นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ป.ปลา
Ico64
พัชรินทร์ สุขแต้ม
นักวิทยาศาสตร์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1831
ความเห็น: 2

สัมภาษณ์บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558

ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก--บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 นับว่าเป็นโอกาสดีที่ทางคณะทำงานจัดการความรู้ได้สัมภาษณ์ ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก บุคลากรดีเด่นคณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี 2558 ซึ่งบรรยากาศในการสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเป็นกันเอง

ประวัติการศึกษาและการทำงาน ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวาริชศาสตร์ เมื่อปีการศึกษา 2537 สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2540 เมื่อ ปี พ.ศ. 2541 เป็นศิษย์เก่าวาริชศาสตร์รุ่น 16 และศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติรุ่น 18 เหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองชอบด้านการเกษตรเนื่องจากเป็นคนที่โตมากับงานด้านการเกษตร ทั้งนี้ตัวเองไม่ใช่เด็กวาริชศาสตร์โดยตรงแต่โอนย้ายมาจากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และเข้าศึกษาสาขาวิชาวาริชศาสตร์ตอนปี 2 และจบการศึกษาภายใน 4 ปี ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 เหตุผลที่ย้ายมาเรียนวาริชศาสตร์เพราะคิดว่าตัวเองชอบด้านนี้มากกว่า

หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 รศ.ดร. กิจการ ศุภมาตย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเรียกเข้ามาคุยเรื่องมีตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ (ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์ ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของศูนย์ฯ ว่าสนใจจะมาทำหรือไม่ โดยอาจารย์กิจการ ศุภมาตย์ให้เวลาคิด 3 วัน ในการตัดสินใจ และได้ตอบตกลงไป โดยได้รับเงินเดือน 6,360 บาท หลังจากตอบตกลงกับอาจารย์กิจการ ศุภมาตย์ ไปแล้วประมาณ 2-3 วัน ทางบริษัท CP ก็โทรศัพท์เรียกตัวไปสัมภาษณ์งานเช่นดียวกัน เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยส่งใบสมัครงานไปทางบริษัท CP แล้วด้วย แต่ก็ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากตอบตกลงกับอาจารย์กิจการ ศุภมาตย์ ไปแล้ว และมีความรู้สึกว่าต้องรักษาคำพูดที่ให้ไว้กับอาจารย์กิจการ ศุภมาตย์

ในขณะที่เรียนระดับปริญญาตรีรู้สึกว่าตัวเองชอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาก โดยพิจารณาจากผลการเรียนวิชากลุ่มนี้ซึ่งทำได้ค่อนข้างดี และมีความรู้สึกชอบด้วย และทำปัญหาพิเศษเกี่ยวกับการเก็บรักษาน้ำเชื้อของปลาตะเพียนขาวโดยวิธีการแช่แข็ง ซึ่งมี ผศ.ดร. ดวงรัตน์ มีแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาปัญหาพิเศษ

ขณะทำงานเป็นลูกจ้างที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำเป็นเวลา 4 ปีเต็ม ไม่เคยคิดเรียนต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2545 อาจารย์กิจการ ศุภมาตย์ แจ้งว่าได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สนใจจะเรียนหรือไม่ จึงได้ตอบตกลงเรียนเนื่องจากเป็นการศึกษาด้านโรคสัตว์น้ำซึ่งมีความชอบและถนัด หลังจากนั้นจึงลาออกจากการเป็นลูกจ้างที่ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำและศึกษาต่อ โดยทุน (คปก.) ที่ได้รับเป็นทุนของสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหลักสูตรโท-เอก โดยมีอาจารย์กิจการ ศุภมาตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ใช้เวลาเรียนอยู่ทั้งสิ้น 7 ปี จึงสำเร็จการศึกษา

ข้อดีของคนที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วไปทำงานก่อน คือรู้ว่าเราชอบงานทางด้านไหนซึ่งจะชัดเจนกับเป้าหมายของตัวเอง ถึงได้ตอบตกลงเรียนต่อในระดับปริญญาโท-เอก

เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ 4 ปี ปีที่ 5 ขึ้น ปีที่ 6 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2550 – มกราคม พ.ศ. 2551) ได้มีโอกาสไปศึกษาวิจัยที่มหาวิทยาลัย Louisiana State University รัฐหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งไปทำบางส่วนของวิทยานิพนธ์เกี่ยวข้องกับการผลิตวัคซีนเชื้อเป็นโดยใช้เทคนิคทางพันธุวิศวกรรมเพื่อต้านทานโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิล เมื่อกลับมาประเทศไทยช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 อาจารย์กิจการ ศุภมาตย์ ได้เสียชีวิตลง ช่วงเวลานั้นวิทยานิพนธ์ยังไม่แล้วเสร็จ แต่ในส่วนของ Lab เหลือไม่มากแล้ว ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนก็จะแล้วเสร็จ และได้รับความกรุณาจาก ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแทนอาจารย์กิจการ ศุภมาตย์ จนสำเร็จการศึกษาในเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2552

เข้ามาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติเมื่อไหร่ เข้ามาทำงานในคณะทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งภาควิชาฯ แต่งตั้งให้ทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษา การเข้ามาทำงานให้ภาควิชารู้สึกผูกพันธ์เพราะอยู่ที่ภาควิชาฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยการเข้ามาก็ต้องมีภาระงานหลักนอกเหนือจากการสอนที่จะต้องทำคือการที่จะต้องยื่นขอโครงการวิจัยที่เป็นหัวหน้าโครงการภายในระยะเวลา 1 ปี และต้องมีเอกสารตีพิมพ์ภายใน 2 ปี

ตัวเองยื่นขอทุนวิจัยโครงการแรกจากโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานได้ไม่กี่เดือนและได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการในปี พ.ศ. 2553 โดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปี และช่วงนั้นมีนักศึกษาสมัครเข้ามาศึกษาต่อปริญญาโทและเอกภายใต้โครงการดังกล่าว จึงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเนื่องจากภาควิชาฯ ไม่อนุญาตให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

 

แนวคิดในการสร้างผลงาน มีแนวคิดในการเลือกห้วข้อวิจัยอย่างไร คุยกับนักศึกษาอย่างไร เป็นข้อดีที่ได้ทำงานกับอาจารย์กิจการมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ก่อนการศึกษาต่อ ซึ่งได้ความรู้มากมายด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโรคสัตว์น้ำ เนื่องจากอาจารย์กิจการ ศุภมาตย์ มีโครงการวิจัยค่อนข้างมากและได้เข้าไปช่วยอาจารย์ทุกงาน ซึ่งความรู้ตรงนี้สามารถนำมาประกอบอาชีพได้จริงๆ นับว่าเป็นพื้นฐานได้ดีมาก สุดท้ายพอเข้ามาเป็นอาจารย์ เมื่อมีนักศึกษาทำปัญหาพิเศษหรือวิทยานิพนธ์ ทำให้สามารถนำประสบการณ์จากการทำงานจริงๆ เข้ามาใช้ในการแนะนำนักศึกษา แม้กระทั่งการเรียนการสอน การสอนนักศึกษาก็คล้ายๆ เป็นการเล่าประสบการณ์จริงว่าเราเคยทำอะไรมาบ้าง แม้แต่สิ่งที่เคยทำพลาดทั้งในด้านการใช้ชีวิตและการทำงาน สามารถนำมาถ่ายทอดเป็นตัวอย่างให้กับนักศึกษาได้

 

ยึดหลักอะไรในการทำงาน ต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรและทำให้ดี ไม่ใช่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดอย่างที่คนอื่นเขาพูดกัน แต่เป็นหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำให้ดีต่างหาก

 

ปัญหาในการทำงาน ติดต่อประสานงาน คิดว่าน้อย ในด้านการบริหารจริงๆ ต้องต้องบอกว่ามันไม่ perfect ซะเลยทีเดียว ไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจเราทั้งหมด และไม่สามารถทำให้ถูกใจทุกคนได้ ต้องดูว่าถ้าขาดโน่นขาดนี่จะแก้ปัญหาอย่างไร อย่างเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่มีปัญหาจะต้องทำอย่างไร แก้ปัญหากันอย่างไร และเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ที่เราจะมองมากกว่า ถ้าวางแผนงานดีๆ ปัญหามันจะน้อย อย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของงานวิจัย จะมองว่าเรามีอะไรอยู่บ้าง และนำไปทำอะไรได้บ้าง เราก็จะไม่มีปัญหาในการทำงาน แต่ถ้าเราวางแผนแล้วไม่มีอะไรซักอย่างมันก็จะเป็นปัญหา เราจึงต้องดูจากสิ่งที่เรามีรวมถึงคนอื่นที่เป็นทีมของเรา เช่น อาจารย์จากภาควิชาอื่น คณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น ว่าเราจะไปขอความร่วมมือได้อย่างไร ยกตัวอย่างเช่น งานของนักศึกษาปริญญาโทที่กำลังทำ บางครั้งไม่มีเครื่องมือ เราก็ต้องดูว่าใครที่มีบ้างก็ขอความร่วมมือไป ยกตัวอย่างเช่น อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

ผลงานวิจัยที่ภาคภูมิใจ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิล ที่ได้ทำมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาเอก และต่อยอดในงานวิจัยเรื่อง “โรคสเตรปโตคอคโคซีสในปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่มีสาเหตุจากแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ซีโรไทป์ Ia และซีโรไทป์ III และการผลิตวัคซีนต้านทานโรค” ผลสุดท้ายก็ได้ผลิตภัณฑ์วัคซีนที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งงานค่อนข้างดี และตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการจดสิทธิบัตร ขั้นตอนในการทำงานชิ้นนี้ก็มีอุปสรรคหลายอย่างเหมือนกัน แต่ก็ได้ผลงานคุ้มค่ากับงานชิ้นนี้

 

ปัญหาที่พบในการทำงานวิจัยชิ้นนี้ จะเป็นปัญหาในการยื่นจดสิทธิบัตรเนื่องจากไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แล้วเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจกับสิ่งที่เสนอไป แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เชิญอาจารย์ที่เกี่ยวข้องมาช่วยจนสามารถยื่นจดสิทธิบัตรได้ในที่สุด

 

การทำงานกับนักศึกษา ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรีอาจารย์ทุกท่านคงมีปัญหาเกี่ยวกับผลการเรียนของนักศึกษาเหมือนกัน แต่ประเด็นหลักๆ ในปัจจุบันคือนักศึกษาไม่มีทักษะด้านวิชาชีพ สิ่งนี้เป็นปัญหาที่ชัดมาก ซึ่งจะส่งผลไปเมื่อเขาจบไปทำงาน จะค่อนข้างลำบากเพราะขาดทักษะทางด้านวิชาชีพ

แบ่งเวลาในการทำงานอย่างไร เนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งทั้งหัวหน้าศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กิจการ ศุภมาตย์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  รองหัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์  และกรรมการประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ คำตอบจริงๆ ก็คือ “ทีม” การจัดการวางแผนของทีมที่ดี เพราะถ้าทำคนเดียวทุกอย่างคงทำไม่ไหวแน่นอน แต่การทำงานที่ดีก็ต้องเท่าเทียมกันทุกคน ยกตัวอย่างเช่น งานวิจัยถ้าทำคนเดียวผลงานก็ได้เราคนเดียว แต่ผมมองว่าถ้าเราทำกันหลายคนมันก็จะมี connection ที่ดี และความสัมพันธ์ที่ดีก็จะอยู่ได้ยาวนาน เราช่วยเขา เขาก็ช่วยเรา งานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือกิจกรรมต่างๆ สุดท้ายประโยชน์ก็ตกลงสู่ภาควิชาฯ และคณะฯ เช่นเดียวกัน

 

มีความประทับใจอย่างไรในองค์กร เป็นเรื่องของมิตรภาพในองค์กร การทำงานในลักษณะเป็นพี่เป็นน้องกัน เป็นความผูกพันธ์ที่ยาวนาน มีความสบายใจ มีเรื่องอะไรก็คุยกันได้

 

งานที่อยากทำในอนาคต คือการทำศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำฯ ให้มีมาตรฐาน ผลิตงานที่มีคุณภาพ รวมทั้งทำให้โรงเพาะฟักภาควิชาวาริชศาตร์ที่มีอยู่ให้เป็นฟาร์มจริงๆ เป็นลักษณะของฟาร์มสาธิตให้เกษตรกรและสถานที่ฝึกทักษะให้แก่นักศึกษา และต้องทำแบบมีรายได้

 

รู้สึกอย่างไรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น รู้สึกดีใจ และภูมิใจ และขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจ

 

คติประใจในการทำงาน

- การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

- พระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

 

หลักการครองตน มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม

 

แนวคิดในการพัฒนาองค์กร ควรจะออกไปในเชิงที่จับต้องได้ อย่างเช่นที่อยากทำโรงเพาะฟักให้เป็นฟาร์มคือเราสามารถติดต่อกับเกษตรกรได้และยังใช้เป็นฐานให้กับเด็กนักศึกษาของเราเองมันจะกลายเป็นที่ฝึกงาน ที่เรียนรู้ เป็นแหล่งสร้างมูลค่า พัฒนางานไปพร้อมกับการประยุกต์ใช้กับงานวิจัย และอาจจะพัฒนาไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

 

สิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆ คือขอให้ตั้งใจทำงาน อยากให้ทำงานกันเป็นทีมไม่อย่างนั้นภาควิชาฯ หรือคณะฯ จะอยู่ไม่ได้ และการทำงานเป็นทีมก็ไม่ใช้ว่าจะเป็นเฉพาะทีมในมหาวิทยาลัยด้วยกัน อาจจะเป็นต่างมหาวิทยาลัยหรือต่างประเทศก็ได้

ทีมงานสัมภาษณ์
1. อาจารย์สุภาพร    รักเขียว
2. อาจารย์ธีญาภรณ์    แก้วทวี
3. อาจารย์ยุทธพงษ์    สังข์น้อย
4. นางสาวรัตนา    โพชะเรือง
5. นายอัครวิทย์    อิสระโร
6. นางสาวพัชรินทร์    สุขแต้ม
7. นางจรรยา    เพชรหวน

 

หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 มิถุนายน 2559 15:13 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2559 15:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

  • ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยค่ะ
  • ขอต้อนรับน้องปลาสู่การบันทึกบน Share PSU นะค่ะ และขอชื่นชมการเขียนบันทึกถ่ายทอดได้ละเอียดมากค่ะ
Ico48
Losa [IP: 113.53.228.59]
27 ธันวาคม 2562 14:11
#110643

ขอเเสดงความคิดเห็นด้วยนะคะ สล็อตxo

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.80.6.131
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ