นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1410
ความเห็น: 0

ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน ของ miniTCDC

ม.อ.ตรัง,miniTCDC

        ม.อ.ตรัง คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน ของ miniTCDC

        เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน หรือ LOVE YOUR LOCAL LOVE YOUR CITY 2 2016 ที่ เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสุขุมวิท 24 กรุงเทพมหานคร โดย ม.อ.ตรัง ติดหนึ่งในสามทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 1 แสนบาท เพื่อนำมาพัฒนางานในพื้นที่จริง

        ตามที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ร่วมมือกับ15 สถาบันการศึกษาในเครือข่ายของ miniTCDC ได้ดำเนินการโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในเครือข่ายสถาบันการศึกษาตามภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้เป็น 1 ใน 15 ทีมที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย โดยในปีนี้ ทางศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) ได้ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำ “โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน” สำหรับสถาบันการศึกษาในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค หรือ miniTCDC เพื่อพัฒนาแนวคิดและศักยภาพของนิสิตและนักศึกษาในสถาบันของเครือข่ายโครงการ miniTCDC ในเรื่องการพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยองค์ความรู้ด้านการออกแบบบริการ (Service Design)โดยผ่านการอบรมบรรยายและสัมมนาเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพได้จริงต่อไป...

Cr: PR PSU TRANG 

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 July 2016 10:31 Modified: 22 July 2016 10:38 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ทดแทน, and Ico24 โอ๋-อโณ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.239.179.228
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ