นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ
Ico64
กนกรัตน์ ภูมิสมบัติ บี๋ ภูมิสมบัติ
นักตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1291
ความเห็น: 0

แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม CoP การเงินและบัญชี 19 กุมภาพันธ์ 2553 และ PowerPoint

แจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุม CoP การเงินและบัญชีและเอกสารประกอบการประชุม

CoP การเงินและบัญชี ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โปรแกรมระบบสารสนเทศทางการเงิน ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี ผ่านระบบทางไกล และเอกสารประกอบการประชุม  โปรแกรมระบบงานการให้บริการทดสอบตัวอย่างและติดตามสถานะผู้ใช้บริการ (Lab_Status)  และระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน การโอนจ่ายเงินและการควบคุมบัญชี  โดย Download ได้ที่ http://cop-finance.psu.ac.th

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.203.87
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ