นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1214
ความเห็น: 1

มหกรรม Share: การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU

 

 

          เมื่อวันอังคารที่  21  พฤษภาคม  2556   เวลา 11.00  –  13.00  น. ณ ห้องประชุม 122
อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ  คณะทำงานจัดการความรู้ กำหนดจัดกิจกรรมหกรรม Share

     เรื่อง การจัดระบบคำสำคัญ หมวดหมู่บันทึก บนระบบ Share PSU 

โดยมีวัตถุประสงค์
  1.  เพื่อให้บุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัด   ระบบคำสำคัญ
      ในการบันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th
  2.  เพื่อเชื่อมโยงคำสำคัญในเว็บไซต์ KM ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เป็นรูปแบบเดียวกันกับ
       ระบบสารสนเทศในระบบ File server  ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ  
  3.  เพื่อส่งเสริมการใช้ Share PSU  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน  

การกำหนดคำสำคัญ(Keywords) ของการบันทึก ดังนี้

  1. ชื่อคณะ>   คณะทรัพยากรธรรมชาติ

  2. ชื่อภาควิชา/ หน่วยงาน > fnr plan

โดยพิมพ์ fnr เว้นหนึ่งตัวอักษร และตามด้วยชื่อภาควิชา/หน่วยงาน  เช่น  งานนโยบายและแผน   

  3.  ชื่อหมวดหมู่บันทึก > fnr-g-learn

โดยเลือกบนระบบ Share PSU จากจำนวน 13 ด้าน เช่น ด้านการเรียนการสอน

  4.  ชื่อกลุ่มเรื่องที่บันทึก>  fnr-ค่าธรรมเนียมการศึกษา

โดยพิมพ์ข้อความ  fnr  ตามด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (-)  และตามด้วยกลุ่มเรื่องที่บันทึก

 

และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์การจัดการความรู้ของคณะฯ

 

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 31 พฤษภาคม 2556 10:10 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2556 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อย่างน้อย ๆ บันทึกหนึ่ง ๆ มีคำสำคัญที่เกี่ยวกับคณะฯถึง ๔ คำแล้ว

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.92.74.105
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ