นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1491
ความเห็น: 2

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอเชิญร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการความรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

            ตามที่คณะวิศวฯ ได้มีนโยบายในการเสริมสร้างระบบการจัดการความรู้ (KM) และการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ของคณะฯ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเว็บไซด์การจัดการความรู้ของคณะฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share PSU ของมหาวิทยาลัยยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ กระตุ้นเตือนแก่บุคลากรรวมทั้งบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้ามาปฏิบัติงานในคณะฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะฯ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการความรู้ ในเรื่องของเทคนิคการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงาน K-Procedure / FAQs และเทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การใช้งาน Share PSU เบื้องต้น และการใช้งาน Facebook ร่วมกับ Share PSU โดยมีกำหนดจัดอบรมในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 3 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร 

              ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรคณะวิศวฯ ที่สนใจเข้าร่วม และยังไม่เคยเข้ารับการอบรม KM*** ร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการความรู้ฯ โดยแจ้งชื่อมายังกลุ่มงานแผนงานและพัฒนาคุณภาพ หรือE-mail : mnoppakao@eng.psu.ac.th  ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ทั้งนี้เพื่อจะได้อำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร อาหารว่าง/เครื่องดื่มค่ะ

 

*** ท่านสามารถตรวจสอบสถิติและรายชื่อการเข้าร่วมอบรมการจัดการความรู้ของคณะได้ที่ >> คลิ๊ก Ico64_click-icon111

ขอบพระคุณค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): km  วิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2555 14:53 แก้ไข: 14 พฤศจิกายน 2555 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, และ Ico24 น้องยามฯ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอเข้าร่วมสังเกตุการณ์ด้วยนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.107.166
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ