นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1069
comment: 1

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551 นัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง "ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป"

CoP.การเงินและบัญชีขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจทุกท่าน เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง "ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป"  วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม  2551  เวลา 09.00-12.00 น.  ณ  ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี   โดยได้เรียนเชิญ คุณอารี  ศรีไพบูลย์ หัวหน้างานเงินรายได้ กองคลัง และ คุณอารยา  พวงแก้ว หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ กองแผนงาน เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ 

งานนี้จะมีการสำรวจความต้องการจากผู้เข้าประชุม ขอทราบหัวข้อเรื่องที่จะให้งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยบรรจุในแผนประจำปีเพื่อจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีในปีงบประมาณ 2552 ต่อไป

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 มิถุนายน 2551 11:30 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2551 11:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

มาอ่าน....มาเชียร์ค่ะ...

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 18.234.247.75
Message:  
Load Editor
   
Cancel or