นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

Page Visits: 996
comment: 0

มือใหม่&มือเก่า..กับ...ระเบียบงานสารบรรณ ฝึกการเขียนหนังสือราชการและจัดทำรายงานการประชุม

ระเบียบงานสารบรรณ,ฝึกการเขียนหนังสือราชการ,จัดทำรายงานการประชุม

     ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดอบรม ระเบียบงานสารบรรณ ฝึกการเขียนหนังสือราชการและจัดทำรายงานการประชุม


     วันนี้ คงเป็นโอกาสดีๆ สำหรับสมาชิกมือใหม่ที่ได้เริ่มต้นเรียนรู้ หรือ มือเก่าๆ
ที่ได้จัดการเคาะสนิมทบทวนความรู้เดิมๆ....กับการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ระเบียบงานสารบรรณ ฝึกการเขียนหนังสือราชการและจัดทำรายงานการประชุม” เพื่อให้บุคลากรวิทยาเขตตรังและบุคลากรภาครัฐภายนอกที่สนใจ ได้รับความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและจัดทำรายงานการประชุม สามารถโต้ตอบหนังสือราชการทุกชนิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีบุคลากรในวิทยาเขตตรัง และบุคลากรภาครัฐจากหน่วยงานภายนอกผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 50 คน.

       สำหรับวิทยากรในการอบรมไม่ใช่คนอื่นคนไกล คือ...ผศ.จรูญ ตันสูงเนิน อดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

     ***งานนี้ ได้ทั้งความรู้ และ รอยยิ้มเสียงหัวเราะจาก มุกเด็ดๆ จากท่านวิทยากรตลอดการอบรม

      ตัวอย่างประเด็นเนื้อหาสำคัญๆที่ได้อบรมในครั้งนี้ 

      1. ถ้าอยากรู้ความเป็นมาที่แท้จริงของหน่วยงาน ให้ไปอ่านรายงานการประชุม ดังนั้นคนเขียนรายงานการประชุม เปรียบได้กับคนเขียนประวัติศาสตร์ขององค์กร

      2. ขั้นตอนในการเขียนหนังสือราชการ ประกอบด้วย คิดให้ชัด จัดให้เป็นระเบียบ เรียบเรียงด้วยภาษาที่เหมาะสม ตรวจทานอย่างชื่นชม

     3. ลักษณะของหนังสือราชการที่ คือ ถูกชนิด ถูกรูปแบบ ครบองค์ประกอบ ภาษาดี เนื้อหามีพลังสื่อสาร

     4. คำว่า อนุญาต กับ อนุมัติ ต่างกันอย่างไร
         - อนุญาต คือ การให้ตามคำขอ 
         - อนุมัติ คือ เห็นชอบให้ดำเนินการตามระเบียบ

     5. "KUSA" คือ การเรียนรู้ที่ผู้อบรมควรจะได้ ประกอบด้วย
          K (knowledge)        = ความรู้
          U (understanding)   = ความเข้าใจ
          S (Skills)                = ทักษะ
          A (Attitude)            = ทัศนคติ

      6. วรรค เล็ก คือ วรรคระหว่างคำ ส่วน วรรคใหญ่ คือวรรคระหว่างประโยค

      7. เครื่องหมาย ฯลฯ ใช้กับ สิ่งที่จะตามมาอีกไม่ถ้วน แต่ คำว่า "เป็นต้น" จะใช้ยกตัวอย่าง หรือใช้แทนสิ่งที่นำมาข้างหน้า เพียง 2-3 ตัวอย่าง

 

 ***สุดท้ายก่อนจบการอบรม วิทยากรได้ฝากหลักการแก้ร่างหนังสือ ไว้ดังนี้

ไม่ควรแก้     ก็อย่าไป     พิไรแก้

ผิดหลักแน่    แก้ให้ดี      มีเหตุผล

พึงเห็นใจ      ผู้ร่างพิมพ์  มีกมล

อย่าให้คน     ขุ่นข้อง      หรือหมองใจ

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 เมษายน 2561 11:33 แก้ไข: 17 เมษายน 2561 13:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 KaMkAeW และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.208.202.194
Message:  
Load Editor
   
Cancel or