นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Kon1Kon
Ico64
เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี
อาจารย์ระดับ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Recent Activities
  • Not Available
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

Table of Contentspage 1 : 19 post

Post Title Page Visits comment
เทคนิคการอ่านจับประเด็น [C] 26475 42
แอบไปเที่ยวเมืองกาญจน์มา [C] 7668 34
บอกกับนักศึกษาเสมอว่า .. [C] 3461 27
เมื่อ นศ. เขียนบทอภิปรายผลไม่ออก [C] 6652 42
ปีนี้ที่ผ่านไป กับอะไรๆ ที่ผ่านเข้ามา [C] 2369 23
ประชุมระดมความคิด แนวทางการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ระบบนิเวศชายฝั่งทะเล [C] 3035 5
สิ่งดีๆ ที่ได้เรียนรู้จากคนรอบข้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (กิตติกรรมประกาศส่วนตัว) [C] 2375 9
~~คือช่วงเวลา...ที่น่าจดจำ~~ [C] 2885 12
พบหน้ากันครั้งแรก [C] 2462 13
การเรียนรู้อย่าง "มี" ความสุข [C] 7790 4
การเรียนรู้อย่าง "ไม่" มีความสุข [C] 2629 9
ถูกชะตา ถูกใจ ได้เรียนรู้ [C] 2432 10
สอบ สอบ สอบ..(โครงร่างวิทยานิพนธ์).. [C] 2793 4
“ให้ความรัก ก่อนให้ความรู้” - ครูสมพรคนสอนลิง [C] 15417 12
ไปสัมมนาเรื่อง “การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการจัดการมลพิษ : กรณีศึกษามลพิษทางน้ำ” มาค่ะ [C] 3420 6
ก่ออิฐ หรือ สร้างวิหาร [C] 2948 11
แปลงความคิดเห็นครูที่น่าประทับใจเป็นแบบประเมิน [C] 2696 4
เป็นเพราะ KM แท้ๆ [C] 2219 0
ครูที่น่าประทับใจของคุณ- -อยากฟังประสบการณ์ค่ะ [C] 11617 15