นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

แม่ตัวด้วง
Ico64
kittima honghiranruang
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรม
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1470
ความเห็น: 1

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข 2553 (2)

ความฝัน...เริ่มออกเดินทาง

        เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา  ผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนจากแผนงานโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข รอบที่ 4 ได้มีโอกาสไปเล่าถึงโครงการของตัวเอง ให้ reviewers ฟัง ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมนี้ถึงแม้ว่าบางโครงการต้องกลับมาแก้ไขอีกหลายอย่าง ก็คุ้มมาก เพราะทุกคนที่เสนอโครงการ ได้มีโอกาสรับฟังที่มาที่ไปของโครงการของเพื่อนๆ

ในวันนั้นห้องนำเสนอของเรามีทั้งหมด 11 โครงการ จาก มช. มข. ม.นเรศวร จุฬา และจาก ม.อ.เอง 3 โครงการ ทำให้เราเห็นวิธีคิด วิธีการทำงานหลากหลายรูปแบบ

โครงการของเราทั้ง 3 โครงการผ่านฉลุย แถมด้วยคำแนะนำจาก reviewers และข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมห้องที่มีประสพการณ์ ที่จะช่วยให้งานของเราสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการทั้ง 3 ได้แก่

 1. โครงการปลอดฟันสึกเหตุว่ายน้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดย ศ.(เกียรติคุณ)พจนรรถ เบญจกุล

2. โครงการผลตอบสนองต่อผู้ปกครองและทันตบุคลากรต่อสื่อให้ความรู้ทางทันตสุขภาพเรื่อง "ไ่ข่มุกน้อย"ของ ผศ.ดวงธิดา ไพบูลย์วรชาติ

3. โครงการ "สื่อ..สาร..สร้างสุข" พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อการสื่อสารสร้างสุขสู่ผู้ป่วย เป็นโครงการที่คณะกรรมการแผนงานทันตแพทย์สร้างสุข ม.อ.ร่วมกันจัดทำ

ตอนนี้ทั้ง 3 โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารรายละเอียดเพื่อส่งอนุมัติเป็นทางการอีกครั้ง เพราะในขั้นตอนแรกเขาให้ส่ง concept paper อย่างเดียวก่อนตรงนี้เขาให้เวลา 2 สัปดาห์ และเมื่อเอกสารส่งไปแล้ว ก็ไม่เกิน 2 สัปดาห์ก็จะมีการเซ็นต์สัญญา เริ่มโครงการกัน

ในโครงการสื่อ..สาร..สร้างสุข เราจะแบ่งเป็น 2 แนวทางคือ

1. สร้างคน...สร้างสุข

ก็ตามชื่อค่ะ สร้างคนของเรา..ในที่นี้หมายถึงคนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรม ตั้งแต่เจ้าหน้าืที่ นักศึกษา อาจารย์ โดยที่เราจะเรียนรู้..รู้จักตัวเอง และเข้าใจผู้อื่นด้วยหลักสูตรนพลักษณ์

 พอเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นแล้ว ก็จะเรียนรู้วิธีการสื่อสารถึงผู้อื่นอย่างสันติ ในระหว่างนี้ก็จะมีกิจกรรมเสริม เพื่อให้พวกเราที่ทำงานในโรงพยาบาล ให้มองเห็นในสิ่งดีๆ โดยผ่านสื่อการประกวดภาพถ่าย ผู้ที่สนใจจะได้รับการสอนถ่ายภาพง่ายๆ การมองหามุมที่งดงาม จากสิ่งที่แวดล้อมตัวเราอยู่ทุกๆวัน

ในส่วนของนักศึกษาทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในคลินิก มีกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาพบปะกันมากขึ้น

ถึงตอนนี้ทีมงานคาดหวังว่าเราทุกคนจะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลอย่างเข้าใจซึ่งกันและกัน เข้าใจความทุกข์ของผู้ป่วย สื่อสารถึงกันด้วยความเข้าอกเข้าใจ

2. สร้างคน..สร้างสื่อ

เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจะเริ่มหลังจากผ่านกิจกรรมสร้างคน มาระยะหนึ่ง กิจกรรมของเราจะป็นการรับฟังผู้รับบริการ  การทบทวนในสิ่งที่เราสื่อออกไป เพื่อที่เราจะได้ทราบว่าสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการรับรู้จากเราคืออะไร และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย สะดวกคืออะไร ควรสื่อถึงเขาแบบใดเมื่อเราได้ตรงนี้มา เราจะช่วยกันพัฒนาให้เกิดขึ้น รวมทั้งการวางโครงสร้าง ให้ไหลไปสู่งานประจำ เพื่อความยั่งยืน

3. คลินิกทันตกรรมในฝัน 

เราวาดหวังไว้ว่า ในอนาคต จุดเริ่มต้นของการหมุนวงล้อพัฒนาคน พัฒนางาน วงล้อนี้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง มุ่งไปสู่การเป็นคลินิกทันตกรรมในฝัน คลินิกที่ผู้ป่วยอยากมารักษา คลินิกที่ทันตบุคลากรอยากมาทำงาน อยากมาให้บริการ

แต่ใน 1 ปีที่เราทำโครงการ เราจะสิ้นสุดโครงการด้วยกิจกรรม "หน้าบ้าน..น่าอยู่" โดยคนที่ทำงานในแต่ละคลินิก แต่ละหน่วยงานร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนา หน้าหน่วยงานของตัวเองให้ ผู้รับบริการติดต่อรับบริการได้สะดวก อบอุ่นในการต้อนรับ ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ผ่อนคลาย แต่ถ้าหากคลินิก หรือหน่วยงานใดมีความพร้อมจะพัฒนาไปถึงในคลินิกเลย ก็จะเป็นหน่วยงานต้นแบบสำหรับคลินิก หน่วยงานอื่น

อีก 10 เดือนนับจากนี้ เวลาไม่มากเลย สำหรับ 8 กิจกรรมย่อยที่จะเกิดขึ้นที่คณะทันตแพทย์ ม.อ.

ไว้โอกาสหน้า จะมาเล่าประสพการณ์ การเรียนรู้จากการทำงาน ทั้งของตัวเอง และเพื่อนร่วมทีมอีก(หลายๆ)ครั้งค่ะ

 

 

 

Sections: Miscellaneous
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
created: 29 June 2010 16:32 Modified: 29 June 2010 16:32 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

โครงการดีดี ชื่อก็เพราะ สื่อได้กินใจครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.56.184
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ