นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

kwang saelee
Ico64
คุณ สุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 4 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 562
ความเห็น: 0

“สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”

สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ

บทสรุปกิจกรรมเสวนาอาจารย์
หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมให้คำแนะนำเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการทำผลงานวิชาการ”
ณ ห้องประชุม 3301 อาคาร 3
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวประภาษ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

 

          "สถาบันอุดมศึกษาในระดับภูมิภาคอย่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  ซึ่งนอกเหนือจากภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต  และให้บริการวิชาการแก่สังคมแล้ว  เราจะต้องมีบทบาทในการพัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  และการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้แก่สังคมหรือท้องถิ่นด้วย  ทั้งนี้กระบวนการสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมดังกล่าวมีหลายรูปแบบทั้งการจัดทำตำรา  การเขียนบทความทางวิชาการ   การประดิษฐ์คิดค้นศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ ประกอบกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของงานวิจัยและนักวิจัยที่สำคัญ ประกอบกับเส้นทางก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการขึ้นอยู่กับผลงานด้านการสอนและการวิจัย ซึ่งกระบวนการสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมดังกล่าวมีหลายรูปแบบทั้งการจัดทำตำรา  การเขียนบทความทางวิชาการ   การประดิษฐ์คิดค้นศึกษาวิจัยในเรื่องต่างๆ ประกอบกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของงานวิจัยและนักวิจัยที่สำคัญ ประกอบกับเส้นทางก้าวหน้าของบุคลากรสายวิชาการขึ้นอยู่กับผลงานด้านการสอนและการวิจัย ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีแรงบรรดาลใจในความก้าวหน้าทางวิชาการ "

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2559 13:01 แก้ไข: 01 มีนาคม 2559 15:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.168.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ