นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1041
ความเห็น: 0

โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล”

โครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล”

        มหาวิทยาลับสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมโครงการประชุมอาจารย์และกิจกรรม “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล” 
ในวันพฤหัสบดีที่ 9- วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 3301 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

โดยกิจกรรมประกอบด้วย

1. การนำคุยพร้อมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ BAR (Before Action Review) and AAR (After Action Review) เครื่องมือง่ายๆ แต่ทรงพลังในการพัฒนางาน โดย คุณอุรพิณ หนุนอนันต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. การแถลงนโยบายของมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการและผลการดำเนินงานของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดย ดร.นิพัฒน์  โพธิวิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

3. กิจกรรมนำเสนอผลงานและแผนการดำเนินงานของคณะ/สาขาวิชา 
     @คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
      - สาขาวิขาการจัดการธุรกิจ
      - สาขาวิชาภาษา
      - สาขาวิขาการบัญชี
      - สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
      - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
      - สาขาวิชาศิลปการแสดงและการจัดการ
    @คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

4. กิจกรรม “ความสำคัญและบทบาทอาจารย์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล  เขี้ยวแก้ว  คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ5. กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง/นำคุย หัวข้อ “Active Teaching: สอนดีมีประสิทธิผล” นำคุยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์  วสุพงศ์อัยยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

6. นำเสนอ Good Practices ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย

กิจกรรมที่ 1 บูรณาการการสอนแบบ Facilitative กับความรู้คู่คุณธรรม
นำเสนอโดย ว่าที่ร้อยโท ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์

กิจกรรมที่ 2 Active learning: It's the matter of mind  
นำเสนอโดย ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์  

กิจกรรมที่ 3 การสอนโดยใช้หนึ่งกิจกรรมบูรณาการได้หลายวิชา
นำเสนอโดย อาจารย์สมโภชน์  เกตุแก้ว 

กิจกรรมที่ 4 Ethics Building
นำเสนอโดย อาจารย์สุทธิภรณ์  ตรึกตรอง

กิจกรรมที่ 5 Problem-Based Learning : Accou Research & Com.Sharing  
นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  มณีมัย

กิจกรรมที่ 6 กาลครั้งหนึ่ง...ฉัน...พิการ
นำเสนอโดย อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหนู

กิจกรรมที่ 7 บ้านมั่นคงตรงตรอกลิเก
นำเสนอโดย อาจารย์ตรีชาติ  เลาแก้วหนู

กิจกรรมที่ 8 การสอนหลักการโปรแกรมเบื้องต้นโดยใช้ Code.org ด้วยวิธีการเขียนโปรแกรมแบบ block-based coding
นำเสนอโดย อาจารย์จงกลนี  รุ่งเรือง

กิจกรรมที่ 9 จากบทบาทตัวละคร ย้อนสู่บทเรียน
นำเสนอโดย อาจารย์สุชานุช  พันธนียะ

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 13:26 แก้ไข: 01 มีนาคม 2559 15:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ