นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1676
ความเห็น: 0

KMบุคลากรเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2560

 

 

 

       ตามมติที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ครั้งที่ 29(1/2560) เมื่อวันที่ 18เมษายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการสกัดความรู้ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th  ของบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 10 ท่าน 

 

โดยมีวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์บุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงาน ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ รวมทั้งถ่ายทอดเทคนิค แนวความคิดในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในคณะทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นข้อมูลในหนังสือที่ระลึกงานเกษียณอายุราชการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560

รายชื่อบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ มีดังนี้

 

ภาควิชา/ หน่วยงาน 

รายชื่อ 

ตำแหน่ง

ภาควิชาพืชศาสตร์

  1. อาจารย์จำเริญ  ยืนยงสวัสดิ์

อาจารย์

ภาควิชาสัตวศาสตร์

  1. นายนพพร   ขุนบรรเทิง

  2. นายภินัย      ทองขจร

  3. นายเรียง      มุกดา

พนักงานเลี้ยงสัตว์  ระดับ บ1 

พนักงานขับรถยนต์

คนงานเลี้ยงสัตว์

ภาควิชาพัฒนาการเกษตร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ ทุ่งหว้า

รองศาสตราจารย์

ภาควิชาวาริชศาสตร์

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ มีแก้ว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการ

  1. นางสมบูรณ์   มณีนวล

พนักงานทั่วไป ระดับ บ2       

สำนักงานเลขานุการคณะฯ

  1. นายอุทิศ      อินทศร  

  2. นางเกี้ยว      แก้วมณี  

วิศวกรชำนาญการ

แม่บ้าน              

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 เมษายน 2560 11:05 แก้ไข: 25 เมษายน 2560 11:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly และ Ico24 ศรีนรา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.229.142.104
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ