นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1028
ความเห็น: 0

“การทำงานเป็นทีม” (Team Management: in to outside)

การทำงานเป็นทีม,Team Management: in to outside

    ปัจจุบันการทำงานเป็นทีม (TeamWork) มีความสำคัญในทุกองค์กรการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทำงานเป็นทีมมีบทบาทสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของกลุ่มสมาชิกเป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องและเป็นส่วนหนึ่งใน
ค่านิยม (Core Value) ของวิทยาตรัง "PSU  TRANG" ที่ประกอบไปด้วย
         P - Professionalism
         S - Social responsibility
         U - Unity
         T - TeamWork**
         R - Responsibility
         A - Academic Integrity
         N - Networking
         G - Generosity

     จากความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทำงานเป็นทีม” (Team Management: in to outside) ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุน และ คณะผู้บริหารวิทยาเขตตรัง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน – วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2559  ณ อ่าวนางวิลล่า จ.กระบี่, ,โวค รีสอร์ท & สปา, อ่าวนาง จ. กระบี่ โดยกิจกรรมต่างๆประกอบด้วย
          1.  พบพูดคุยและบรรยาย หัวข้อ “การบริหารแบบรวมศูนย์และทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตตรัง” โดย ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง
          2.  กิจกรรมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ SWOT ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
          3.  กิจกรรมการทำงานเป็นทีม (Team Management: in to outside) โดย คุณมณเฑียร  สุขกุล , คุณปิยวรรณ คงอินทร์ และ คุณชัชวาล นาคพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น ละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างความ "เชื่อมั่นในตัวเองและสร้างความเชื่อมั่นต่อทีม" ,สร้างจิตสำนึกในการมี "เป้าหมายร่วมกัน" ของทีม,สร้างจิตสำนึกใน "การสื่อสารที่ดี" และมี "การประสานงาน" อย่างมีประสิทธิภาพ ,เข้าใจและ "ตระหนักในบทบาทน้าที่" ของสมาชิกในทีม เพื่อสร้างผลงานของหน่วยงาน และองค์กร,เข้าใจและตระหนักในการทำงานเป็นทีมที่ "การสร้างงานที่มีคุณภาพ" สร้างจิตสำนึกรัก "สามัคคี" ในทีมงาน "รักองค์กรด้วยใจปรารถนาอยากอยู่ร่วมกัน" และพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จ จากความสามัคคีของทีม  เป็นการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Active Learning) ด้วยการสอดแทรกหลักคิด
การพัฒนาทีมงานและการทำงานเป็นทีม และแสดงจิตสำนึกเชิงสัญลักษณ์ในการพัฒนาองค์กร
         4. กิจกรรมร่วมทัศนศึกษาและเรียนรู้การทำงานร่วมกัน “ท่าปอม...คลองสองน้ำ”
         5. กิจกรรมเสริมสร้างการทำงานร่วมกัน “คยัคประสานใจ”

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 กรกฎาคม 2559 11:23 แก้ไข: 11 กรกฎาคม 2559 11:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Mr. Natha Ya Lee, Ico24 anni, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.85.214.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ