นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2112
ความเห็น: 2

Best Practice 2553

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice 2553)

   ก่อนอื่นก็สวัสดีอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายจากชานชาลาแห่งนี้ไปนานมากๆ (เพราะไม่ค่อยถนัดเลยในเรื่องการเขียน)  สำหรับวันนี้ก้อถือว่าเป็นฤกษ์ดี (รึป่าว) ที่ได้กลับมาเขียนshare.psu อีกครั้งหนึ่ง

   วันนี้สำนักงานประกันคุณภาพมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ นั่นคือเรื่องแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2553


ในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยให้คณะ/หน่วยงานส่งแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices) มายังมหาวิทยาลัย เพื่อสำนักงานประกันคุณภาพประมวลผลการดำเนินงานทั้งหมด จากนั้นคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาคัดเลือกแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับมหาวิทยาลัย จากนั้นจัดให้มีการมอบรางวัลและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ“เวทีคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2553” ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม ศกนี้


โดยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัย ด้านบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม และด้านบริหารจัดการ

คณะ/หน่วยงานสามารถส่งแนวปฏิบัติที่ดี(Good Practices) ดังเแบบฟอร์มข้างล่าง พร้อมไฟล์ดังกล่าวมายังสำนักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553


สำหรับแนวการเขียนของหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกในปีก่อนๆมีเผยแพร่ที่ http://www.qa.psu.ac.th/prize.html หัวข้อ Proceeding

 แบบฟอร์มการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปี 2553
1. โครงการ – กิจกรรม-แนวปฏิบัติที่ด้าน......................................
2. หน่วยงาน
3. คณะทำงานพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
4. ข้อมูลทั่วไปของคณะ / หน่วยงาน
        4.1 วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
        4.2 บุคลากร / นักศึกษา
         4.3 งบประมาณ / ภาระงาน ฯลฯ
5. หลักการและเหตุผล
6. แผนงาน (Approach) / งบประมาณในการจัดโครงการ-กิจกรรม
7. กระบวนการ (Process) หรือการปฏิบัติงานตามแผน (Deploy)
8. จุดแข็ง (Strength) หรือสิ่งที่ทำได้ดีในประเด็นที่นำเสนอ
9. การประเมินทบทวนผลการดำเนินงาน (Assessment & Review)
10. กลยุทธ์ หรือ ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ
11. แผนหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องในอนาคต
12. ผลการดำเนินงาน (Result) (เปรียบเทียบ 3 ปี) และ/หรือเปรียบเทียบกับหน่วยงาน ภายใน/ภายนอก
13. บทสรุป
14. เอกสารอ้างอิง

อย่าลืมรวบรวมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานท่าน แล้วส่งมายังสำนักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 10 พ.ค. นี้น่ะค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 05 เมษายน 2553 20:53 แก้ไข: 05 เมษายน 2553 21:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณค่ะ

มาให้กำลังใจคนทำงานประกันคุณภาพ

ด้วยคนค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.118.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ