นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Baby
Ico64
สิขเรศ แสงขำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 11 · ผู้ติดตาม: 4

Page Visits: 2235
comment: 3

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.ชัยรัตน์ นิลนนท์ ผู้ลาออกจากราชการปี 53 (2)

แนวคิด ทัศนคติในการทำงาน และการใช้ชีวิต

 

พบกับตอน 2 จะเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวคิด ทัศนคติ
ในการทำงาน และการใช้ชีวิตของอ.ชัยรัตน์ ต้อยฯทำงาน
กับอ.ชัยรัตน์มา 16 ปี ได้รับคำสอน คติที่ดีๆในการทำงานและ
ใช้ชีวิตมาโดยตลอด ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ถึงแม้จะไม่ได้เรียน
ทางวิชาการในห้องเรียนกับ อ.ชัยรัตน์เหมือนนักศึกษา แต่ได้รับ
ความรู้นอกห้องเรียนไปในตัว ดังแนวคิดที่สัมภาษณ์ข้างล่างนี้ค่ะ

  การทำงานของท่านในฐานะผู้บังคับบัญชา กับผู้ร่วมงาน
กับผู้ใต้บังคับบัญชา
-    ท่านจะทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายก่อน  หากมีปัญหาก็ค่อย
ปรึกษาหารือกัน
-     ท่านมีเพื่อนร่วมงานที่ดี  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
-    กับผู้ใต้บังคับบัญชา สายสนับสนุนช่วยงานดีมาก เขารับผิดชอบ 
   ทำงานด้วยใจ
-    ท่านยึดหลักเมตตา  มีความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานทุกคน  หลักปิติยินดี  หากใครทำงานสำเร็จ  แสดงความยินดี  ชื่นชม  มองทุกคนในแง่ดี  เกิดความสบายใจ  ปรารถนาให้ทุกคนมีความสุข มอบหมายให้ทำงานดูตามศักยภาพ  เข้าใจ  เห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา  แบ่งเบาภาระงาน  แต่ให้เขาพยายามทำงานอย่างเต็มที่ด้วย 

  หลักในการทำงานของท่าน
-          เริ่มด้วยความรักงาน  ความรับผิดชอบ
-          มีความเพียร  ทำให้สำเร็จ
-       มีความมุ่งมั่น  เอาใจใส่  ให้งานสำเร็จ ถูกต้อง เหมาะสม งานที่เสร็จ
แล้วมีการตรวจสอบ หากมีข้อบกพร่องจะได้แก้ไข ทบทวนเป็นรายวัน
รายสัปดาห์ รายเดือน  แล้วแต่กรณี
    

  หลักครองตน ในการดำรงชีวิตของท่าน
-          ยึดถือสัจจะ  ทั้งกาย วาจา ใจ  ไม่คดโกงใคร
-          การข่มใจเราเอง  มีความอดทน  หากเจอปัญหาอุปสรรค  ข่มใจให้โกรธน้อย  หายเร็ว  เกรงกลัวและละอายต่อบาป
-    การบริจาค จาคะ  ลดละสิ่งที่เป็นกิเลสให้น้อยลง  ทุกคนต้องการได้สิ่งที่ดีๆ เช่น ตำแหน่ง  เงิน บ้าน รถ ความสะดวกบาย  มีความโลภให้น้อยลง  บริจาคสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองออกไป
-          หมั่นทบทวนอยู่เสมอว่า  เราทำดีหรือยัง  เตือนใจเรา เพื่อให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี 

  หากได้รับมอบหมายงาน 1 งาน  ท่านจะดำเนินการอย่างไรบ้าง
-          ดูเป้าหมาย วัตถุประสงค์ เพื่ออะไร
-          จะต้องทำอะไรบ้าง ทำอย่างไร หาผู้ร่วมงาน มองภาพว่าจะทำอย่างไร
     ให้บรรลุเป้าหมาย  และสามารถปฏิบัติได้จริงด้วย
-          ปฏิบัติและตรวจสอบให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้เป็นระยะๆ
-          หากไม่สำเร็จตามแผนจะแก้ไขอย่างไร  ปรึกษาหารือกับผู้ร่วมงาน
-          มีการจดบันทึกและรายงานผล หากเป็นงานวิจัยจะรายงานผลทุก
     6  เดือน
-          หากมีปัญหาอะไรก็พูดจากัน  ผ่อนหนักผ่อนเบา  คนทำดีมีรางวัล 
    
หากบกพร่องให้ชี้แจง  มีวิธีการแก้ปัญหา
-     หัวใจของการทำงานให้สำเร็จอยู่ที่คน  ทำอย่างไรให้เขามีใจทำงานร่วมกับเรา  เขาจะทำงานอย่างเต็มที่  เป็นผู้บริหารต้องยึดหลักครองคน  หลักการให้  ผูกใจคน

  ชีวิตครอบครัว
-    ท่านปฏิบัติต่อภรรยาเหมือนเพื่อน  ดำเนินชีวิตคล้ายๆกัน  มีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต  เช่น ลาออกแล้วเป็นข้าราชการบำนาญ  มีเงินเดือน 20,000 บาท  มีบ้าน  มีรถ  ใช้ชีวิตสบายๆ  ตั้งเป้าไว้อายุประมาณ 50 ปี เกษียณตนเอง ทำงานมายาวนานผลงานพอสมควรแล้ว
-          ท่านอยากไปทำอะไรที่อิสระ  ไม่มีกรอบ  ชีวิตไม่แน่นอน  ไปทำตามความฝันเมื่อตัวเองพร้อม
-          ไปสร้างบ้านแบบรีสอร์ท  อยู่สบายๆ หลังเล็กๆ ที่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรา

  งานหลังเกษียณ    
-    ทำงานที่ชอบ เช่น การเดินทาง การถ่ายภาพ ส่วนงานวิชาการ หากมีการรับเชิญเป็นวิทยากรก็ยินดี และทำงานอิสระเท่าที่ต้องการจะทำ
 

  งานอดิเรก
-   ท่าน ชอบดูนก  เพราะนกสวยงาม  มีมากมาย อากาศดี ได้อยู่กับธรรมชาติ  ได้เดินดูนก ออกกำลังกาย เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย นกมีประโยชน์  ช่วยให้ธรรมชาติสมดุล  ช่วยเรื่องระบบนิเวศ  ช่วยกันอนุรักษ์นก อนุรักษ์ป่า

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e+3

เป็นไงคะ แนวคิดอาจารย์ดีๆ ทั้งนั้น อ่านแล้วนำไปทำตามได้เลย
น่าอิจฉาอาจารย์มาก ท่านจะไปปลูกบ้านแบบรีสอร์ทที่บางคล้า
และท่านชอบไปเที่ยวดูนก ไว้ตาเราบ้างเถอะ พอเกษียณ
แล้วจะไปเที่ยวรอบโลกเลย  เราพร้อมทุกอย่างแล้ว 
แต่ขาดเบี้ยอย่างเดียว 555
และขอขอบคุณน้องเปตอง น้องมอนลี่ที่ช่วยให้ share ครั้งนี้

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 กันยายน 2553 11:22 แก้ไข: 21 กันยายน 2553 10:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

ขอบคุณมากค่ะพี่โค้กที่นำมาเล่าสู่กันฟัง เป็นแง่คิดที่ในการดำเนินชีวิตให้กับน้องๆ แถมตบท้ายด้วยความฮาอีก  555

รู้สึกตกใจมากที่อ.ชัยรัตน์จะลาออกก่อนเกษียณ

ม.อ.สูญเสียบุคลากรคุณภาพไปอีก 1 คน ก่อนเวลาอันควร

ผมได้เรียนรู้จากอ.ชัยรัตน์มากจากการที่เข้าประชุม และฟังท่านบรรยาย

ก็คงต้องขอบอกว่า ขอให้อาจารย์มีความสุขในทางเลือกที่อาจารย์ได้เลือกแล้วนะครับ

 

  • ไม่เป็นไรค่ะพี่โค้ก ยินดีให้บริการค่ะ ขอ 5 คะแนน ฮิๆ
  • ชื่นชมวิธีการสอนของอาจารย์มากค่ะ ถึงจะไม่ใช่ลูกศิษย์ แต่เมื่อมาอยู่ที่คณะทรัพย์ฯ แล้ว ก็เหมือนลูกศิษย์อาจารย์คนหนึ่งนะค่ะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.85.214.125
Message:  
Load Editor
   
Cancel or