นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) โครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการจัดโครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กรอบแนวคิด "โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และส... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Kittima   สร้าง: 11 พฤษภาคม 2555 10:48 แก้ไข: 11 พฤษภาคม 2555 10:55 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) โครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา 2554

ตามที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 41 โครงการ โดยแยกเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 12 โครงการ และระดับปริญญาโท 29 โครงการ รายชื่อโครงการวิจัยตามรายละเอี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Kittima   สร้าง: 11 กุมภาพันธ์ 2554 14:46 แก้ไข: 11 กุมภาพันธ์ 2554 15:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]