นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1513
ความเห็น: 0

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงานบริการ

การเพิ่มประสิทธิภาพ,การทำงาน,งานบริการ,ม.อ.ตรัง

 

   "Service Mind ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ"  คนที่ทำงานบริการจะต้องให้บริการแก่ผู้รับบริหารด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่าง เต็มเปี่ยม และแสดงออกให้เขาเห็นถึงความเอาใจใส่ของคุณที่มีต่อผู้รับบริการให้สมกับที่ เป็นพนักงานของชาวสงขลานครินทร์

คำกล่าวนี้...คงเป็นประโยคที่ทุกองค์กร หน่วยงานต้องการอยากจะให้เกิดกับสมาชิกทุกๆ คน คำถามคือ จะทำอย่างไรให้เกิดสิ่งเหล่านี้?


 

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เห็นความสำคัญในจุดนี้จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการ” ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานและประสิทธิภาพงานประจำ ตระหนักและเห็นคุณค่าในมุมมองของการเป็นผู้ให้บริการที่มีคุณภาพ
       ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเริ่มจากบุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ได้กำหนดให้มีผลงานเชิงพัฒนา (บุคลากรที่จ้างต่ำกว่าคุณวุฒิปริญญาตรี ได้แก่คนงาน/คนสวน/แม่บ้าน/ผู้ช่วยช่าง/พนักงานขับรถยนต์) ทุกท่าน รวมทั้งบุคลากรสายสนับสนุนที่สนใจ

        โดยก่อนเริ่มโครงการ.....ในวันนี้ อ.พฤฒ ยวนแหล ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตตรัง ได้ให้เกียรติ กล่าวพิธีเปิด โดย ท่าได้กล่าวประโยคสำคัญ ประโยคหนึ่งคือ "ลักษณะการทำงานของเราไม่สามารถดำเนินไปแบบแนวราบตลอดเวลา เพราะ..ในชีวิตจริง สถานการณ์ที่เป็นจริง ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา"
       ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องหาประสบการณ์จากการทำงาน เรียนรู้ และเติบโตไปพร้อมๆกัน 

 

          ถึงเวลา....เริ่มกิจกรรม

            อาจาย์ธิดากาญจน์  ศิษฏิโกวิท อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  วิทยากรวันนี้ เริ่มกิจกรรมเนื้อหาจาก การทำความรู้จักบ้านตัวเอง นั้นคือ ทำความรู้จัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ด้วยการ ถาม-ตอบ ข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อมหาวิทยาลัย ประวัติ ข้อมูลคณะสาขาวิชา ข้อมูลอาจารย์และนักศึกษา ที่เป็นผู้รับบริการ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมรู้งาน รู้ตน โดยให้วิเคราะห์งานบริการของท่าน ใน 3 คำถามคือ ทำอะไร?  ทำเพื่ออะไร? ทำที่ไหน?

2. กิจกรรมวิเคราะห์กิจกรรมการทำงานของทุกคน ตั้งแต่ เวลา 07.30 – 16.30 น. โดยให้เขียนกิจกรรมการทำงานของทุกท่านตั้งแต่เริ่มต้นจนจบวัน

3. กิจกรรมวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนางานของตนเอง โดยให้เริ่มจากวิธีคิดง่ายๆ ทำอย่างไรให้การทำงานของเราสบายขึ้น ซึ่งเป็นงานเราเอง แก้ไขเอง ไม่ขัดต่อนโยบายองค์กร


 ส่งท้ายกิจกรรมด้วย การตามล่า.....หาความสุขในที่ทำงาน


อย่าคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องเล็กน้อย

อย่าต่อว่าองค์กรอย่าเลือกทำงานที่รัก  แต่ให้เลือกรักงานที่ทำ
อย่าให้ร้ายหัวหน้าอย่าดูถูกเพื่อนร่วมงาน/ คนรอบข้าง
คิดบวก

 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม ==> (Click)

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มกราคม 2560 14:33 แก้ไข: 20 มกราคม 2560 14:37 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ