นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยาหยี
Ico64
กิตติยา แสะอาหลี
นักวิชาการอุดมศึกษา
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(0) อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552

ด้วยสำนักงานประกันคุณภาพจะจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2552 วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 08.30-13.30 น. ณ ห้อง conferenceศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมีวัตถุประสงค์1. เพื่อเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพภายในระด... more »
By ยาหยี   created: 04 May 2010 16:15 Modified: 04 May 2010 16:22 [ Report Abuse ]

(2) Best Practice 2553

ก่อนอื่นก็สวัสดีอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายจากชานชาลาแห่งนี้ไปนานมากๆ (เพราะไม่ค่อยถนัดเลยในเรื่องการเขียน) สำหรับวันนี้ก้อถือว่าเป็นฤกษ์ดี (รึป่าว) ที่ได้กลับมาเขียนshare.psu อีกครั้งหนึ่ง วันนี้สำนักงานประกันคุณภาพมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ นั่นคือเ... more »
By ยาหยี   created: 05 April 2010 20:53 Modified: 05 April 2010 21:22 [ Report Abuse ]

(9) อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 29-30 มิ.ย.2552

ตามที่สำนักงานประกันคุณภาพและกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูมA ชั้น 8โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศา... more »
By ยาหยี   created: 02 July 2009 11:39 Modified: 03 July 2009 11:04 [ Report Abuse ]

(2) อบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สำนักงานประกันคุณภาพมีกำหนดจัดโครงการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 29-30 มิถุนายน 2552 โดยในวันที่ 29 มิถุนายนจะเป็นการอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ประธาน กรรมการ และเลขานุการ)และในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 จะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ... more »
By ยาหยี   created: 26 June 2009 13:47 Modified: 26 June 2009 13:47 [ Report Abuse ]

(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2550

ด้วยในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยได้กำหนดแผนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หน่วยงานระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2551 ทุกคณะ/หน่วยงานได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2552 สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้รวบรวมข้อมูลการจัดส่งรายงานปร... more »
Sections: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By ยาหยี   created: 06 May 2009 11:04 Modified: 06 May 2009 11:25 [ Report Abuse ]

[R] (2) โครงกาพัฒนาบุคลากร

สำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดทำแผนโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2552 จำนวน 4โครงการ1.โครงการพัฒนาบุคลากรบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25512.โครงการพัฒนาบุคลากรประกันคุณภาพ PMQA/TQA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 25513.โครงการอบรมผู้ประเม... more »
By ยาหยี   created: 20 November 2008 14:30 Modified: 20 November 2008 14:39 [ Report Abuse ]

[R] (0) วาระประชุมคณบดี

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2551 จะมีการประชุมคณบดี และมี powerpoint ประกอบวาระการประชุมดังไฟล์ppt ประกอบการประชุม more »
By ยาหยี   created: 06 November 2008 14:21 Modified: 07 November 2008 08:39 [ Report Abuse ]