นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 724
ความเห็น: 0

Research Caravan :“คาราวาน วิ..จากใจ”

Research,Caravan,วิจัย,ม.อ.ตรัง

 

       กิจกรรมที่จัดในวันนี้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้เดินทางมาวิทยาเขตตรัง โดยมีวัตถุปรางค์เพื่อพบผู้บริหาร อาจารย์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาภารกิจด้านการวิจัยและร่วมเสวนาปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวทิยาลัยเพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ตามความคาดหวังต่อไปภายใต้โครงการ Research Caravan (คาราวาน วิ..จากใจ) ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.

       โดยกิจกรรมในวันนี้ มีผู้บริหารจากสำนักวิจัยและพัฒนาและผู้บริหารจากสองคณะ รวมถึงอาจารย์ที่สนใจเข้าร่วม จำนวน 41 โดยกิจกรรมจะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานด้านการวิจัยของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  และเป็นการเสนอผลงานวิจัยเด่นของคณะ นอกจากนี้แล้ว สำนักวิจัยและพัฒนาได้มีการแนะนำการสนับนุนงานวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เช่น หน่วยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม คลินิกเทคโนโลยี เป็นต้น และมีการแนะนำเครื่องมือที่จะช่วยในการสืบค้นงานวิจัย เช่น SciVal  เป็นฐานข้อมูลงานวิจัยที่อยู่ในฐาน Scopus..... และสุดท้ายของการจัดกิจกรรมจะเป็นการตอบคำถามและข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการวิจัยและสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุน และในบางประเด็นมหาวิทยาลัยจะนำไปปรับปรุงต่อไป เป็นต้น 

บันทึกโดยคุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์ (งานส่งเสริมการวิจัยและบริการการศึกษา)

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
คำสำคัญ (keywords): Caravan  research  ม.อ.ตรัง  วิจัย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 มิถุนายน 2559 09:25 แก้ไข: 09 มิถุนายน 2559 09:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ (ตุ๊), และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.224.91.246
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ