นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1773
ความเห็น: 0

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวด K-Procedure และ FAQs รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในโครงการประกวด K-Procedure และ FAQs รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554

สวัสดีค่ะทุกท่าน

       วันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกแล้วนะค่ะที่ทุกท่านจะได้ทราบผลการได้รับรางวัลในโครงการประกวด K-Procedure และ FAQs รอบที่ 2 ค่ะ ซึ่ง

              มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนั้น : เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความรู้ และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการทำกิจกรรมการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ KM ในลักษณะกลุ่มย่อย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้

                ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น ทางคณะฯ จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัลค่ะ

1. ผลการประกวด K-Procedure มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 9 ผลงานค่ะ

รหัสผลงาน

ชื่อผลงาน K-Procedure

ได้รับเงินรางวัล

KP5402_01

กระบวนการแจ้งผลการศึกษาแก่ผู้ปกครอง

700

KP5402_02

กระบวนการจัดการผลการเรียนสัญลักษณ์ I ของนักศึกษา

1,000

KP5402_03

กระบวนการจัดการคลังข้อสอบเก่าออนไลน์

700

KP5402_04

กระบวนการจัดการเปิดรายวิชาในภาคฤดูร้อน

1,000

KP5402_05

กระบวนการจัดสรรทุนผู้ช่วยสอนของบัณฑิตวิทยาลัย

1,000

KP5402_06

กระบวนการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์

1,000

KP5402_07

กระบวนการประเมินข้อสอบภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

700

KP5402_08

กระบวนการตรวจประเมินพื้นที่กิจกรรม 5ส และการจัดทำรายงาน

1,000

KP5402_09

กระบวนการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี คณะวิศวกรรมศาสตร์

700

โดยผลงาน

ลำดับที่ 1-3 เป็นผลงานของนางฐานิตา ลอยวิรัตน์ สังกัดกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา
ลำดับที่ 4 เป็นผลงาของนางจุรีพร กาหยี สังกัดกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ลำดับที่ 5-6 เป็นผลงานของน.ส.ญดา ประสมพงค์ สังกัดกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา 
ลำดับที่ 7 เป็นผลงานของนางอาภาพรรณ อิทธิพลานุคุปต์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับที่ 8-9 เป็นผลงานของน.ส.ธัญลักษณ์ โกมัย สังกัดกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ

2. ผลการประกวด FAQs มีผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น 2 หน่วยงานซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานผ่านเกณฑ์ที่กรรมการกำหนด จึงได้รับเงินรางวัลหน่วยงานละ 1,000 บาท

รหัส 

FAQs

ได้รับเงินรางวัล

FAQ5402_01

FAQs กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยวิจัยและนวัตกรรม) ส่งโดยคุณณัฐธยาน์ แก้วพิบูลย์

1,000

FAQ5402_02

FAQs กลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ ส่งโดยคุณขวัญฤดี คล้ายแก้ว

1,000

ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องจัดทำ Flow chart แผนผังลำดับขั้นตอนการทำงานในลักษณะโปรสเตอร์ส่งกลุ่มงานแผนงานฯ   และนำเสนอผลงานในเวทีพัฒนาคนพัฒนางาน ของทางคณะฯ โดยให้ หน่วยงานนำเสนออย่างน้อย 1 ผลงาน หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด

ขอแสดงความยินดีกลับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลด้วยนะค่ะ ขอให้ผู้ได้รับรางวัลเตรียมตัวรับรางวัลในเวทีจิบน้ำชาอาจารย์และบุคลากร ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมมงคลสุขค่ะ

ท่านใดที่พลาดโอกาสในรอบนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะ ปีการศึกษาถัดไปยังมีโอกาสเข้าร่วมค่ะ ขอบคุณทุกท่านค่ะ


หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): km  วิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 มิถุนายน 2555 14:18 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2555 15:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.107.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ