นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 2889
ความเห็น: 9

อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย.2552

เอกสารประกอบการอบรมและภาพบรรยากาศการอบรม ในวันที่ 29-30 มิ.ย. 2552

ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพและกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูมA ชั้น 8โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า 
โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 
จากนั้น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์นวลจิรา  ภัทรรังรอง ได้บรรยายในหัวข้อ
1. สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2550
2. แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551
3. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
4. การจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
5. กำหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 
 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ณ ห้องสุริยาศาศิน โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า 
โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  ชิตตระการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
สำหรับในช่วงเช้าเป็นการบรรยายโดย
การบรรยายในหัวข้อแรก  เรื่องบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
จากนั้นเป็นการบบรยายในหัวข้อ การเตรียมตัวเป็นเลขานุการที่ดี โดยวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณรัตติยา  เขียวแป้น จากกองการเจ้าหน้าที่  คุณอมรพรรณ  พัทโร จากสำนักวิทยบริการ และคุณกันยปริณ  ทองสามสี จากสำนักงานประกันคุณภาพ

ส่วนช่วงบ่ายเป็นการทำ work shop โดยแบ่งผู้เข้าร่วมอบรมเป็น 10 กลุ่ม และให้แต่ละกลุ่มช่วยกันประเมินผลการดำเนินงานในตารางแสดงผลการดำเนินงาน และผลการประเมินตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้(ฟอร์ม 7)โดยประเมินเทียบเกณฑ์ เทียบแผนและเทียบพัฒนาการ  และให้แต่ละกลุ่มนำเสนอผลการประเมิน
กิจกรรมต่อไปให้ผู้เข้าร่วมอบรมทำ  post test จำนวน 35 ข้อและให้ส่งกระดาษคำตอบกลุ่มละ 1 ชุด สำหรับคะแนนสูงสุด คือ 29 คะแนน จำนวน 1 กลุ่มคือกลุ่มที่ 3 และ 28 คะแนน จำนวน2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 9  สำหรับคะแนนสูงสุดคือ 29 คะแนน คือกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 9 และ 28 คะแนน คือกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 7และกลุ่มที่10 สำหรับกลุ่มอื่นๆคะแนนก็จะลดหลั่นกัน ก็ขอแสดงความชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ด้วย
จากนั้นเป็นการมอบวุฒิบัตรให้กับผุ้เข้าร่วมอบรม โดยรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และกล่าวปิดงาน


สำหรับเอกสารประกอบการอบรมในวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ประกอบด้วย
เอกสารประกอบ 1  โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
เอกสารประกอบ 2   ppt นำเสนอ
เอกสารประกอบ 3   แบบประเมินผลโครงการ

และเอกสารประกอบการอบรมในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ประกอบด้วย
เอกสารประกอบ 1 โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
เอกสารประกอบ 2 ppt นำเสนอ เรื่องบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ โดย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

เอกสารประกอบ 3 ppt นำเสนอ เรื่องการเตรียมตัวเป็นเลขานุการที่ดี          

โดย คุณรัตติยา 

โดย คุณอมรพรรณ

โดยคุณกันยปริณ
เอกสารประกอบ 4 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของหน่วยงานจัดการเรียน การสอน
เอกสารประกอบ 5 แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ของหน่วยงานสนับสนุน
เอกสารประกอบ 6     แบบทดสอบพร้อมเฉลยแบบ

เอกสารประกอบ 7 เอกสารฝึกปฏิบัติ

                         ppt แนะนำการฝึกปฏิบัติ

                         เอกสารฝึกปฏิบัติ

เอกสารประกอบ 8 แบบประเมินผลโครงการ

สำนักงานประกันคุณภาพขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในในครั้งนี้

เชิญชมภาพบรรยากาศการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2551 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า  ได้ที่

บรรยากาศวันที่ 29 มิถุนายน2552  http://psuqao.multiply.com/photos/album/66


บรรยากาศวันที่ 30 มิถุนายน 2552   http://psuqao.multiply.com/photos/album/67

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 02 กรกฎาคม 2552 11:39 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2552 11:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มีใครบอกรึป่าวคะว่า วิทยากรกลุ่มย่อยสวยๆทั้งนั้น โดยเฉพาะกลุ่ม9-10 คริคริ

 

คิดว่า..อ่านจดหมายราชการ....นะเนี่ย..

ใส่น้ำบ้างก็ได้นะคะ ไม่ต้องมีแต่เนื้อ....

เหมือนเวลาพูดงัย..จะได้มีรสชาติ อิอิ

 

เห็นด้วยกับ P เนอะ วิทยากรสวย ๆ ทั้งนั้น ยกเว้น พิธีกร...คนเดียว ที่ม่าย...สวย...55555

555 โชคดีนะคะที่พิธีกรไม่ได้มีคนเดียว ยังมีอีกหนึ่งท่านที่เป็นทั้งวิทยากรและพิธีกรไปด้วย P  คริคริ

เอ้าๆ...สวยเพแหละ ทั้งวิทยากรและพิธีกร...แต่ที่แน่ๆ คนที่สวยสุดในงานคือ ตากล้อง กร้ากกกกกกก

เห็นด้วยกับพี่หยก ใส่น้ำบ้างก็ได้ อ่านแล้วเครียดเลย -*-...ครั้งหน้าเอาใหม่นะยาหยี *-*

Ico48
[IP: 192.168.100.112]
02 กรกฎาคม 2552 12:53
#45983

สรุป....

 

เจ้าของบล็อคสวยสุด  อิอิ

ไม่มีรูป
5. ไม่แสดงตน
เมื่อ พฤ. 02 ก.ค. 2552 @ 12:53
45983 [ลบ] >>>>>โปรดแสดงตนด่วน!!! จะหาแว่นให้ 5555555555555

ได้ข่าวว่างานนี้พิธีกรสวย

ไม่จริง...อันนี้ขอค้าน   55555

อ้าว..พวกเราชาว QA พูดเรื่องไร้สาระเป็นด้วยเนอะ...

คิดว่าทำเป็นแต่งาน...ว่าแต่..ความสวยไม่จีรังยั่งยืนหรอกน้องเอ๊ย...แก่ก็ร่วงโรย..(แบบว่าเพิ่งคิดได้งัย) เหมือนพี่งัย...เฮ้อ

อิอิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.201.3.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ