นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2498
ความเห็น: 3

โครงการฝึกอบรมผู้บริหาร เดือนตุลาคม 2555

นพลักษณ์ : เพื่อการบริหารงาน บริหารคน

                มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มีโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหาร ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย โดยโครงการต่างๆกำลังจะมีการอนุมัติในวันที่ 10 ตุลาคม 2555

         โดยโครงการฝึกอบรมผู้บริหารที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม 2555 คือ โครงการอบรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นพลักษณ์ : เพื่อการบริหารงาน บริหารคน" เป็นโครงการที่จัดอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริหารระดับรองคณบดีหรือหัวหน้าภาควิชาของคณะ หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 28 ท่าน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยสำหรับการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

               นพลักษณ์ (Enneagram) เป็นศาสตร์ว่าด้วยการสังเกตุความรู้สึกนึกคิด เพื่อการเข้าใจและรู้จักและตนเอง เมื่อรู้จักตนเองก็จะสามารถรู้จักจักและเข้าใจผู้อื่น ตลอดจนกำหนดท่าทีการสัมพันธภาพสิ่งต่างๆรอบตัว และคนรอบข้าง เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น จึงจุดประกายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยงานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ เกิดแนวคิดว่า "นพลักษณ์" จะเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานและบริหารทีมงานเพื่อการเรียนรู้และเข้าใจหลักการเบื้องต้นในการใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับลักษณะงาน เพื่อลดความขัดแย้ง เพื่อการสื่อสารที่ดีต่อกันรวมถึงเพื่อการส่งเสริมศักยภาพภายในของทีมงาน จึงได้มีแผนจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "นพลักษณ์ : เพื่อการบริหารงาน บริหารคน" เพื่อพัฒนาผู้บริหารเข้าใจศาสตร์แห่งการรู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น เพื่อการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

           โครงการนี้ได้รับเกียรติจากครูนพลักษณ์ 2 ท่านมาเป็นวิทยากร คือ อาจารย์ชัยยศ จิรพฤษ์ภิญโญ และ อาจารย์ประทีป โลจนาทร โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2555 ณ ราชมังคลาพาวีเลียน บีช รีสอร์ท

  สนใจอ่านรายละเอียดโครงการ >> Click

 

**************************************************************

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 กันยายน 2555 11:58 แก้ไข: 11 กันยายน 2555 09:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 น้องยามฯ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีต้อนรับครับ

ฝากน้องใหม่ ไว้ในใจเพื่อนสมาชิกด้วยนะคะ....

มาช่วยเพิ่มกำลังใจ ให้แก่น้องใหม่ ของ "กจ."

ด้วยนะคะ...

อิ...อิ...

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ ครับ หลักสูตร นพลักษณ์ เคยเข้าอบรมแล้วตอนอบรมหลักสูตร นบ. และคณะจัดให้ ดีมากครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.227.117
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ