นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 890
ความเห็น: 0

การจัดการความรู้ และ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้ และ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ ในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

      ***บทสรุป การจัดกิจกรรม Workshop KM ในหัวข้อ: "การจัดการความรู้ และ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ ในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย" โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์ 

**บทสรุป ***
         "พวกรายหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า KM กันมาพอสมควร และอาจจะเคยเข้าอบรมกันหลายต่อหลายๆครั้ง แต่ก็มักจะเป็นในลักษณะเรียนแล้ว อบรมแล้ว เสร็จก็หยิบใส่กระเป๋าฝากวิทยากรกลับไป นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในทุกๆคน ทุกๆองค์กร มีวิทยกรท่านหนึ่งหลายท่านกล่าวไว้ว่า "การเราจะทำความเข้าใจใน KM หรือ เรื่องราวแนวคิดใหม่ๆ อื่นๆ เพียงแต่พร้อมที่จะเปิดใจและเรียนรู้ไปเรื่อยๆ ซึ่งปัญหาคือ "ไม่กล้า  ไม่มีวันเดินหน้า : Nothing ventured, nothing gained." หลายครั้งเราเคยถามกับตัวเองว่าเมื่อเสร็จจากการอบรมไปแล้วเราจะเอาความรู้ไปทำอะไรในองค์กร  พวกเราก็มักจะตอบไม่ได้และ รู้สึกสับสนกับคำถามนี้ เพราะเข้าใจในระดับหนึ่งว่า  KM เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับนามธรรมจับต้องยาก ทั้งๆที่มันอยู่ในตัวของทุกๆ คน  เพียงแต่ไม่ได้จัดการกับความรู้อันนั้นเท่านั้นเอง เมื่อเราได้มีโอกาสได้มาเป็นส่วนของคณะกรรมการ KM กระผมได้มีโอกาส ทำกิจกรรมหลายๆ อย่างเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ซึ่งจะสิ่งกระตุ้นให้รู้จักการเรียนรู้เรื่องอื่นๆ เพิ่มขึ้น จากงานที่เราปฏิบัติอยู่เป็นประจำ  อีกทั้งมีความคิดใหม่ว่าจะดึงองค์ความรู้ที่ทุกคนทำอยู่เป็นประจำนั้นมาเก็บเป็นระบบ  และให้คนอื่นที่ไม่รู้ ไม่สนใจ ได้มีโอกาสรับรู้ และ เลียนแบบรู้  ต่อมาก็เรียนรู้พัฒนาต่อยอดได้อย่างไร  สำหรับกิจกรรมWorkshop KM  ในหัวข้อ: "การจัดการความรู้ และ การออกแบบระบบการจัดการความรู้ในองค์กร สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย"  ณ ห้องประชุม 3301 วิทยาเขตตรัง โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์  เป็นโอกาสนที่ดีสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสเรียนรู้ทำความเข้าใจ เครื่องมือการจัดการความรู้ Knowledge Management Tools เป็นช่องทางให้รู้จักการทำงานอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งพอสรุปประเด็นเนื้อหาในบางส่วนที่พอเป็นประโยชน์ ได้ดังนี้

ความหมายของการจัดการความรู้
- การบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งไปสู่การสร้างฐานความรู้  แห่งองค์กรใหม่อย่างต่อเนื่อง

- การสร้างองค์การที่ให้การสนับสนุนความรู้- การอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่ในองค์กร

- การสร้างเครื่องมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

- การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม 

      ***เราพอสรุปได้ว่า "มันคือ คือ การมุ่งเน้นวิธีการที่องค์กร แยกแยะ สร้าง จับประเด็น แสวงหา ใช้ร่วมกัน และ จัดกลุ่มความรู้  ขบวนการที่เป็นระบบนี้จะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ก็ให้เกิดความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง  สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีเฉพาะที่องค์กรปฏิบัติเพื่อจัดการความรู้ของแต่ละองค์กร"

ข้อควรระวังของการจัดการความรู้

1. ดำเนินการแบบไม่มีระบบ ไม่มีโครงสร้าง ไม่มีหลักเกณฑ์

2. การตัดสินใจมักกระทำโดยไม่ได้ใช้ความรู้ที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในองค์กร

3. ความรู้ที่มีอยู่ไม่ได้ถูกใช้ซ้ำ ไม่ได้มีการแลกเปลี่ยน สมาชิกองค์กรต้องสร้างความรู้ใหม่ขึ้นใช้เองโดยไม่จำเป็น ทำให้มีการทำงานซ้ำกับงานที่คนอื่นภายในองค์กรเคยทำไว้แล้ว

4. สมาชิกในองค์กรอยู่ภายใต้สภาพที่สารสนเทศท่วมท้นจนเกิด ความสับสน มากกว่าที่สารสนเทศจะช่วยให้ทำงานได้ดีขึ้น

5. การปกปิดความรู้ระหว่างองค์กรเป็นเรื่องปกติ  และไม่มีความสนใจในกลุ่มสมาชิกขององค์กรที่จะช่วยกันเพิ่มพูนความรู้


กฎในการจัดการความรู้

@ สมัครใจ ไม่ใช่กะเกณฑ์

@ “ การรู้ ” เกิดเมื่อต้องการใช้ความรู้

@ “ รู้ ” มากกว่าที่เราเขียนได้ หรือ พูดได้

@  มีสารสนเทศ/ความรู้เพิ่มเติม


สัดส่วนในการสร้างให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ ประกอบด้วย

- Expert 5%

- Training Professional 40%

- Expert in Community of Practice 100%

กระบวนการจัดการความรู้

1. การจัดหาความรู้   (Knowledge Acquisition) : internal, external

2. การจัดเก็บค้นคืนความรู้  (Knowledge Storage and Retrieval)

3. การใช้ความรู้ (Knowledge Usage/ Utilization)

4. การเคลื่อนย้าย/กระจาย/แบ่งปันความรู้  (Knowledge Transfer/Distribution/ Sharing)

5. การสร้างความรู้ใหม่ (New Knowledge Creation)

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


***เอกสารประกอบ :  http://goo.gl/uFA8rZ

created: 24 Febuary 2016 14:36 Modified: 03 March 2016 10:18 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.168.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ