นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
Ico64
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ บี๋ ภูมิสมบัติ
นักตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1325
ความเห็น: 1

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี

นัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP.การเงินและบัญชี วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สนอ.
ชุมชนแนวปฏิบัติขอเชิญสมาชิก CoP.การเงินและบัญชีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อเรื่อง ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เงินช่วยเหลือค่าอาหารบุคลากรในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกเขตที่ตั้งที่ทำการ (พนักงานขับรถและผู้ปฏิบัติงานอื่น)  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สนอ. โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้างานเงินรายได้ หัวหน้างานงบประมาณเข้าประชุมค่ะ
created: 18 April 2008 15:20 Modified: 18 April 2008 15:36 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
21 April 2008 10:39
#27181
ขอไปด้วยคนค่ะ...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.7.202
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ