นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1270
ความเห็น: 0

จุดเปลี่ยน

ปี 2548  เป็นปีแรกที่เราเริ่มวางระบบการทำงาน การจองล็อค  ให้เป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น  ด้วยได้บทเรียนจากปีที่ผ่านมา  ที่โดนประท้วง โดนดุ ด่า เรื่องไร้ประสิทธิภาพ

บังเอิญในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราเริ่มใช้แนวปฏิบัติ โดยวางข้อบังคับในตลาดเกษตร ม.อ. ซึ่งเริ่มได้ผลดี  เราจึงเริ่มออกข้อบังคับงานเกษตรภาคใต้  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติบ้าง


 

เดือนธันวาคม 2547  เราก็เริ่มวางแผนการทำงานเกษตรภาคใต้ของปี 2548  โดยเริ่มจากการส่ง ส.ค.ส. ให้ผู้จำหน่ายทุกราย ทำให้พ่อค้าแม่ค้าที่ได้รับ ส.ค.ส. โทรมาอวยพรปีใหม่  โทรมาขอบคุณ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์พื้นฐานอันเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน


 

เราเขียนโปรแกรมเพื่อใช้ในการจองล็อคงานเกษตรภาคใต้ ให้มีประสิทธิภาพขึ้น   วางแผนขั้นตอนในการจองล็อค  โดยใช้การจับฉลากเลือกพื้นที่ แทนการจิ้มล็อคแบบเก่า  ในการจับฉลากก็ใส่ขั้นตอนที่โปร่งใส มีหลักเกณฑ์ กระบวนการทำงานที่เชื่อถือได้  ประกาศชัดเจน

 และที่สำคัญเราเริ่มมีการนัดประชุมผู้จำหน่ายทุกคนก่อนเริ่มงานเกษตรภาคใต้ 1 วัน  เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความเข้าใจกัน   จนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำมาจนถึงปัจจุบัน

 

เราวางแผนการทำงาน โดยถอดบทเรียนจากประสบการณ์ที่บกพร่องของแต่ละปี มาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น  และเริ่มเอารูปแบบของการจัดงานที่ดีจากหลายๆ แห่ง ที่ไปดูงาน มาใช้ในการจัดงาน

 

การวางระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับให้ชัดเจน  เป็นการสื่อสารให้ผู้จำหน่ายเข้าใจตั้งแต่แรก  และเราเริ่มใช้วิธีการตรวจล็อคให้ได้ตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้  ด้วยความซื่อตรง ชัดเจน ไม่สนว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหน ถ้าทำผิดกฎ ก็ไม่มีการไว้หน้า   ยอมหักไม่ยอมงอ  ถูกด่าว่า เกลียดชังก็ไม่สนใจ ขออย่าได้วางสินค้าล้ำออกนอกพื้นที่แม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้   ร้านค้าจำหน่ายสินค้าไม่ตรงตามที่แจ้งไว้ ก็ไม่ยอม  เดินตรวจตราทุกวัน วันละหลายเวลา

 

จากลูกไล่ที่ถูกพ่อค้าแม่ค้า รุมด่าว่า  พลิกผันกลายเป็นคนตรวจล็อคที่พ่อค้าแม่ค้าที่ทำผิดระเบียบ เริ่มเกรงใจ เพราะถูกผิดว่ากันไปตามความจริง

การทำงานในปี 2548 จึงเริ่มเข้าที่เข้าทาง ไม่เหนื่อยหนักเหมือนที่ผ่านๆ มา


 

คนคนเดิม  พื้นที่เดิมๆ แค่เปลี่ยนวิธีการทำงาน  จากไร้กระบวนท่า  ไม่มีระเบียบ ไม่มีขั้นตอน  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบเดนตายไปวันๆ 


 

แค่วางแผนการทำงาน มีแนวปฏิบัติในการทำงานที่ชัดเจน  มีระเบียบ มีขั้นตอน  มีหลักฐาน ที่ทำอย่างโปร่งใส ทำให้ได้รับความเชื่อถือเพิ่มขึ้น


 

ในภายหลัง เราจึงรู้ว่า กระบวนการทำงานที่เราทำ นั้น คือ  PDCA  วางแผน  ลงมือทำตามแผน   ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงาน    ถอดบทเรียนการทำงาน อันไหนดีทำเป็นแนวปฏิบัติไว้  อันไหนไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะดีขึ้น ๆ

 

กระบวนการนี้เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายทุกงาน ดำเนินงานสำเร็จได้ด้วยดีเสมอ

 


created: 02 June 2016 19:46 Modified: 17 June 2016 10:53 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.204.200.74
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ