นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

(0) เคยสงสัยไหม "Assessment" & "Evaluation"

Cr:ผศ.ดร. ปริญญา เชาวนาศัยเราเคยสงสัยไหม? คำว่า Assessment กับ Evaluation ต่างกันอย่างไร ? คำว่า การประเมินผล (Evaluation) มันจะเป็นการประเมินผลที่มุ่งนำผลการวัดเชิงปริมาณมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินคุณภาพ แต่คำว่า การประเมินผล (Assessm... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): Assessment  evaluation
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kwang saelee   สร้าง: 05 กรกฎาคม 2559 09:50 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2559 09:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ง่ายแค่ปลายนิ้ว..โหลดไฟล์ youtube ประกอบสื่อการสอน

โหลดไฟล์ youtube ประกอบสื่อการสอนสวัสดีเพื่อนๆ อาจารย์ทุกท่านวันนี้ กระผมและเพื่อน อาจารย์ วิทยาเขตตรังได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล ปีที่ 4 หัวข้อ LMS2@PSU on Mobile “Active Learning and Technology โดยวิทยา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kwang saelee   สร้าง: 04 กรกฎาคม 2559 16:05 แก้ไข: 05 กรกฎาคม 2559 09:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) LMS2@PSU on Mobile “Active Learning and Technology”

เช้าวันนี้คณาจารย์ วิทยาเขตตรัง ได้มีโอกาสนเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพการนำระบบ LMS2@PSU กับนักศึกษา โดยท่านวิทยากรผู้มากความสามารถ อย่างท่านผศ.ดร.ปริญญา เชาวนาศัย และ ทีมงาน โดยเริ่มต้นปูพื้นจากความรู้ความเข้า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): LMS2  Active Learning and Technology
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kwang saelee   สร้าง: 04 กรกฎาคม 2559 15:01 แก้ไข: 04 กรกฎาคม 2559 15:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Research Caravan :“คาราวาน วิ..จากใจ”

กิจกรรมที่จัดในวันนี้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เดินทางมาวิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุปรางค์เพื่อพบผู้บริหาร อาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภารกิจด้านการวิจัยและร่วมเสวนา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
คำสำคัญ (keywords): Caravan  research  ม.อ.ตรัง  วิจัย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kwang saelee   สร้าง: 09 มิถุนายน 2559 09:25 แก้ไข: 09 มิถุนายน 2559 09:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ม.อ.ตรัง ค้นหาศิลปินมโนราห์เก่งหวั่นสูญสิ้นหากไร้คนสืบทอด พบปัญหาเด็กยุคใหม่ไม่พูดใต้

ม.อ.ตรัง ค้นหาศิลปินมโนราห์คนเก่ง เพื่อสืบทอดศิลปะการแสดงไปสู่เยาวชน แต่พบปัญหาการฝึกขับร้องบทกลอน เพราะเด็กใต้ยุคใหม่ไม่พูดภาษาใต้ รวมทั้งต้องมีความเชื่อ ศรัทธา และกตัญญูวันนี้ (31 พ.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตตรัง ได้มีการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): ม.อ.ตรัง  มโนราห์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kwang saelee   สร้าง: 31 พฤษภาคม 2559 16:21 แก้ไข: 31 พฤษภาคม 2559 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การนำเสนอวิสัยทัศน์ของ "ลูกสิงห์ศรีตรัง" ในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับ"ลูกสิงห์ ศรีตรัง" ทีมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 4 คน ได้แก่นางสาวสุภาวดี เพชรตีบ, นางสาว อภิญญา นวลจันทร์, นางสาว วราภรณ์ บุญพิพัฒน์ และ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kwang saelee   สร้าง: 03 พฤษภาคม 2559 09:06 แก้ไข: 03 พฤษภาคม 2559 09:16 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา (มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา)

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดโครงการฟื้นฟูการแสดงพื้นบ้านโนรา (มาเมืองตรังไม่หนังก็โนรา) ในระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2559 เพื่อเป็นการฟื้นฟูศิลปะการแสดงพื้นบ้านโนรา โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kwang saelee   สร้าง: 02 พฤษภาคม 2559 13:47 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2559 16:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต

เรียน ทุกท่าน ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กำหนดจัดโครงการเสวนาตรังศึกษาหมายเลข 1 : เมืองเก่า เงาอดีต เพื่อเป็นการเปิดตัวโครงการภายใต้แนวคิดตรังศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และสร้างเครือข่ายตรังศึกษาในภาคราชการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
คำสำคัญ (keywords): เงาอดีต  เมืองเก่า
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kwang saelee   สร้าง: 29 มีนาคม 2559 11:08 แก้ไข: 29 มีนาคม 2559 11:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) บูรณาการสอนแบบ facilitative กับความรู้คู่คุณธรรม

จากนำเสนอ Good Practices ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอน ภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ทั้งนี้ขอยกนำเสนอตัวอย่าง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kwang saelee   สร้าง: 25 กุมภาพันธ์ 2559 09:03 แก้ไข: 01 มีนาคม 2559 15:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล”

มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังจัดกิจกรรมโครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล”ในวันพฤหัสบดีที่ 9- วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3301 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังโดยกิจกรรมประก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย kwang saelee   สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 13:26 แก้ไข: 01 มีนาคม 2559 15:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]