นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3078
ความเห็น: 2

บทสัมภาษณ์ นางสมนึก ณ มณี ผู้เกษียณอายุราชการปี 53

ป้านึกเล่าถึงการทำงาน การอยู่ร่วมกันทั้งในครอบครัว และองค์กร อย่างประทับใจ

 

 

     

        การสัมภาษณ์นางสมนึก ณ มณี หรือ ป้านึก ของพวกเรา เมื่อวันที่ กันยายน  2553 เวลา 13.30-14.45 น. ก็เป็นกันเองมากค่ะ มีการถ่ายวีดีโอโดยพี่เด๊ะ ซึ่งก็ได้บอกป้านึกว่าไม่ต้องเขินกล้องค่ะ ให้คิดว่าเราเป็น ดารานำฝ่ายหญิง  เฮกันใหญ่ ในทีมสัมภาษณ์ก็กลัวว่าป้านึกจะพูดน้อย แต่ผิดคาดค่ะ ป้านึกของเราเล่าถึงการทำงาน การอยู่ร่วมกันทั้งในครอบครัว และองค์กร อย่างประทับใจมากค่ะ ซึ่งมีรายละเอียดการสัมภาษณ์ดังนี้นะค่ะ

%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81

การปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
           
เริ่มทำงานเมื่อปี พ.ศ. 2531 ที่ฟาร์มของภาควิชาสัตวศาสตร์ มีหน้าที่เลี้ยงหมู ผสมอาหารสัตว์ เปิด-ปิดประตู และทำความสะอาดห้องสำนักงานภาควิชาฯ ห้องพักอาจารย์ที่ชั้น 2  อาคาร 1การทำงานในฟาร์มของภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าทำงานตั้งแต่ 7.30 น.รับผิดชอบในการผสมอาหารไก่ และแพะ เพื่อนในงานที่ภาควิชาที่ทำกันเป็นหมวดอาหารสัตว์ช่วยกัน 3 คน ซึ่งขณะนั้น มี 4 หมวด คือ หมู  แพะ  โค  สัตว์ปีก(ไก่)  ในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ ต้องอยู่เวรเลี้ยงหมู โดย 1 คอก ประมาณ 40-50 ตัว หากมีแม่หมูใกล้จะคลอดก็ต้องคอยดูแล เมื่อหมูคลอดก็ทำคลอดหมูได้ โดยแยกลูกหมูออกมาตัดสายสะดือ ซึ่งได้เรียนรู้จาก ผศ.ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต ขณะที่กำลังสอนนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งป้านึกมีความสนใจและชอบ จึงสามารถทำได้ และคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักศึกษาด้วย ทำอยู่ 1 ปี  มีความประทับใจในความเป็นกันเองกับเพื่อนร่วมงานในหมวด และต่อมามีการผลิตนมจำหน่าย ก็ช่วยทำนมด้วยการทำงานที่ห้องสำนักงานภาควิชาฯ ห้องพักอาจารย์ที่ชั้น 2 อาคาร 1 รับผิดชอบในการเปิด-ปิดประตูห้อง ล้างถ้วยกาแฟ  ทำความสะอาดห้อง
          
ในปี พ.ศ. 2550 ได้เปลี่ยนตำแหน่งงานเป็น นักการภารโรง  สังกัด หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานเลขานุการคณะฯ  เข้าทำงานตั้งแต่ 7.00 น.ของทุกวัน เริ่มจากไปเบิกกุญแจที่ยาม แล้วเปิดห้องสำนักงานเลขานุการคณะฯ ทุกห้อง และทำความสะอาดห้องคณบดี  ห้องประชุม  สำนักงานเลขานุการคณะฯ (ห้อง 129 และห้อง 129/1)  ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร ห้องหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ และช่วงบ่ายทุกวันจันทร์จะต้องไปล้างห้องน้ำที่โรงรถคณะฯ  การใช้ห้องประชุม  ป้านึกจะคอยสอบถามและสังเกต จากคุณสกนธ์  รัตนโกศล (ตากล้อง) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ หากเดินเข้าห้องประชุมไหนก็แสดงว่ามีการใช้ห้องอย่างแน่นอน ก็จะสอบถามเวลาที่ใช้และคอยเปิดแอร์ก่อนการประชุมนั้นๆ  และเมื่อเสร็จทำความสะอาดสำนักงานก็จะช่วยคุณอมร  บุญมณี ในการจัดอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  ล้างถ้วยกาแฟ  

หลักในการทำงาน          
          ซื่อสัตย์           คือ  การไม่ไปทำการคดโกง มีความจริงใจ
         
          อดทน            คือ  ทำทุกอย่าง ไม่เรื่องมาก
         
          ขยัน              คือ  รู้ว่าเราทำอะไร ทำให้สม่ำเสมอ
           
          
ถือคติการทำงาน คือ ทำให้ดีที่สุด ชั่งเขาเขาจะเป็นอย่างไร และนำข้อแนะนำมาปรับปรุงตนเอง จะไม่โวยวายเก็บอารมณ์ได้ดี  มีปัญหาก็ให้คิดไตร่ตรองก่อน และสอบถาม คอยปรึกษากับเพื่อนร่วมงาน และการสอนรุ่นน้องที่มาปฏิบัติหน้าที่แทนตนเองได้ประมาณ 1 เดือนกว่าแล้ว ให้มีความตั้งใจในการทำงาน สู้งาน ซื่อสัตย์ พาตัวรอด และการเข้าไปทำความสะอาดต้องระมัดระวังไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย   และอยากบอกว่าเราต้องช่วยกัน และเมื่อเราช่วยเขา เขาก็จะมาช่วยเราด้วย หากเขาไม่มาช่วยเราก็
ชั่งเขา  โดยใช้ ตาชั่งเป็นเครื่องเตือนใจ ไม่เครียดกับการทำงาน  การปรับตัวเองในการทำงาน    

ครอบครัว         
          ชีวิตด้านครอบครัวมีความสุข  มีลูกสาว 1 คน จบการศึกษาระดับปริญญาโท  และมีหลานๆ ที่น่ารัก 
 

ความประทับใจ         
        
เมื่อครั้งที่ทำงานที่ภาควิชาสัตวศาสตร์  ประทับใจในเรื่องความเป็นกันเอง มีความผูกพัน อยู่กันแบบครอบครัว  ต่อมาเมื่อย้ายมาที่ทำงานในสำนักงานเลขานุการคณะฯ สิ่งแรกที่เกิดขึ้นในใจคือ ความกลัว ไม่ทราบว่า น้อง ๆ ในที่ทำงานคิดกันอย่างไร  จะทำงานอย่างไรให้ถูกใจน้องๆ  เมื่อครั้งมาทำงานจริงๆ  สิ่งแรกที่ประทับคือ
รอยยิ้ม    รอยยิ้มที่น้องๆ ในห้องสำนักงานได้ส่งให้  รู้สึกเลยว่า ไม่กลัว  เขาไม่เป็นอย่างที่คิด  เราต้องพยายามทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด  และ ณ ปัจจุบันนี้ น้อง ๆ ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ น่ารักทุกคน  ถึงแม้ว่า มิได้สัมผัสโดยตรง  แต่ที่ทำให้เกิดความประทับใจ นั่นคือ รอยยิ้ม  และการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมของคณะฯ ที่ก่อให้เกิดความรัก สามัคคีกัน 

งานหลังเกษียณ         
        
ป้านึกเมื่อเกษียณอายุราชการไปแล้ว  มีโครงการที่จะไปช่วยงานร้านเช่าวีดีโอของลูกสาวที่ตลาดเกาะหมี   การเข้าร่วมโครงการสวนสมุนไพรผู้สองอายุของอบต. เป็นกิจกรรมของหมู่บ้านที่ให้สมาชิกในหมู่บ้านไปศึกษาดูงาน และนำมาพัฒนางานที่หมู่บ้าน  และเข้าร่วมสมาคมคนพิการ เช่น การทำดอกไม้ประดิษฐ์
 

การดูแลและรักษาสุขภาพ          
        
ป้านึกออกกำลังเกือบทุกวัน  โดยตื่นนอนตั้งแต่ตี 4 หัวรุ่ง  เพื่อออกกำลังกายโดยการปั่นจักยาน    และที่สามารถออกกำลังได้ทุกวัน เพราะมีเพื่อนที่รู้ใจ (สามี) ปั่นจักรยาน ด้วยกันทุกครั้ง    สำหรับโรคประจำตัว  ก็มี คือเป็นโรคความดัน
   รักษาโดยการไปหาหมอตามที่นัดทุกครั้ง 

ทีมสัมภาษณ์ :  น.ส.ธีรนิตย์  ฉั่วสุวรรณแก้ว, นางสุวภัทร  วชิรอนันต์
                    นางมะลิ  นิลสุวรรณ,
นางสุนัทณี  แสงแจ่ม 

บันทึกภาพวีดีโอ :  น.ส.ศรีนรา    แมเร๊าะ

ขอขอบคุณคณะทำงาน KM ทุกท่าน
และขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านเขียนบันทึกแบ่งปันเรื่องราว
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 16 กันยายน 2553 10:15 แก้ไข: 16 กันยายน 2553 10:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

 ภาพความประทับใจ...จากน้อง ๆ ที่มอบให้  พี่นึก....ป้านึก

  Som2

 

 

 

 

 

ภาพประทับใจงานเกษียณอายุราชการ เมื่อ 22 กันยายน 2553

Som6

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.208.66
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ