นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ใยมะพร้าวน้องใยไหม
Ico64
พิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี
นักวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 6 · ผู้ติดตาม: 10

สารบัญหน้า 1 : 14 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
PSU LEAN กับ ลูกอ๊อด 1965 3
24 มี.ค.58 เวทีคุณภาพฯ คณะทรัพย์ฯ 1474 7
วิเคราะห์ ข้าราชการดีเด่น 2557 กลุ่ม 6 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 1203 6
อยากได้คำว่า teamwork แต่สถานการณ์บังคับให้เป็น do it yourself 965 0
ตัวอย่าง Why Why Analysis 2877 2
รู้เขา รู้เรา กับ Thailand Kaizen Award 2015 2172 2
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มารางวัล Kaizen ทีมฝ่าดงระเบิด 1255 1
โอกาสมีทุกนาที โชคดีมีอยู่ทุกวัน 1043 4
"ตัวปัญหา" ที่มาของไคเซ็น (ปิด) 1199 2
"ตัวปัญหา" ที่มาของไคเซ็น (เปิด) 1140 2
บล็อกใหม่ลำดับที่ 8: ไคเซ็นของใยมะพร้าวฯ 1631 4
ตื่นเต้น กับงานระดับประเทศ 1450 5
นิยาม ไคเซ็น (Kaizen) ฉบับใจสั่งมา 2385 1
สไลด์ที่ 12 ของเอกสาร Kaizen เรื่อง "อบรมเชิงปฏิบัติการ 18 เหลือ 8" 6296 2