นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1976
ความเห็น: 0

"รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ชาวทรัพย์ฯ(1)

วันนี้ 4 พ.ย. 2554 เวลา 13.30 – 16.10 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีกิจกรรมมหกรรม Share  “รวมพลคนเขียน Blog ครั้งที่ 2" ของชาวคณะทรัพย์ฯ
มีผู้เข้าร่วม 33 ท่านค่ะ  ซึ่งมีท่านคณบดี (รศ.วัลลภ  สันติประชา) ที่ปรึกษาคณะทำงาน KM  
ท่านรองคณบดีฝ่ายบริหาร (ผศ.วรวิทย์ วณิชาภิชาติ) ประธานคณะทำงาน KM 
ทีมงานคณะทำงาน KM   บุคลากรคณะฯ และแขกผู้มาเยือน คือ
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (คุณเที่ยง จารุมณี) 
อ.ชาคริต    ทองอุไร   (คนธรรมดา)  คุณเมตตา  ชุมอินทร์ (เจ้าแม่ Share) 
คุณรัตติยา  เขียวแป้น (แม่ยาม Share) และคุณกิตติศักดิ์  ชูมาลี  (Our Shangri-La) มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการความรู้กับคณะฯ ด้วยค่ะ ก็ขอเล่าบรรยากาศของกิจกรรม ดังนี้ค่ะ
 
พิธีกรของงาน พี่ศรีนรา  แมเร๊าะ (พี่แด๊ะ) ได้เชิญประธานคณะทำงาน KM กล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการจัดการความรู้ จึงทำให้บุคลากรของคณะฯ บันทึกผ่านระบบ Share มีพัฒนาการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
 
 
ช่วงสัมภาษณ์ผู้แทนคลากรคณะฯ ที่รับเสื้อนกเงือก 3 ท่าน คือ พี่เบญจมาศ  เฉลิมวงศ์ (anny) เลขานุการภาควิชาสัตวศาสตร์  พี่ปราณี  จันทรัตน์ (พี่อ้วน) หัวหน้าหน่วยสารบรรณ  และพี่จิราภรณ์  คงสุข (พี่แจ๋ว) นักวิชาการอุดมศึกษา หน่วยวิจัย  เริ่มด้วยคำถามเป็นสิบค่ะ
1.  ช่วงล่านกเงือกได้กี่บันทึก (ช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2554)
     สามารถทำได้ตามกติกาพอดิบพอดี 27 บันทึกไม่ขาดไม่เกิน และบางท่านก็มากกว่ากติกาก็ขอกันเหนียวอีก 1 บันทึกพองามค่ะ
 
2.  อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการล่าเสื้อนกเงือก
-  คณะฯ จัดอบรมการใช้ Share PSU ระบบใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2554
-  แรงบันดาลใจจากรางวัล หากซื้อเองก็ไม่ภูมิใจ เท่ากับการได้แบ่งปันผ่านระบบ Share PSU
-  ความท้าทาย ต้องบันทึกจำนวนเรื่องให้ได้ตามเป้าหมาย
 
3.  ในช่วงปิดฤดูกาลนกเงือก จะมีจำนวนบันทึกที่มากเพราะอะไร
-   บันทึกเรื่องงานที่ทำประจำ โดยจับประเด็น สรุปงานในแต่ละวัน
-   บันทึกเรื่องทั่วไป เช่น อาหาร เรื่องรอบตัวเรา
-    จัดเวลาในการเขียนบันทึก
 
4.  การเขียน Share ต้องฝ่ากำลังแพงเวลาทำอย่างไร
-  จัดเวลาในช่วงเช้าก่อน 08.30 น. และเวลาพักกลางวัน เมื่อทานข้าวเที่ยงเสร็จก็จะรีบพิมพ์เก็บไว้
 
5.  มีเทคนิคในการเขียนเรื่องกฎ ระเบียบ งานวิจัย อย่างไร
-  ก่อนเขียนก็จะอ่านทำความเข้าใจว่าเกี่ยวข้องกับใคร เช่น นักวิจัย อาจารย์ หรือบัณฑิตศึกษา เพื่อสรุปก่อนบันทึก และอ้างอิงเว็บไซต์ให้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ หากเป็นหนังสือก็จะขออนุญาตผู้เขียนก่อนลงประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง
 
6.  ได้อะไรจากการสรุปในการอ่านบ้างค่ะ
-  ได้ฝึกการสรุปความ และได้เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองจากการอ่าน
 
7.  การเขียนบันทึกผ่านระบบ Share PSU มีปัญหาอย่างไร และแก้ไขโดยวิธีใด
-  มีปัญหาในการลงรูป ก็จะสอบถามคณะทำงาน KM บ้าง หรือผู้ที่บันทึกผ่านระบบ Share
 
8.  ได้รับอะไรบ้างจากการเขียน Share
-  การได้ค้นหาเรื่องราวต่างๆ ซึ่งบนระบบก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราได้เข้าไปเลือกอ่าน
-  การจัดเวลาในการบันทึก (แข่งกับเวลา)
 
9.  เทคนิคเขียนอย่างไรให้เรื่องน่าอ่าน
เขียนจากใจคิด จากสิ่งที่สนใจ ถ่ายทอดแบบง่ายๆ
 
10.  การตั้งชื่อเรื่องให้ชวนอ่านทำอย่างไร
-  ตั้งชื่อแปลกๆ เช่น ชื่อเพลง สิ่งรอบตัว
 
11.  แนวทางในการเลือกเรื่อง
-  จากหนังสือที่อ่าน และเรื่องใกล้ตัว เช่น การเลี้ยงดูลูก
-  การถ่ายทอดเรื่องราวในชีวิตประจำวัน
 
การใช้ Share PSU กลายเป็นกิจวัตรประจำวันของชาวคณะทรัพย์ฯ ไปแล้ว ซึ่งในทุกวันก็จะมีการเปิดอ่านระบบ E-Mail  ระบบ E-Doc ระบบ Share PSU หากระบบ Share มีปัญหาก็จะ... ขาดใจ ฮือฮือ
 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการความรู้ของแขกผู้มาเยือน
(โปรดติดตามตอน 2 ค่ะ)
หมวดหมู่บันทึก: วิธีการใช้งาน Share
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 04 พฤศจิกายน 2554 18:20 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2554 13:54 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.146.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ