นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1959
ความเห็น: 4

ส่งเสริมการใช้งาน Share ม.อ.วข.สุราษฎร์

         วันนี้ได้มีโอกาสร่วมทีมส่งเสริมการใช้งาน Share  ที่ม.อ.วิทยาเขตสุราษฏร์ฯ กับพี่เมตตา  ชุมอินทร์ (พี่จิ๊บ)  โดยทีมมี รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา (คณบดี)  คุณกิตติศักดิ์ ชูมาลี (พี่โป้ง)  คุณมะลิ  นิลสุวรรณ (มอนลี่)  และคุณสุนัทณี  แสงแจ่ม (เปตอง) ซึ่งมีกำหนดดังนี้ค่ะ


วันที่ 20  มกราคม  2555

เวลา  09.00-10.00 น. 

         เสวนา   เหตุแห่งการใช้ Share.psu.ac.thเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
         โดย   รศ.ดร.วัลลภ  สันติประชา/ คุณกิตติศักดิ์ ชูมาลี และ
                  คุณมะลิ  นิลสุวรรณ
        ดำเนินการเสวนาโดย คุณเมตตา  ชุมอินทร์

เวลา  10.30-12.00 น. 

        ร่วมถอดบทเรียน  "ความสำเร็จจากการใช้ Share เพื่อการสื่อสารในองค์กร  กรณีศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ"
         โดย  ดร.วัลลภ สันติประชา  คุณ Monly  และเปตอง
         ดำเนินการถอดบทเรียน  โดย คุณเมตตา ชุมอินทร์

เวลา  13.00 -15.00 น. อบรมการใช้งานระบบ Share.psu.ac.th 

               บรรยากาศในช่วงแรกก็มีผู้เข้าร่วมประมาณ  27  ท่านค่ะ  ก็เริ่มด้วยพี่จิ๊บพิธีกรกล่าวแนะนำวิทยากร 3 ท่านในช่วงแรกค่ะ

                ** พี่โป้งคนแรกค่ะที่ได้มีการเขียนอย่างไร                                     
             เริ่มต้นด้วยการเขียนที่ยาวมาก ยิ่งคนอ่านที่อ่านแล้วยิ่งไม่เข้าใจก็ยิ่งชอบ  และได้พัฒนาการเขียนให้ตรงจุดมากขึ้น อ่านง่ายขึ้น เริ่มต้นในตอนแรกเพื่อความมันมากกว่า และการเขียนไปสักพักก็จะเขียนให้มีการนำเสนอความรู้ของตัวเอง เหมือนกับว่าหากตายไปก็ยังหลงเหลือความดีให้จดจำประมาณนั้น เหมือนดึกๆ ไม่มีอะไรทำ ก็เขียนบันทึกดีกว่า โดยต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละบันทึก และมาสะสมเขียนเรื่อยๆ เป็น หนึ่งบันทึก



พี่จิ๊บ  สรุปข้อดีของระบบก็จะเป็นการเก็บข้อมูลฝึกตรึกตรองทบทวนการทำงานในแต่ละวัน


คณบดี  ทำไมถึงเขียนบ่อย ใช้ share เพื่ออะไร
(ข้อมูลภายในห้องมีเพียงหนึ่งเดียวที่มีชื่อในระบบแล้ว) ต้องมาเข้าอบรมในช่วงบ่าย

         1. การติดต่อสื่อสารร่วมกัน ทั้งในองค์กร ทั้งด้านวิชาการ  มาทำตรงนี้ด้วยหน้าที่ด้วย และได้เขียนของคุณสินชัยพักหนึ่ง จะเขียนใน gotoknow ก็กว้างเกินไป และได้สื่อสารทาง mail ด้วย แต่มันก็หายไปหากลบ เมื่อมี share ก็เลยใช่        share มีการบันทึกเก็บไว้  และในคณะได้มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารกัน ทำความเข้าใจร่วมกัน และการจัดระบบการจัดการความรู้ของการศึกษาไทย  และได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้คณะฯ และคณะฯ พยายามเปลี่ยนการทำงานจากกระดาษมาใช้การใช้อิเล็กทรอนิคส์ โดยให้เจ้าหน้าที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกคน  การเขียนของมอนลี่เรื่องการจัดสวนหย่อมก็ทำให้ google รู้จัก  และการจัดอับดับ และมีผู้เข้าอ่านมากสถิติเป็นแสน 

ใช้ในการสื่อสารทำความเข้าใจ ตอบคำถาม รับรู้ร่วมกัน กฎระเบียบแนวปฏิบัติให้เข้าใจ เป็นประโยชน์ และลดเวลาในการทำงาน หรือการจัดกิจกรรมขึ้นในองค์กร การเผยแพร่สิ่งที่เรามีแล้วให้รับรู้กันในองค์กรได้ เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย  การหาลูกค้าการจัดอบรม


2.  การบันทึกไว้ใน share สามารถค้นาหาได้ และช่วยในกระบวนการคิด ที่ต้องรู้จริง เชื่อถือได้ และเป็นการาตรวจสอบตัวเองว่าได้ค้นคว้ามาถูกต้อง  หากมีปัญหาก็มาเล่าผ่านบันทึกและมีข้อคิดในการปฏิบัติใช้งาน และยินดีมอนลี่ซึ่งในช่วงแรกก็มีปัญหามาถามบ่อยก็ได้ให้ข้อคิด ให้คำถามที่ทำงานอย่างท้าทาย ทำให้มอนลี่นำไปใช้จนเกิดความสำเร็จในการทำงานได้ ก็ให้มอนลี่ให้ข้อมูลว่าทำไมจึงทำได้ ท้าทายกับงานจนสำเร็จ  ใน facebook ก็จะมีคำคม คำสอน ไว้ทุกวัน ได้สอนทั้งนักศึกษา บุคลากรคณะฯ


3.  ทำความเข้าใจที่ตรงกัน เป็นตัวช่วยในการทำงาน ลดภาระงานเรา เช่น คำถามที่ถามบ่อย ปัญหาที่ต้องแก้ไข มีการยกตัวอย่างเสนอข้อมูล  สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือ   พยายามบังคับตัวเองให้เวลา ไม่ข้ออ้างของเวลา  ใช้ต่อเนื่องเพราะความต้องการสอน คือหน้าที่เรา เช่น ปัญหาการลงเบียนผิดแก้ไม่ถูก ก็ต้องบอกการแก้ปัญหาโดยเขียนคำร้องก็แก้ได้  ผ่าน facebook  นอกจากเขียนทุกวันแล้ว ก็จะมีการเขียนความก้าวหน้าทางด้านการเกษตร และเป็นการบังคับให้เราหาความความรู้ พัฒนาตนเอง  การเขียนทำให้มีเพื่อน สื่อสาร รู้จักตัวเรา มีอะไรใหม่เข้ามาได้มากขึ้น


ตอนที่ให้มอนลี่มาเล่น share ใหม่ๆ ก็ไม่เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์อะไร และหากการชักชวนใครต้องเป็นผู้นำต้องแสดงเขียนให้เห็น และแสดงตัวตนของเรา สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 

วันนี้มาshareนะครับ มีอะไรถามได

 

พี่จิ๊บ หากจะนำคนอื่นได้ต้องทำให้เห็น  ซึ่งบันทึกของคณบดีจะมีการตามอ่าน แต่จะมีข้อ comment น้อย

เดิมคุณมอนลี่กับพี่จิ๊บ อยู่คนละหน่วยงานกันแต่จะมีความสัมพันธ์ ห่วงใยกัน ด้วย share สายสัมพันธ์เชื่อมกันจนห่างหายไปบ้างก็รู้ค่ะ เพราะเจ็บตา... บันทึกมากไปหน่อย

 

มอนลี่ เริ่มด้วยต้องไปอบรมการใช้ share และด้วยความไม่ต้องการใช้งานเลย และเป็นการเพิ่มหน้าที่ด้วย และเมื่อคณบดีเรียกประชุมให้คนองค์กรรับรู้การใช้ share  คณะฯ มีการจัดอบรมโดย อ.กลางเดือน ซึ่งคณบดีติดตามการใช้งาน จึงได้ร่วมกันทั้งทีมคณะทำงานจัดการความรู้ คณะฯ และในห้องทำงานมีทั้งพี่มิกกี้ มอนลี่ เปตอง  และการตั้งชื่อความสนุกในห้อง และมีการเขียนบันทึกก็จะมีการให้กำลังใจกัน เมื่อทำไปสักพักก็มีการประชุมสรุปคณะทำงาน KM และพยายามชักชวนการทำงานในกลุ่มกัน ทั้งช่วงเที่ยงเวลากินข้าวก็ไม่เว้น และก็ไม่ยั่งยืน เขาก็ไม่ชอบ ก็เลยหาลูกค้าใหม่ จึงหารุ่นน้องก็ไม่นานก็ไม่บันทึกอีก และปัญหาหัวหน้างานไม่เห็นด้วย เอาเวลางานมาทำ จึงทำให้ตนเองต้องทำบันทึกให้ทันคณบดี และนำมา commit TOR ซึ่งเราอยากจะทำให้ถึงจุดเป้าหมาย (มีการล้อว่าไฮเปอร์หรือเปล่า) จึงหาวิธีการนำเสนอ เช่น การไปซื้อปลา ผัก มาทำอาหารถ่ายรูปนำเสนอบันทึก  และการเขียนบันทึกสวนหย่อมส่วนที่ตนเองชอบ เมื่อหาทาง google ก็ค้นหาเป็นอันดับต้นๆ มีผู้เข้าอ่านเป็นแสน   และคณบดีให้เริ่มการเขียนเรื่องงานที่มีปัญหา เช่น การใช้ระบบ e-doccument และการเขียนบันทึกทำให้ตนเองใจเย็นมากขึ้น การบันทึก ใช้ถ้อยคำที่นุ่มนวล  ทำให้เกิดการทำความรู้จักกันภายในมหาวิทยาลัยด้วย  และตอนนี้ในระดับคณะฯ ได้นำมา commit TOR เป็นคะแนนพัฒนางานด้วย


        สำหรับการได้เข้ามาเขียนของเปตองไว้บันทึกที่ 2 ค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มกราคม 2555 15:11 แก้ไข: 25 มกราคม 2555 16:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

รวดเร็ว ฉับไว ครบทุกประเด็น ต้อง Patong1 เคเบิล TV

ขอบคุณค่ะ คุณลิขิตติดจรวด "ป้า" ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลย ก็ได้อ่านบันทึกนี้ของ เปตองแล้ว

คราวหลังต้องเอาไปทุกรอบ ทำหน้าที่คุณ "ลิขิต" ประจำวง

รออ่าน การเขามาของเปตองอยู่นะคะ

แนะนำ นิ้ดเดียว ในของแต่ละคน น่าแยกเป็น

-

-

-

ให้เห็นแต่ะเหตุผล แต่ละแรงจูงใจจะทำให้อ่านง่าย กว่านี้ค่ะ เช่น

- ถูกบังคับ

- ดูแล้วก็มีประโยชน์ดี

- ฝึกการเขียนขอตัวเอง

- ลองดู ว่าจะชนะตัวเองหรือเปล่า

- ฝึกไฝึกมา กลายเป็นติดใจ

- ฯลฯ

ขอบคุณ ค่ะ

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำของพี่จิ๊บค่ะ จะนำไปปรับใหม่ค่ะ ฮิฮิ รีบขึ้นบันทึกค่ะกลัวไม่ทันพี่มอนลี่ (รวดเร็ว ฉับไว มอนลี่ Share PSU)

รอภาพจากกล้องน้องเปตอง ภาพบรรยากาศภายในห้องเสวนา และห้องอบรมค่ะ เพื่อให้น้องเปตองจัดไป แต่พี่มีภาพการมอบรางวัล 3 ท่าน นำรูปลงระบบตั้งรอไว้แล้วด้วย คิดว่าเปตองคงไม่ทันพี่มอนลี่เสียแล้ว ฮ่า ๆ ๆ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ