นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 14 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
PSU LEAN กับ ลูกอ๊อด 2197 3
24 มี.ค.58 เวทีคุณภาพฯ คณะทรัพย์ฯ 1720 7
วิเคราะห์ ข้าราชการดีเด่น 2557 กลุ่ม 6 พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 1397 6
อยากได้คำว่า teamwork แต่สถานการณ์บังคับให้เป็น do it yourself 1139 0
ตัวอย่าง Why Why Analysis 3200 2
รู้เขา รู้เรา กับ Thailand Kaizen Award 2015 2424 2
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มารางวัล Kaizen ทีมฝ่าดงระเบิด 1464 1
โอกาสมีทุกนาที โชคดีมีอยู่ทุกวัน 1276 4
"ตัวปัญหา" ที่มาของไคเซ็น (ปิด) 1399 2
"ตัวปัญหา" ที่มาของไคเซ็น (เปิด) 1326 2
บล็อกใหม่ลำดับที่ 8: ไคเซ็นของใยมะพร้าวฯ 1890 4
ตื่นเต้น กับงานระดับประเทศ 1694 5
นิยาม ไคเซ็น (Kaizen) ฉบับใจสั่งมา 2603 1
สไลด์ที่ 12 ของเอกสาร Kaizen เรื่อง "อบรมเชิงปฏิบัติการ 18 เหลือ 8" 6715 2