นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(2) โครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1

คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้มีการจัดโครงการ Innovation Day ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา โครงการนี้เป็นอีกเวทีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ันักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้กรอบแนวคิด "โครงการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่และส... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Kittima   created: 11 May 2012 10:48 Modified: 11 May 2012 10:55 [ Report Abuse ]

(2) โครงการวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับทุนบัณฑิตศึกษา 2554

ตามที่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติได้เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2554 จำนวน 41 โครงการ โดยแยกเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 12 โครงการ และระดับปริญญาโท 29 โครงการ รายชื่อโครงการวิจัยตามรายละเอี... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By Kittima   created: 11 Febuary 2011 14:46 Modified: 11 Febuary 2011 15:15 [ Report Abuse ]