นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(5) Thermal Fuse/Cutoff กับพัดลม

ช่วงอากาศร้อนๆ อย่างนี้พัดลมต้องทำงานหนักจนล้าและหากอายุมากด้วยแล้ว ก็หยุดหมุนได้เหมือนกัน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้พัดลมหยุดหมุนก็คือ Thermal Fuse/Cutoff (TCO) ขาด Thermal Fuse (รูปที่ ๑) เป็นอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งเพื่อป้องกันมิให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานท... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By MK   created: 17 March 2014 05:47 Modified: 17 March 2014 06:15 [ Report Abuse ]

(2) การซ่อมเครื่องมือที่ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์

เครื่องมือสมัยใหม่ส่วนใหญ่มีไมโครโพรเซสเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นส่วนสำคัญหลักในการรับรู้ รับคำสั่ง ประมวลผล และแสดงผล เมื่อเครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติจึงให้ความสำคัญไปที่อุปกรณ์ตัวนี้เป็นพิเศษ ซึ่งในการตรวจซ่อมนั้นเริ่มจากการสังเกตุทางกา... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By MK   created: 15 Febuary 2014 10:28 Modified: 15 Febuary 2014 11:00 [ Report Abuse ]

(0) เสียงหอนในเครื่องมิกเซอร์และการแก้ไข

 ปัญหาเสียงหอนในเครื่องมิกเซอร์ (เครื่องรวมสัญญาณ) พบได้ไม่บ่อย มักจะเกิดกับเครื่องที่มีอายุมากและทิ้งไว้ไม่ค่อยได้ใช้ เมื่อพูดถึงเสียงหอนว่ามีลักษณะอย่างไร ก็ให้นึกถึงลักษณะเสียงเมื่อเราใช้ไมโครโฟนแล้วบังเอิญหันไมโครโฟนเข้าหาและอยู่ใกล้ลำโพง... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By MK   created: 03 Febuary 2014 05:46 Modified: 03 Febuary 2014 05:49 [ Report Abuse ]

(3) HB43 Halogen Moisture Analyzer: อาการเสียที่มักพบบ่อย

HB43 (รูปที่ ๑) ไม่ใช่ตัวแรกที่ส่งมาซ่อมที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.อ. ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่สองหรือสามแล้วกับอาการเดิมๆ คือเปิดแล้วไม่ติด จากประสบการณ์กับเครื่องที่เคยซ่อมมาแล้วทำให้มุ่งเน้นไปที่ภาคจ่ายไฟ ๕ โวลท์ (รูปที่ ๒) รูปที่ ๑ HB43 H... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By MK   created: 11 October 2013 01:41 Modified: 11 October 2013 02:04 [ Report Abuse ]

(0) POWERCOM UPS - Bus Fault

หลายวันมาแล้วเครื่องสำรองไฟฟ้ายี่ห้อ POWERCOM รุ่น VGD2000 แสดงข้อความ Bus Fault ซึ่งไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ตามคู่มือบอกให้ปิดเครื่องแล้วส่งบริษัทผู้ผลิตสถานเดียว ยังก่อน! ขอเปิดเครื่องดูก่อน ครั้งแรกไม่พบความเสียหาย วัดตรงโน้นตรงนี้ก็แล้ว ก็ไม่... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By MK   created: 02 June 2013 20:18 Modified: 02 June 2013 22:23 [ Report Abuse ]

(1) SIGMA Centrifuge 2K15D – Error (2)

คุณภาพและคงสภาพเดิมเป็นสิ่งที่ให้ความสำคัญมากในงานซ่อม การสร้างเครื่องมือแต่ละเครื่องใช้ทั้งศาสตร์ ศิลป์ และเงื่อนไขจำนวนหนึ่งเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการดังนั้นจึงพยายามหลีกเลี่ยงการซ่อมโดยการดัดแปลงเพราะอาจจะได้คุณภาพหรือความสามารถไม่เหมือนเดิ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By MK   created: 26 May 2013 20:08 Modified: 26 May 2013 20:20 [ Report Abuse ]

(1) SIGMA Centrifuge 2K15D – Error (1)

หลายครั้งกับเครื่อง centrifuge จากค่าย SIGMA เกิดความผิดพลาดจากแป้นกด (keypad, ภาพที่ ๑) มีเครื่องถูกส่งมาซ่อมที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยมีอาการทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างหรือทำงานไม่ตรงกับการสั่งการจากแป้นกด การวินิจฉัยสาเหตุง่ายๆ มี 2 สาเหตุ ค... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By MK   created: 18 May 2013 11:37 Modified: 18 May 2013 15:36 [ Report Abuse ]

(0) Watchdog สิ่งที่ได้เรียนรู้และเกิดขึ้นจริง

ในแวดวงระบบที่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ Watchdog (ภาพที่ ๑ ) เป็นกลไกทางฮาร์ดแวร์ป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากซอฟแวร์หรือโปรแกรม โดยไมโครคอนโทรลเลอร์ทำคำสั่งตามลำดับในโปรแกรมแล้วส่งสัญญาณไปรีเซ็ต Watchdog ทุกๆหนึ่งรอบการทำคำสั่ง หากเกิดความผิดพลาดของโปร... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By MK   created: 05 May 2013 22:55 Modified: 05 May 2013 23:02 [ Report Abuse ]

(1) แหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าคงที่แบบสวิตช์กับอาการแรงดันตก

เมื่อพูดถึงอาการแรงดันไฟฟ้าตกหมายถึงโหลดหรือตัวรับกระแสมีค่าคงเดิมแต่แรงดันตกคร่อมโหลดมีค่าน้อยลงกว่าเดิม เช่น เมื่อต่อหลอดไฟตัวเดิมเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าแต่กลับทำให้แสงสว่างน้อยลง อาการแรงดันไฟฟ้าตกอาจมีสาเหตุมาจาก ๑. ตัวเก็บประจุที่ทำหน้าที่เป... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By MK   created: 24 April 2013 22:24 Modified: 24 April 2013 22:39 [ Report Abuse ]

(3) ทีวีเสียงไม่ค่อยดัง

ทนมานานกับทีวีที่บ้านที่มีอาการเสียงเบาถึงแม้จะปรับความดังจนสุดแล้วก็ตาม กลับได้เสียงรบกวนหรือเสียงฮัมเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม กลบเสียงพูดเสียงดนตรีที่ต้องการฟัง เคยถามผู้มีประสบการณ์การซ่อมทีวีมามากมายว่าเคยพบอาการแบบนี้บ้างไหม ได้รับคำตอบว่าตัวเก็บ... more »
By MK   created: 13 April 2013 18:45 Modified: 17 April 2013 09:46 [ Report Abuse ]