นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

MeaW
Ico64
miss khwanruthai meaw dejudom
นักวิชาการอุดมศึกษา
ม.สงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 10597
ความเห็น: 23

ผลจากการจัดบรรยายหัวข้อ"ระบบตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ"

ระบบตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฏาคม  2553   ที่ผ่านมาหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดบรรยายหัวข้อ ระบบตำแหน่งใหม่ลูกจ้างประจำ  เพื่อให้ลูกจ้างประจำของคณะฯได้รับทราบ เข้าใจถึงระบบตำแหน่งใหม่ และซักถามข้อสงสัยในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยเชิญ คุณเริงศักดิ์  ธรานุเวชน์ รักษาการหัวหน้างานบริหารงานบุคคล  จากกองการเจ้าหน้าที่มาเป็นวิทยากร   เนื้อหาจากการบรรยายสรุปได้ดังนี้

1. มีการจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่จากเดิม 7 หมวด เป็น 4 กลุ่มตำแหน่ง  คือ บริการพื้นฐาน  สนับสนุน   ช่าง  และเทคนิคพิเศษ   โดยผลของการพัฒนาระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำใหม่คือทางก้าวหน้าชัดเจนยิ่งขึ้นมีโอกาสเลื่อนสู่ชั้นงาน/ตำแหน่งที่สูงขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนหมวดลักษณะงานมีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมีโอกาสได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น เมื่อเลื่อนระดับตำแหน่งเกิดความเป็นธรรม/ไม่ลักลั่นในการบริหารงานบุคคล

2.อัตราค่าจ้างและการเพิ่มค่าจ้าง   มีการขยายเพดานค่าจ้างให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

การเพิ่มค่าจ้าง ยังคงเป็นระบบขั้นเหมือนเดิม และแบ่งเป็น 2 กรณี คือ1.ลูกจ้างประจำที่อัตราค่าจ้างยังไม่เต็มขั้นตามเพดานค่าจ้างขั้นสูง(เดิม)สามารถปรับค่าจ้างได้ตามขั้นต่อไป2.ลูกจ้างประจำที่อัตราค่าจ้างเต็มขั้นตามเพดานค่าจ้างขั้นสูง(เดิม) จะปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้นตามการกำหนดเพดานค่าจ้างขั้นสูง(ใหม่) ของตำแหน่งตามกลุ่มงานต่าง ๆ ได้ เมื่อม.มีคำสั่งแต่งตั้งแล้ว ทั้งนี้มีผลการปรับค่าจ้างย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553

3. การแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่  มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้ง

4.การเปลี่ยนและปรับระดับตำแหน่ง  รอคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น กำหนดหลักเกณฑ์ในการเปลี่ยนและปรับระดับตำแหน่งลูกจ้างประจำ  เพื่อประกาศใช้ต่อไป  โดยในการเปลี่ยนระดับตำแหน่งจะต้องพิจารณาจาก 2 ส่วนประกอบกัน คือ หน้าที่โดยย่อ(ก.พ.)และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง(กรมบัญชีกลาง)

ตัวอย่างการปรับลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่(บางตำแหน่ง) ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ชื่อตำแหน่งเดิม

ค่าจ้างขั้นสูงเดิมชื่อตำแหน่งใหม่ค่าจ้างขั้นสูงใหม่
ระดับ 1ระดับ 2ระดับ3ระดับ 4
นักการภารโรง12,440พนักงานสถานที่14,14015,260  
แม่บ้าน15,260แม่บ้าน18,19022,220  
ยาม12,440พนักงานรักษาความปลอดภัย14,14015,260  
คนงานประมง12,440พนักงานประมงพื้นฐาน14,14015,260  
    18,190  (2/หัวหน้า)  
พนักงานเก็บเอกสาร14,140พนักงานเก็บเอกสาร15,26018,190  
พนักงานขับรถแทรคเตอร์15,260พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง18,19022,220  
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 114,140พนักงานพิมพ์15,26018,19022,22029,320
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น215,260พนักงานพิมพ์15,26018,19022,22029,320

เห็นแล้วรู้สึกดีใจแทนพี่ๆ ลูกจ้างประจำจริงๆ  ค่ะ ที่มีโอกาสพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ ^_^

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 กรกฎาคม 2553 09:59 แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2553 16:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีกับลูกจ้างประจำทุกท่านด้วยค่ะ 

Ico48
ปลาดาว [IP: 192.168.100.112]
08 กรกฎาคม 2553 16:41
#58596
ดีค่ะ เป็นความรู้ใหม่ และดีใจกับพี่ ๆ น้อง ๆ ที่มีโอกาสมากขึ้นในการทำงานด้วย

ยินดี.. ด้วยค่ะ...^_^

  • สมควรสนับสนุนขยายเพดานเงินเดือนให้สูงขึ้นค่ะ เพราะลูกจ้างประจำหลายคนตอนนี้เงินเดือนเต็มขั้น (ตัน) หลายปีแล้ว
  • ที่ผ่านมาได้รับเงินสมทบ 2% หรือ 4 % เฉพาะการเลื่อนขั้นแต่ละครั้ง ต่อไปนี้จะได้รับเพิ่มรวมในเงินเดือนและขยายเพดานสูงขึ้นแล้ว เฮฮฮ
  • ดีค่ะที่หนูเหมียวช่วยบอกต่อ

เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆ ที่มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ เมื่อทำงานอย่างเต็มที่ ก็ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ สู้สู้

Ico48
seemic1 [IP: 118.173.58.5]
18 กรกฎาคม 2553 09:24
#58890

ดีใจมากค่ะที่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่

Ico48
ใหม่ ใจบุญ [IP: 61.19.98.126]
23 สิงหาคม 2553 14:27
#59715

1. เห็นด้วยกับการปรับเงินเดือน แต่ก็ยังน้อยกว่าการปรับให้ข้าราชการที่ไร้ประสิทธิภาพการทำงาน

2. การปรับขึ้นตำแหน่งยังช้ากว่าข้าราชการ ขั้นเงินเพิ่มขึ้นแต่ตำแหน่งยังเหมือนเดิม...ความแตกต่าง..

3. ทำไมเงินเดือนเพิ่มตำแหน่งไม่ปรับให้บ้างล่ะ

4. การเช่าซื้อบ้านไม่มีสิทธิ์บ้างเลย แก่เฒ่ามาลูกจ้างประจำหาที่อยู่ให้ด้วย..ขอบคุณ..

 

Ico48
นก นานอก [IP: 118.173.187.93]
22 กันยายน 2553 09:19
#60371

ผมเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ เห็นหน่วยงานอื่นเปลี่ยนตำแหน่งได้ กรมอุทยานฯ ยังไม่เห็นมี

Ico48
สาวน้อย [IP: 58.64.31.242]
22 กันยายน 2553 10:51
#60379
เพดานขยาย  แต่ขั้นวิ่งยังน้อย ควรพิจารณาปรับขั้นเงินเดือนด้วย
Ico48
นางสาวมาลัย สุขมาก [IP: 125.27.30.65]
27 มิถุนายน 2554 13:27
#66225

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานทั่วไประดับ บ.1 ของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ยังไม่ได้รับการพิจารณาปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้ตรงกับสายตำแหน่่งงานที่ทำอยู่ ขอวิงวอนให้ผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาด่วน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย่ค่ะ

Ico48
cholticha [IP: 117.121.220.58]
08 กรกฎาคม 2554 07:51
#66469

ดิฉันตำแหน่ง พนักงานธุรการ ได้ปรับเงินเดือนใหม่ แล้วอยากถามว่าถ้าเต็มเพดานอีกพนักงานธุรการ ระดับ 1 อยู่ที่ 19100 จะได้ขยายไปเป็นพนักงานธุรการ 2 หรือไม่ และเงินเดือน ไปเต็มเพดานอีก อยู่ที่เท่าไหร่คะ

Ico48
หนุ่ม ลับแล [IP: 118.172.174.44]
18 มกราคม 2555 09:56
#73808

ปีใหม่ ๒๕๕๕ แล้วขอให้ทุกๆท่านมีความสุขมากและตลอดไป ใจข้าเจ้านั้นอยากหื้อท่านผู้หลับผู้ใหญ่แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับเครื่องราชโตยเน้อว่าลูกจ้างไม่มีหมวดแรงงานแล้วเป็นกลุ่มแล้วก็สมควรที่จะหื้อเปิ้นได้มีโอกาสได้รับเกียรติกับเปิ้นผ้องว่าเปิ้นก็ได้รับเกียรติกับเขาโตยที่ได้รับราชการมายาวนานโตยวิริยะบากบั่นมาเมิณแล่ว หวังว่าท่านผู้มีคุณวุฒิในราชการท่านผู้ทรงเกียรติคงหันผู่น้อยตาดำๆกับเขาผ้อง(บ้าง)ลูกจ้างก็ไม่ได้ขี้เหร่เยี่ยงใด

Ico48
วันจันทร์ พลอมาตย์ [IP: 125.26.120.146]
20 กุมภาพันธ์ 2555 10:18
#75300

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2 มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 ตั้งแต่ระดับ 2 ถึงตอนนี้ ระดับ 3 รวม 9 ปีแล้ว

เงินเดือนขึ้นทีละ 1 ขั้นบ้าง ขั้นครึ่งบ้าง เงินเดือนขึ้นทีละนิดๆ จนทุกวันนี้ดิฉันได้เข้าแท่งตามที่รัฐบาลได้กำหนด ตอนนี้ตำแหน่งได้เปลี่ยนเป็นพนักงานพิมพ์ กลุ่มงานสนับสนุน หริอ ระดับ ส.3 แต่เงินเดือนยังไม่ถึงขั้นวิ่งระดับ 2 เลยค่ะ เพราะอะไรค๊ะ ตอบดิฉันด้วยดิฉันไม่เข้าใจค่ะ ตอนนี้เงินเดือน 16,420 บาทเท่านั้นค่ะ

Ico48
ลูก...คนหนึ่ง [IP: 118.172.167.225]
21 กุมภาพันธ์ 2555 16:45
#75345

ผมรับราชการมา 21ปีแล้วเป็นคนงานมา8ปีเป็นพนักงานเก็บเอกสารมา13ปี ค่าจ้าง 14,310บาทเลื่อนขั้นค่าจ้างใหม่ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2545เป็นต้นมายังไม่ได้รับเลยครับ 2ขั้นแทบไม่รู้จักเลยครับรับมาแค่ครั้งเดียวได้รับมาปี2536ครั้งนั้นครั้งเดียว คุณวันจันทร์ รับราชมา9ปี ได้รับ 16,420 บาทแล้วผมเหลืออายุราชการแค่ 9 ปีเท่านั้นเองตันแค่ 16,030 บาทบำเหน็จรายเดือนจะได้เท่าไหร่หนอเรา????

Ico48
นายองอาจ บุญล้วน [IP: 192.168.68.156]
27 มีนาคม 2555 14:04
#76163

ผมเป็นลูกจ้างประจำ จากตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย เป็น พนักงานดับเพลิง อยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำแหน่งของลูกจ้างประจำ ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในประเทศไทยมีตำแหน่งเหมือนผมมีบ้างไหม 084-7475626

Ico48
อารายา [IP: 115.67.32.56]
28 พฤษภาคม 2555 01:42
#77461

พี่อยากทราบว่าลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พ.ธุรการ ระดับ ส3 ความรู้ปริญญาตรี ขอบ้านพักเจ้านายบอกไม่ได้ แต่พนักงานราชการเจ้านายบอกได้ให้อยู่บ้านพักข้าราชการชำนาญงานซะด้วย พี่บอกว่า เจ้านายว่า พนักงานราชการเป็นลูกจ้างสัญญาจ้าง 4 ปี เจ้านายบอกว่าพนักงานราชการดีกว่า เพราะมีคำว่าราชการ พี่งงงงงมากที่สุดเลยถ้าดีกว่าลูกจ้างประจำทำไมต้องไปใช้ประกันสังคมทำไมนะผู้ช่วยตอบพี่ให้ทราบหน่วยนะคะ

Ico48
ลูก...คนหนึ่ง [IP: 182.53.222.19]
25 กรกฎาคม 2555 09:26
#79173

]]]ลูกจ้างประจำเดิมเรียกว่าข้าราชการวิสามัญ จำได้ไม่แน่ชัดนะเขาเลิกใช้เพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกับข้าราชการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ แล้วใ้ช้คำว่าลูกจ้างประจำแทนเพราะจ้างมาจากความชำนาญงานไม่ได้จ้างมาจากผู้มีความรู้มากเท่าไหร่(ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้มากเท่าไหร่นะ)ไอ้คำนี้ผมเคืองใจผมมากมายจริงๆลูกจ้างประจำมีหลายหมวดหลายตำแหน่งแต่เขาพูดเหมารวมไปหมดกับคำว่า มันก็เป็นลูกจ้างแม้นว่าเขาพยายามสร้างภาพให้ดูดีขึ้น

Ico48
พนักงานสถานทีระดับ1 [IP: 101.108.107.2]
19 ตุลาคม 2555 11:43
#81232

ผมเห็นด้วยกับการปรับครั้งนี้ แต่เงินเดือนขึ้นมานิดเดียวเอง  แต่ทำไม กทม ไม่ให้เงินเดือนของลูกจ้างประจำที่เปลี่ยนชือใหม่ให้เป็นเหมือนกับพวกครู คือเงินเดือนไปเลือยๆหรือปรับฐานเงินเดือนให้สูงเช่นจาก15020 เป็น25000 ก็ยังดีคับ เพราะลูกจ้างบางคนเรียนจบ ป.ตรี หรือ ป.โท ก็มีนะคับ แล้วบางคนอายุยังน้อยแต่เงินเดือนตันแลัวมันไม่มีจิตใจทำงานนะคับท่านผู้ว่า กทม บางคนอายุจะ 60 เงินเดือนยังเท่าเดิมคือ 15020 เองคับแต่อายุงานมากเท่านั้นเอง

กระผมหวังว่าเขียนมานี้คงจะได้คำตอบและเป็นของขัวญให้กับพวกกระผมนะคับ(ขอบคุนคับผม)

Ico48
ดาว [IP: 202.12.97.116]
19 สิงหาคม 2556 11:11
#91935

ผมทำงานอยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น(พ.พิมพ์ ส2) ตั้งแต่ปี 2541 เงินเดือนแค่ 13800 บาท

แต่น้องๆที่เขาเข้ามาไม่ถึง 2 ปีพนักงานเงินเดือน 18000-20000 บาท

ผมก็มีวุฒิ ป.ตรีไม่เห็นได้เท่าเขาเลย ทำบัตรอิออนเขาบอกทำไม่ได้เงินเดือนไม่ถีงหมื่นห้าครับ

อยากได้ความรู้ หมวดสนับสนุน รหัสตำแหน่ง 2806 พนักงานดับเพลิง เปลี่ยนเป็นพนักงานกู้ภัย รหัสคำแหน่ง 2807 หมวดสนับสนุนได้หรือไม่ อยากทราบข้อมูลครับท่าน

Ico48
ลูกจ้างประจำกลาโหม [IP: 123.242.168.129]
15 พฤศจิกายน 2556 15:28
#94386

อยากให้ปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำ รหัส 1103 ให้เงินเดือนให้เต็มขั้นมากกว่านี้เวลานี้เวลารับราชการยังอีก 20 ปี แต่เงินเดือนเต็มขั้นแล้ว ( 16030)

Ico48
ลจ.ผู้น้อย กห. [IP: 123.242.168.129]
15 พฤศจิกายน 2556 15:36
#94388

อยากเรียนถามว่าลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานสถานที่เงินเดือนปรับเป็น บ.2 เต็มขั้น ปรับไปกินระดับ 3จะได้ไหมหวังว่าคงหารือผู้ที่มีความรู้ความสามารถจะช่วยด้วย

Ico48
จารุณีย์ ทองประดู่ [IP: 223.25.195.229]
05 พฤศจิกายน 2557 15:48
#100531

ดิฉันเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส 3  เงินเดือนเต็มขั้น 1 ตุลาคม 2557  คิอ  23,340.-  อายุราชการ 30 ปี  จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2562  ตอนนี้ต้องทำผลงานเพื่อปรับเป็น พนักงานพิมพฺ์ ส 4  จริง ๆ แล้วดิฉันปฏิบัติงานธุรการมาตลอด ร่าง/พิมพ์ โต้ตอบหนังสือราชการ  ทำหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก  พิมพ์เอกสาร  หนังสือราชการ สำหรับการจัดโครงการอบรม ประชุม สัมมนา กิจกรรม ต่าง ๆ ฯลฯ   น่าจะได้ปรับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งพนักงานธุรการ แต่หน่วยงานดิฉันก็ไม่ยอมเปลี่ยนให้  เปลี่ยนให้ผู้อื่นซึ่งมิได้ปฏิบัติงานธุรการโดยตรง ดิฉัน งง งง งง  ไม่มีความยุติธรรมเลย    ส่วนเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ดิฉันรอคอยมานานมาก  คือ  อยากให้เร่งผลักดันเรื่องการเบิกค่ารักษาพยาบาลของลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการที่รับบำนาญรายเดือน ให้มีสิทธิเหมือนกับข้าราชการ  ช่วยพวกเราเถอะค่ะ เพราะที่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการ ทุ่มเทในการทำหน้าที่  มีศักยภาพ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  บังเกิดผลประโยชนให้กับทางราชการมามากมายนับไม่ถ้วน  อยากให้การใช้ชีวิตบั้นปลายในการเกษียณอายุราชการเป็นไปอย่างราบรื่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี    ขอร้องช่วยลูกจ้างประจำสักครั้งเถอะค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.224.255.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ