นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1721
ความเห็น: 0

PSU Trang No Foam

มอ.ตรัง,ไม่ใช้โฟม

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ตระหนักถึงปัญหาเรื่องอันตรายจากการใช้ภาชนะโฟมในการบรรจุอาหาร เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ประเภทโฟมย่อยสลายได้ยาก ขยะ โฟม 1 ชิ้น จะต้องใช้เวลา 450 ปีขึ้นไปจึงจะย่อยสลายได้หมด   ดังนั้นขยะจาก  กล่องโฟมจึงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  ปัจจุบันนี้การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาด้านการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร ไม่เพียงแต่จะคำนึงถึงอันตรายต่อสุขภาวะของปัจเจคบุคคล แต่ได้คำ นึงถึงสุขภาวะของโลก หรือผลกระทบของขยะโฟมต่อภาวะโลกร้อน และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ บนโลก ก่อให้เกิดกระแสการรณรงค์ให้เลิกใช้กล่องโฟมใส่อาหารอย่างกว้างขวางในประต่างประเทศ อาทิ สวีเดน สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส และไต้หวัน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมการใช้กล่องบรรจุอาหารที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายและยกเลิกการใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร

           ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนโยบายให้เกิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green campus)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังจึงได้มีนโยบายให้ทุกคณะ/หน่วยงานภายในวิทยาเขตตรัง ลด ละ เลิก การใช้โฟม ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไปโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)เพื่อลดปริมาณการใช้กล่องโฟมในมหาวิทยาลัยให้มีจำนวนน้อยลงกว่าเดิมจนไม่มีการใช้ในที่สุด  (2) เพื่อลดปัญหามลพิษให้น้อยลง  (3) เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 02 May 2016 16:14 Modified: 02 May 2016 16:16 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, and Ico24 บิวตี้.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.13.28
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ