นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 28226
ความเห็น: 11

ทำความรู้จักกับ AAR (After Action Review) กันไหม

ผมเคยได้รู้จักคำว่า AAR ครั้งแรกเมื่อมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ ด้าน KM ในคณะเภสัชศาสตร์ รู้สึกชื่นชอบและสนใจกับการทำ AAR มาตั้งแต่นั้นมา แต่ก็ยังไม่ค่อยได้นำมาใช้

มาวันนี้เลยไปหาความรู้เพิ่มเติมมาเขียนบันทึกเตือนควาจำไว้ เผื่อวันหลังอยากหยิบจับมาใช้จะได้มาหาได้ง่ายๆ ว่ามันคืออะไร ยังไง ประกอบด้วยอะไรบ้าง และขั้นตอนเป็นเช่นไรครับ ลองอ่านๆ และลองนำไปใช้กันดูนะครับ  

AAR (After   Action  Review ) คือ

  • การเรียนรู้ก่อนดำเนินการ
  • เรียนรู้ระหว่างทำงาน
  • เรียนรู้หลังทำงาน 

AAR หรือAfter Action Review: หรือชื่อภาษาไทยว่า “เรียนรู้ระหว่างทํางาน”ขั้นตอนหนึ่งในวงจรการทํางานเป็นการทบทวนวิธีการทํางานทั้งด้านความสําเร็จและ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ทําผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้นแต่เป็นการ ทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน เพื่อแก่ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดป็ญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว

AAR มีใช้ครั้งแรกในกองทัพของสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณปี1970 โดยมีวัตถุประสงค์ในขณะนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพ แก้ไขช่องโหว่ที่อาจทําให้เป็นรองฝ่ายตรงข้ามหรือทําให้สูญเสียทหารฝีมือดีในการทําศึกสงคราม และสิ่งสําคัญคือได้ฝึกการทํางานเป็นทีม ไปพร้อมกันด้วย จนกระทั่งปี 1990 ภาคธุรกิจซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีภาวะการแข่งขันสูงและ แข่งขันตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดขององค์กรได้เริ่มนําเทคนิคนี้มาใช้ในการทํางานเพื่อพัฒนาองค์กรเพื่อส่วนครองตลาดที่สูงขึ้นหรือเพื่อกําไรที่มากขึ้น ซึ่งจุดนี้เองที่ทําให้เทคนิคนี้ได้รับความสนใจอย่างมากมายและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ทําไมAAR จึงได้รับความสนใจมากมายนักเรามาดูกันว่าจุดเด่นของ AAR มีอะไรบ้าง

1. ทําให้เรียนรู้ว่าในการทํางานต่างๆ ไม่ควรชื่นชมความสําเร็จแต่เพียงด้านเดียว ต้องยอมรับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย และควรให้ความสนใจมากกว่าความสําเร็จด้วยซํ้าเพราะปัญหาคือโอกาสในการพัฒนาคนเพื่อพัฒนางานนั่นเอง

2. ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพื่อนร่วมงาน ที่อาจทําให้คุณได้รู้ว่า “ทุกปัญหามีทางออก” นั้นเป็นอย่างไร

3. ฝึกการทํางานเป็นทีม

4. สามารถใช้เทคนิคนี้กับงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจําที่ดูเหมือนว่าไม่สําคัญเช่นการรับโทรศัพท์ การจัดประชุม ไปจนถึงโครงการระยะยาวที่ได้รับเงินสนับสนุนหลายพันล้านบาท

5. ผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมแผนกหรือทีมงาน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากPeer Assist ที่เป็นการขอคําแนะนําจากผู้รู้ภายนอกกลุ่ม

วิธีการในการทําAAR ก็ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงแต่คุณตอบคําถาม 4 ข้อนี้และทําให้ครบ 7 ขั้นตอนเท่านั้นเอง

4 คําถามกับ AAR คือ

1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทํางานคืออะไร

2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

3. ทําไมจึงแตกต่างกัน

4. สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร

 

7 ขั้นตอนกับ AAR

1. คุณควรทําAAR ทันทีทันใดหรืออยjางเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้นๆ

2. ไมjมีการกล่าวโทษ ซํ้าเติม ตอกยํ้าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้องมีแต่บรรยากาศที่เป็นกันเอง

3. มี“คุณอํานวย” คอยอํานวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งคําถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของตน

4. ถามตัวคุณเองว่าสิ่งที่คุณควรได้รับคืออะไร

5. หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

6. ความแตกต่างคืออะไร ทําไมจึงต่างกัน

7. จดบันทึกเพื่อเตือนความจําว่าวิธีการใดบ้างที่คุณได้เคยนํามาแก้ปัญหาแล้ว 

อย่างไรก็ตาม คุณต้องเข้าใจว่าคําตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการทําAAR คงไม่ใช่คําตอบสุดท้ายสําหรับงานของคุณ เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป ย่อมทําให้เกิดปัญหาใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย

แต่อย่างไรก็ดีเท่าที่ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมานอกจาก AAR แล้วเรายังมีอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ที่ใช้กันปกติเราใช้กัน 3R (Review) 

 BAR = Before Action Review ทบทวนก่อนกิจกรรม หรือ ภาระกิจเกิด

 DAR = During Action Review ทบทวนระหว่างกิจกรรมนั้นดำเนินการ ยังไม่เสร็จ

 AAR = After Action Review ทบทวนหลังกิจกรรมสำเร็จ เสร็จสิ้น

เพื่อนสมาชิกชาวแชร์ ท่านใดมีการนำ AAR ไปใช้ในการทำงาน หรือฝึกอบรมแล้ว ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ว่าผลที่ได้เป็นยังไงบ้างครับ ส่วนอีก 2 อย่าง คือ BAR กับ DAR  นั้นวันหลังจะหาข้อมูลมาเขียนบันทึกไว้ครับ
 

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): คณะเภสัชศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 12 กุมภาพันธ์ 2551 10:21 แก้ไข: 19 กรกฎาคม 2551 19:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้ และ Ico24 วันสุไลมาน เจะแวมาแจ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไปดูตัวอย่างการทำ AAR แบบประยุกต์มาใช้กับกิจกรรมการอบรมโบว์ลิ่งขั้นพื้นฐานว่า สมาชิก คิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ครับ

 

http://share.psu.ac.th/blog/bowling/4787

ตัวอย่างบางส่วน

1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมโบว์ลิ่งครั้งนี้คืออะไร

หวังว่าจะได้รู้การจัดวางท่าทาง วิธีการจับลูกและโยนลูกที่ถูกต้อง และทำยังไงถึงจะเก็บสแปร์ที่เหลือได้ในการโยนครั้งที่สอง

2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

ได้รู้ทักษะทั้งหมดที่ต้องการ  แต่ด้วยที่ถูกจับตามอง (บังเอิญได้คนสอนตั้ง 3 คน เลยสับสนเล็กน้อยว่าจะทำให้ถูกได้อย่างไร....คนมันเกร็งอ่ะ) เลยเล่นไม่ได้ดีซักเท่าไหร่  และความเคยชินของตัวเองทำให้ลืมสิ่งที่ถูกต้องเสมอ  แต่ไม่เป็นไรโอกาสหน้าแก้ตัวใหม่นะจ๊ะ

3. ทําไมจึงแตกต่างกัน

จากสิ่งที่ไม่รู้ แล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมทำให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

 4. สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร

พยายามฝึกฝนในท่าทางที่ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย และเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมชาติ มันก็เล่นได้เอง...(หรือเปล่า)

ขออนุญาติทำ AAR ก่อนเลย กลัวลืม เอาตามความรู้สึกเลยนะ

1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมโบว์ลิ่งครั้งนี้คืออะไร

คาดว่า จะได้รู้จักการโยนโบว์ลิ่งที่ถูกต้องซะที จากความคิดที่คิดว่า น่าจะโยนกันง่าย ๆ มั่ง ก็แค่เอาลูกกลม ๆ โยนเข้าไปในราง มันก็คงกลิ้งไปโดนพินล้มเองแหละ

2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร

โอ้แม่เจ้า พี่น้องครับ มันไม่ง่ายอย่างที่คิดไว้เลย พอไปปฏิบัติจริงนะ ลูกโบว์ลิ่งก็หนัก ยกที ตัวเอียงไปข้างหนึ่ง ไหนจะนับก้าวอีก ไหนจะเหวียงอีก พอนับก้าวนะ มือที่ถือลูกโบว์ลิ่งก็จะลงไปกองที่พื้นซะให้ได้ พอเอาท่าสวยนะ ลูกโบว์ลิ่งก็กลิ้งลงท่ออีก พอโยนได้แล้ว ตัวเราก็จะเอียงลุ้นให้ลูกมันกลิ้งไปโดนพินให้ล้มให้หมด มันก็ลงท่ออีกแล้ว และเพิ่งรู้ว่า 1 เกมส์นะ มี 10 เฟรมให้เล่น และ 1 เฟรมนะ ให้โยนได้ 2 ครั้ง

3. ทําไมจึงแตกต่างกัน

จากสิ่งที่ไม่รู้ แล้วมาเรียนรู้เพิ่มเติมทำให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน ก็เพิ่งจะรู้ว่า กีฬาโบว์ลิ่งเป็นกีฬา i love you จริง ๆ ก็เขาใช้ 3 นิ้ว เพิ่งรู้ว่ามันมี 3 รู ตะก่อนคิดว่าใช้ทั้ง 5 นิ้วเลย และรู้ว่าถ้าก้าวถูกวิธี เหวียงถูกจังหวะ มันก็กลิ้งไปโดนพินได้เอง

 4. สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร

พยายามฝึกฝนในท่าทางที่ถูกต้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย และเมื่อทุกอย่างเป็นธรรมชาติ มันก็เล่นได้เอง...ถูกเลย ต้องอย่าเกร็ง ทำสมาธินิดหนึ่งก่อนโยน และได้รู้ว่าการโยนโบว์ลิ่งนี่ได้เหงื่อด้วย ที่แน่ ๆ เป็นกีฬาที่เล่นได้ทั้งครอบครัว และเป็นกีฬาที่ไม่คิดว่าเล่นแล้วสนุกมาก ๆ สรุปว่า รักกีฬาโบว์ลิ่งแล้วคะ

 ที่ตอบ AAR ทั้งหมด ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่า 

Ico48
mandala (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
15 กุมภาพันธ์ 2551 11:23
#20551

เห็นด้วยกับคุณ  ขนมไทยคุณอ้อย ค่ะว่าโบว์ลิ่งเป็นเกมที่เล่นได้ทั้งครอบครัว
แต่บางคนเล่นแล้วได้ครอบครัว (น้องต้มตอบได้ดีที่สุด) แถมยังมีลูกโบว์ลิ่งส่วนตัวด้วย

เล่นโบว์สนุกจริงๆ ลุ้นตลอดเวลา ตั้งแต่ตอนก้าวขาออกไปว่าจะก้าวครบหรือก้าวเกิน
ลุ้นว่าจะโยนลูกได้มั๊ย หรือจะหลุดมือซะก่อน
ลุ้นว่าโยนไปแล้วลูกจะวิ่งไปตามจุดพอยท์ที่เราเล็งหรือเปล่า
ลุ้นสุดท้ายว่าลูกจะชนพินหรือจะลงท่อ

สนุกค่ะ สนุกจริงๆ

ปล. ขอบคุณน้องต้มสำหรับตัวอย่าง AAR ที่ยกมาแสดง (ตอบแบบนี้ใช่คำตอบที่ต้องการหรือเปล่า)
 

Ico48
Kon1Kon (ความเคลื่อนไหวล่าสุด)
21 กุมภาพันธ์ 2551 12:17
#21458
อิอิ..ชอบใจคอมเม้นท์น้อง mandala

AAR ที่คุณพี่ มันหลา (mandala ) มาตอบเป็นตัวอย่างที่ตรงประเด็นครับ เลยนำมมาเป็นตัวอย่างครับ

ว่างๆ ขอเชิญ และขอชวนคุณพี่อาจารย์ Kon1Kon มาร่วมกิจกรรมกันบ้างสิครับ บางทีอาจจะเจอกีฬาในฝันที่เราหามานานแล้วก็ได้นะครับ...

Ico48
นักเรียนอีกครั้ง [IP: 125.26.37.175]
07 ตุลาคม 2551 15:45
#36571

 AAR 

-ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือคําแนะนําของเพื่อนร่วมงาน ที่อาจทําให้คุณได้รู้ว่า “ทุกปัญหามีทางออก” นั้นเป็นอย่างไร

-ฝึกการทํางานเป็นทีม

-ผู้ที่เข้าร่วมคือเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมแผนกหรือทีมงาน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจากPeer Assist ที่เป็นการขอคําแนะนําจากผู้รู้ภายนอกกลุ่ม

แล้วตกลงการ AAR ไม่ใช่การวิจารณ์หลังการฝึกที่ทำกันเป็นทีม โดยการวิคราะห์ วิจารณ์จุดดี จุดอ่อน โดยผู้ร่วมฝึก และผู้สังเกตการหรือครับ ชักงงๆ

Ico48
สาม [IP: 115.67.254.10]
31 กรกฎาคม 2553 16:07
#59202

ขอวิธีทำaar

Ico48
wunlop [IP: 119.42.108.21]
06 สิงหาคม 2554 15:34
#67375

ขอบคุณมากครับ จะนำเอาหลักการ AAR ใช้ในการทำงานต่อไป

การทำ AAR เป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลยครับ ตอนนี้ผมได้ทำกิจกรรมนอกเวลากับกลุ่มเพื่อน ๆ ทั้งศิษย์เก่า มอ หรือ ศิษย์ปัจจุบัน หรือกระทั้งนักธุรกิจ นอก มอ ก็ได้ใช้ระบบ AAR ไปใช้ตลอดทุกๆ ครั้งเลยครับ สุดยอดเลยครับ

การประชุมครั้งใดขาดซึ่งการทำ AAR การประชุมนั้นเรียกได้ว่าสูญเปล่าไปแล้วครึ่งนึง

เอาไปทำให้เป็นนิสัยไม่ใช่ทำแบบแฟชั่นนะคับ

สนใจการทำ AAR และต้องการศึกษาการทำ AAR ขั้นเทพฯ จริงๆ จากงานจริง ติืดต่อสอบถามได้ครับ ที่ สุริยา 084-0683985

Ico48
คุณนายkm [IP: 110.49.224.40]
16 กุมภาพันธ์ 2555 09:00
#75183

ไม่ค่อยเข้าใจเลยการทำbarและaarมีคำจำกัดความทีห้ามใช้ด้วยแต่จำไม่ได้มีอะไรบ้างรบกวนช่วยตอบหน่อนะคะ

เห็นเขาพูด AAR เราก็งง มันคืออะไร ทีนี้รู้แล้วและจะลองนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ขอบคุณครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.158.30.219
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ