นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeaW
Ico64
miss khwanruthai meaw dejudom
นักวิชาการอุดมศึกษา
ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 9189
ความเห็น: 8

ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ช่วงนี้ได้มีโอกาสทบทวนความรู้เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคลากรประเภทต่างๆ จึงขอนำมาขยายให้เพื่อนๆชาวแชร์ได้รับความรู้และเป็นการทบทวนความจำให้กับตนเองด้วยค่ะ

         เริ่มกันที่บุคลากร 2 กลุ่มแรก ข้าราชการและลูกจ้างประจำ บุคลากร 2 กลุ่มนี้มีระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเป็นหลัก  โดยกรมบัญชีกลางได้เริ่มดำเนินการระบบเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล  ในส่วนของผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญมา ลูกจ้างประจำและบุคคลในครอบครัว  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2549 เป็นการอำนวยความสะดวก และ ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ เมื่อจำเป็นต้องเข้ารักษาพยาบาลของทางราชการ   โดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน โดยใช้ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ที่มีชื่อในฐานข้อมูล จะได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้นและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล 

ใครคือผู้มีสิทธิ.........  ผู้ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ที่มีชื่อในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลในครอบครัวให้แจ้งต่อต้นสังกัดภายใน 30 วัน เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)

ลงทะเบียนอย่างไร.........1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวสามารถตรวจสอบว่ามีชื่อในฐานข้อมูล ผ่าน Website กรมบัญชีกลาง ( www.cgd.go.th) โดยเข้าไปที่หัวข้อสวัสดิการรักษาพยาบาลและเลือกรายการตรวจสอบสิทธิการรักษาสวัสดิการ

1.1 กรณีที่ตรวจสอบแล้วมีชื่อ : ต้องสมัครลงทะเบียน ณ สถานพยาบาล ที่จะเข้ารับการรักษาก่อน กรณีผู้ป่วยนอกสามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนแล้ว 15 วัน                                                                           

1.2 กรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่มีชื่อ : ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว ติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่(ติดต่อการเจ้าหน้าที่คณะที่ท่านสังกัด) เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลฯ แล้วจึงจะสามารถสมัครลงทะเบียนตามข้อ 1.1 ได้      

2. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวที่มีสิทธิซ้ำซ้อน (เช่น มีสิทธิประกันสังคม สิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลได้                                

3. หนังสือรับรองการมีสิทธิสำหรับโครงการผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง (แบบ 7101/1) ไม่สามารถนำมายื่นต่อสถานพยาบาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป โดยให้ใช้ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลแทน                               

4. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลยังคงสามารถนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาวางเบิกกับต้นสังกัด กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก และขอหนังสือต้นสังกัดกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในได้ตามปกติ                                                                                             

5. กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน  หากตรวจสอบแล้วมีชื่อตามข้อ 1.1 สามารถแจ้งรพ. เพื่อให้ขอเลขอนุมัติแทนหนังสือรับรองการมีสิทธิทาง web page ได้

 สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในระบบจ่ายตรงได้ที่ไหน........

  สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ในสถานพยาบาลของทางราชการทุกแห่ง

ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง..........     

ผู้มีสิทธิ :    ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาล  โดยไม่ต้องทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เบิกได้ไปก่อน   ผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลของทางราชการประเภทผู้ป่วยในได้โดยไม่ต้องทำหนังสือรับรองการมีสิทธิจากส่วนราชการเจ้าสังกัด     

ส่วนราชการ  :    ส่วนราชการเจ้าสังกัดลดภาระความยุ่งยาก   ในเรื่องขั้นตอนด้านเอกสารในการออกหนังสือรับรองการเป็นผู้มีสิทธิ      การตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล  และการตั้งคำขอเบิกเงินจากคลัง           จะเห็นได้ว่าระบบจ่ายตรงนี้ทำให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกอย่างมากในการเข้ารับการรักษาพยาบาล  บริการประทับใจแบบนี้รับไปเลย 5 ดาว ค่ะ    

  ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (กสพ.)กระทรวงการคลัง   

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 30 ตุลาคม 2553 22:14 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2553 23:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ดีครับ น่าจะเมลแจ้งในคณะเพื่อให้ทราบว่า มีข้อมูลให้ใช้ที่นี่ หากต้องการ

Ico48
fadeel [IP: 118.173.177.169]
23 มีนาคม 2554 10:42
#64457

มีโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการจ่ายตรงมีบ้างมัยหรือมีแต่โรงพยาบาลของรัฐ

Ico48
สุรพล ใจพรมเมือง [IP: 182.53.241.159]
09 พฤศจิกายน 2554 07:59
#71036

ด้วยกระผมเป็นข้าราชการบำนาญ ขณะนี้ได้หย่ากับภรรยาเมื่อเร็วๆนี้ และอดีตภรรยาจะขอใช้สิทธิบัตรทอง ได้ไปแจ้งที่สาธารณสุขตำบล ทาง สธ.แจ้งว่าต้องไปยกเลิกสิทธิจ่ายตรงก่อน ซึ่งผมได้ไปแจ้งที่ รพที่ผมได้ทำเบิกจ่ายตรงของครอบครัวครั้งแรก ได้คำตอบไม่ชัดเจน ดังนั้นจึงขอเรียนถามว่าจะไปยกเลิกสิทธิเบิกจ่ายตรงของอดีตภรรยาได้ที่ไหนครับ และต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ กรุณาตอบผมให้เข้าใจด้วยครับ ตอบทาง อีเมลKing_201222hotmail.com ขอบคุณมากครับ

Ico48
kanokon [IP: 180.180.158.19]
28 มิถุนายน 2555 16:28
#78145

ไปสแกนลายนี้วมือไว้ ที่โรงพยาบาลค่าย จ. นครราชสีมา แต่ไม่ได้ไปรักษา ประมาณ ปีกว่าๆ พอไปรักษาปรากฎว่าโดนตัดสิทธิ์ ต้องจ่ายเงิน ถ้าไม่มีเงินจ่ายจำทำยังไง เพราะปกติแม่เข้าโรงพยายาลที่นางรองทุกเดือนก็ไม่ต้องจ่ายเงินเพราะใช้สิทธิ์จ่ายตรงอยู่แล้ว จึงไม่เข้าใจว่าทำไมต้องตัดสิทธิ์ เพราะว่าการป่วยไม่มีสัญญาณเตือนก่อน ๓๐ วันนะคะ แล้วการที่เราไปสแกนไว้ที่ รพ.อื่น ก็ไม่มีประโยชน์สิคะ

Ico48
เกรียงไกร [IP: 1.1.164.12]
28 สิงหาคม 2555 16:28
#80043

ในกรณีที่ข้าราชการในสังกัดหย่าร้างกัน เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยหรือเจ้าตัวผู้มีสิทธิ์เป็นผู้แจ้งยกเลิกการใช้สิทธิ์จ่ายตรงพยาบาลครับ

Ico48
พ.อ.ปรีชา รุจะศิริ [IP: 101.108.74.136]
25 พฤศจิกายน 2555 13:49
#82158

ผมเกษีญณอายุราชการเมื่อ ก.ย.2552 ขณะที่ผมเกษียณนั้นได้หย่าขาดจากการเป็นสามี-ภรรยา หลังจากนั้นอีก 3 ปี คือในปีปัจจุบัน (2555) กระผมได้ทำการจดทะเบียนสมรสกับภรรยาคนเดิม กระผมจะใช้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลให้กับภรรยาได้อีกหรือไม่

Ico48
เม [IP: 1.2.230.74]
21 พฤษภาคม 2556 18:52
#87826

รับราชการปีกว่านายทะเบียนต้นสังกัดบอกว่า พ่อแม่ หย่ากัน เค้าบอกว่า พ่อแทัเบิกๆไม่ได้เพราะหย่ากับแม่ มีแบบนี้ด้วยเหรอคะ

นั่นพ่อถูกต้องตามกฎหมายเลยนะคะ

Ico48
สายฝน ตุ้มนิลกาล [IP: 27.55.44.56]
21 มิถุนายน 2557 15:25
#98747

ทำเรื่องจ่ายตรงแล้วมีสิทธิ์ แต่นามสกุลผิดโรงพยาบาลให้กลับมาแก้ไข จาก ที่ถูกตุ้มนิลกาล พิมพ์ผิดเป็นตุ้นนิลกาล ยื่นเรื่องแก้ไขแล้วจากต้นสังกัด จะตรวจสอบได้อย่างไรว่าได้รับการแก้ไขแล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.162.184.214
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ