นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) ทำความสะอาดนั้นสำคัญไฉน

มี UPS ขนาด 5 KW ส่งมาซ่อมด้วยอาการเครื่องไม่ทำงานตามปกติ HS9OCB ได้ตรวจสอบพบว่าฟิวส์ 30 A ขาด แต่ด้วย HS9OCB มีความสามารถหลายด้าน คนโน้นก็เรียกคนนี้ก็เรียกให้ช่วยงานเลยไม่มีเวลามากพอ ผมเลยรับช่วงมาซ่อมต่อ โดยถอดบอร์ดควบคุมมาวิเคราะห์หาสาเหตุหลาย... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
โดย MK   สร้าง: 20 ธันวาคม 2555 21:23 แก้ไข: 20 ธันวาคม 2555 21:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) SMD Code กับงานซ่อม

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ในปัจจุบันมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนเมื่อ 10-20 ปีที่แล้ว ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ดังกล่าวเรียกว่า Surface Mount Device (SMD) การใช้อุปกรณ์ SMD มีข้อดีในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้มีขนาดที่เล็กลง ใช้พลังงานต่ำ ลดสัญญ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย MK   สร้าง: 13 พฤศจิกายน 2555 01:42 แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2555 01:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) SIGMA Centrifuge 2K15 Halt

เครื่อง centrifuge ถูกส่งมาซ่อมด้วยอาการของข้อมูลในหน่วยความจำ (eeprom) ผิดพลาด ก็แก้ไขโดยหาเครื่องรุ่นเดียวกันแล้วทำสำเนาข้อมูลมาลงในหน่วยความจำ แต่ยังไม่จบเครื่องยังคงทำงานไม่ได้กล่าวคือไม่รับคำสั่งใดๆ จากคีย์บอร์ด เลยมีข้อสันนิษฐานอยู่ 2 ข้อ ท... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
โดย MK   สร้าง: 31 ตุลาคม 2555 21:17 แก้ไข: 31 ตุลาคม 2555 22:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การแยกส่วน

เครื่องมือมีองค์ประกอบหลายส่วนด้วยกัน ทำงานร่วมกันเป็นระบบ การแยกองค์ประกอบบออกมาช่วยให้วิเคราะห์ปัญหาได้ง่ายและเร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น เครื่องหาปริมาณความชื้นประกอบด้วย Power supply, Main controller และ Display & Keypad ดังรูป อาการเสี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย MK   สร้าง: 08 ตุลาคม 2555 01:40 แก้ไข: 09 ตุลาคม 2555 02:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การตรวจสอบไดโอดแรงดันสูง

ไดโอดแรงดันสูงแตกต่างจากไดโอดทั่วไป (เช่น silicon diode 1N4001) ตรงที่ forward voltage และ reverse voltage สูงกว่า จุดเด่นที่จะนำมาใช้ในการทดสอบคือค่า forward voltage ไดโอด IN4001 มีค่า forward voltage เท่ากับ 0.7V ขณะที่ไดโอดแรงดันสูงมีค่า forwa... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ Public_domain
โดย MK   สร้าง: 29 กรกฎาคม 2555 22:13 แก้ไข: 29 กรกฎาคม 2555 22:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) แหล่งหาอะไหล่สำหรับงานซ่อม สร้าง งานวิจัย

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยอุปกรณ์จำนวนมาก ถ้าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งบกพร่องก็อาจจะทำให้เครื่องมือนั้นๆ ทำงานไม่ได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการผลิต หรือการให้บริการ การแก้ไขต่อการเสียของเครื่องมือมีหลายแนวทาง ๑. เปลี่ยนใหม่ ทำได้ถ้าเครื่องมือไม่... มีต่อ »
โดย MK   สร้าง: 27 กรกฎาคม 2555 21:56 แก้ไข: 27 กรกฎาคม 2555 21:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ทำไม?

การตั้งคำถาม "ทำไม" เป็นเทคนิคง่ายๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหา ช่วยให้การค้นหารากเง้าของปัญหาได้รวดเร็ว เทคนิคนี้ได้รับความนิยมในปี ค.ศ. 1970 โดยระบบการผลิตของ Toyota แนวคิดดังกล่าวนี้มองไปที่ปัญหาและตั้งคำถาม ทำไม? และอะไรเป็นสาเหตุของปัญหา? ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย MK   สร้าง: 08 กันยายน 2553 01:29 แก้ไข: 08 กันยายน 2553 01:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) ตรวจสอบการเสียของไอซีด้วยการวัดความต้านทาน

หลายเดือนมาแล้วมีเครื่อง UPS ส่งมาซ่อมที่ศูนย์ฯ สังเกตุพบว่า Power MOSFET เสียหาย ก็ทำการเปลี่ยน เครื่องก็ยังไม่ทำงาน ทำอย่างไรดีละ? ก็ปล่อยทิ้งไว้หลายวันครับ วันไหนไม่ยุ่งมากนักก็มานั่งตรวจสอบอุปกรณ์ข้างเคียงก็ยังไม่พบความผิดพลาด แล้วก็ไปดูไอซี ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย MK   สร้าง: 29 มีนาคม 2553 00:43 แก้ไข: 29 มีนาคม 2553 00:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ป้องกันความเสียหายด้วยฟิวส์ทนกระแสต่ำ

อุปกรณ์ในเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS, Uninterruptible Power Supply) ที่มักเกิดความเสียหายบ่อยคืออุปกรณ์ที่รับภาระกระแสไฟฟ้ามากๆ เช่น Power transistor หรือ Power MOSFET ส่วนใหญ่แล้วจะลัดวงจร ผลที่ตามมาก็คือทำให้ฟิวส์ขาด ขนาดของฟิวส์ที่ใช้ก็มีตั้งแต่ 5 A... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย MK   สร้าง: 21 มีนาคม 2553 20:28 แก้ไข: 21 มีนาคม 2553 20:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การเขียนวงจรช่วยได้

บ่อยครั้งเครื่องมือที่ส่งมาซ่อมที่ศูนย์ฯ ไม่มีรายละเอียดของวงจรและเครื่องมือก็มีความหลากหลาย เป็นการยากที่เราจะเสาะหาข้อมูลของเครื่องมือได้ทุกประเภท ในการซ่อมนั้นนอกจากความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของระบบและการสังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งสี่แล้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย MK   สร้าง: 08 มีนาคม 2553 00:00 แก้ไข: 09 มีนาคม 2553 09:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]