นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1355
ความเห็น: 0

เหลียวหลังแลหน้า KM ม.อ. สืบเนื่องจาก Comment ของกรรมการประเมินมหาวิทยาลัย

การสร้างสินทรัพย์ทางความรู้อย่างเป็นระบบ

เหลียวหลังแลหน้า KM ม.อ.

 

                จาก Comment ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2558 ที่ผ่านมา ในประเด็นการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของมหาวิทยาลัย ที่ประเมินว่ากิจกรรม KM ที่ผ่านมาที่มหาวิทยาลัยทำ จริงๆแล้วไม่ใช่ KM โดยคณะกรรมการผู้ทำการประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะว่า KM จริงๆ คือ "การสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ (Knowledge Asset) อย่างเป็นระบบ" รวมถึงพัฒนาทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) โดยเฉพาะการเพิ่มพูนความรู้ในบุคลากรทุกสายงานและระดับตำแหน่งนั้น 

                 ดูเหมือนว่าจริงๆแล้ว ม.อ.เราก็มีการทำ KM ตามคุณลักษณะดังกล่าวอยู่ และมีเยอะด้วย คือ ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา ของ ม.อ. นั่นเอง เพียงแต่เราไม่ได้นำไปเคลมในส่วนนี้ ประกอบกับโอกาสในการพัฒนาตัวเองด้วยการสร้างงานวิจัย ยังคงถูกจำกัดอยู่แต่ในแวดวงของบุคลากรสายวิชาการเสียส่วนใหญ่ ส่วนบุคลากรสายสนับสนุน (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่วิจัย) หากไม่ได้ไปสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา+จ่ายค่าเรียนเอง ก็คงยากที่จะได้รับโอกาสการเรียนรู้การพัฒนาตนเองด้วยการพัฒนาทางด้านวิชาการที่มีการวิจัยเป็นฐาน (ซึ่งจำเป็นมากหากองค์กรจะสร้างนวัตกรรม ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้เช่นนี้)

                 จึงดังนั้น ดูเหมือนว่าเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดตาม Concept ดังกล่าวใน Phase ต่อไป (ม.อ.เราซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ) ฝ่าย HR ของมหาวิทยาลัย (ที่ต้องการพัฒนาคน) กับฝ่าย R&D ของมหาวิทยาลัย (ที่ต้องการพัฒนางานวิจัย) คงต้อง Co กันมากขึ้นในพันธกิจว่าด้วย KM (เฉกเช่นเดียวกับในภารกิจการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ที่มีการบูรณาการร่วมกันเสมอมา) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฉบับใหม่ล่าสุดนี้ ที่มีคำว่า "ระบบนิเวศน์ทางความรู้" ปรากฎอยู่ในตรงไหนสักแห่งอยู่ในแผนดังกล่าว ซึ่งผู้เขียนคาดว่าคงเกี่ยวข้อง ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม กับ KM เป็นแน่แท้ครับ...

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 06 พฤศจิกายน 2558 12:55 แก้ไข: 21 สิงหาคม 2559 17:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 ทดแทน, และ Ico24 บิวตี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ