกิจกรรมการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เปตอง   สร้าง: 04 สิงหาคม 2553 12:14 แก้ไข: 04 สิงหาคม 2553 12:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]