นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2585
ความเห็น: 1

นิยาม ไคเซ็น (Kaizen) ฉบับใจสั่งมา

บันทึกนี้ไม่เชิงด้นสด แต่เป็นส่วนที่เราพูดขยายความตอนนำเสนอ แต่เราพูดได้นิดเดียว เพราะเวลาจำกัด ขอมากล่าวต่อในแชร์ซะเลย อิอิ

       เมื่อ ๑ เม.ย.๕๗ ตนเองและน้องใบไม้หลากสีได้นำเสนอโครงการพัฒนางานในเวทีคุณภาพครั้งที่ ๔ ของคณะวทท. [ตามบันทึกนี้] ซึ่งการทำงานของเรา เน้นเครื่องมือคุณภาพ PDCA, Kaizen และ LEAN ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องมือ R ของน้าฯ เท่าไหร่

 

       ทั้งนี้ สไลด์นำเสนอของเราในเรื่องที่ ๒ ได้กล่าวถึงหัวใจไคเซ็น หรือ นิยามที่เราสรุปได้จากการศึกษา อบรม และอ่านตำราไคเซ็นไม่น้อย ซึ่ง นำมาอธิบายเพิ่มเติมจากสไลด์วันนั้น ได้ดังนี้

    ขยายความแต่ละบันทัดของสไลด์ ดังนี้เลย

 

   ความหมายว่า ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หากดูตามรากศัพท์ของ Kaizen เลย ไคเซ็น เป็นภาษาญี่ปุ่น มาจาก Kai แปลว่า เปลี่ยนแปลงแก้ไข ส่วน Zen คือ ดี สมบูรณ์ [โดยใช้หลักการปรับปรุงคือ เลิก ลด เปลี่ยน]

 

    ส่วนคำว่า จิตสำนึกของเรา นั้นเป็นส่วนประกอบอีกอย่างที่สำคัญมาก เพราะการปรับปรุงพัฒนางานของเรา ต้องมาจากจิตใจของเราเอง จะช่วยให้เราทำด้วยความสุข ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ (แบบใจสั่งมา) ซึ่งหากเกิดจากการบังคับ ก็จะทำได้ไม่นาน ทำไม่สุดกำลัง สุดท้ายก็จะไม่เกิดความต่อเนื่อง และ อาจหยุดนิ่ง ไม่ดีขึ้น ร้ายที่สุด คือถอยหลังลงคลอง แย่ลงกว่าเดิม

 

     คำว่า ด้วยตัวเราเอง เป็นอีกหัวใจของไคเซ็น เพราะ การทำไคเซ็น เน้นเรื่องการปรับปรุงพัฒนาเล็กๆ ทีละขั้น ทีละตอน หมายความว่า เราต้องสามารถทำเองได้ ซึ่งก็ควรเป็นชิ้นงานที่ไม่ใหญ่เกินตัว ทั้งนี้ไคเซ็นใหญ่ๆ มีผู้ร่วมชิ้นงานมากๆ เช่น ต้องปรับปรุงระบบจัดการสารเคมีของคณะทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ อาจดูดีและมี impact สูง แต่การจะเริ่มงาน การจะประชุม การวางแผน และลงมือทำ จะเคลื่อนที่ได้ช้ามาก หรืออาจล่มเลิกได้ในที่สุดหากคนใดคนหนึ่งไม่ให้ความร่วมมือ เช่น โปรแกรมเมอร์ไม่ว่างเขียนโปรแกรม running รหัสสารเคมีให้สักที

 

      ต่อมา ไคเซ็น ทำด้วยใจ จะคล้ายกับคำว่า มาจากจิตสำนึกของตนเอง แต่แตกต่างกันเล็กน้อยที่ว่า จิตสำนึกมีแนวโน้มไปทางด้านคุณธรรม จริธรรม หรือ สิ่งที่ควรกระทำตามหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่คำว่า ทำด้วยหัวใจ มันมากกว่านั้น เพราะบางอย่างไม่ใช่หน้าที่ เราก็อยากทำให้ดีขึ้น บางเรื่องทำแบบธรรมดาที่คนอื่นเค้าทำก็ได้ แต่ใจเรามันเรียกร้องว่า ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นอีก ดังนั้น หัวใจที่ไม่หยุดนิ่ง จึงเป็นสิ่งสำคัญของคนทำงานพัฒนา ให้ทำงานให้ดีขึ้นทุกวัน ด้วยใจจริง ใจบริสุทธิ์ครับ

 

      ไคเซ็น คือ ความโอบอ้อมอารี อาจฟังดูแปลก แต่เป็นเรื่องจริง เพราะงานไคเซ็นสักชิ้นนั้น มันไม่ได้มีผลกระทบต่อเราเองเท่านั้น แต่มันจะส่งผลดีต่อคนรอบข้าง ทั้งองค์กรที่ลดค่าแรง ลดค่าวัสดุสารเคมี ค่าไฟฟ้า ลูกค้าหรือนักศึกษาได้ผลงานวิจัยที่ดีจากเครื่องมือและกระบวนการพัฒนางานของเรา เพื่อนร่วมงานที่ต้องรับ หรือ ส่งต่องานจากเรา ก็ได้ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนสังคม ก็ลดของเสียสารเคมีหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ลง สุดท้าย ตนเองและครอบครัวก็จะมีความสุข ประหยัดเวลาทำงาน ไม่มีงานค้างมาก มีเวลาให้กันมากขึ้น อย่างนี้จะไม่เรียกว่าโอบอ้อมอารีกับทุกอย่างรอบตัวได้ยังไงครับ

 

      เชื่อหรือไม่ ว่าการทักทายสวัสดีเพื่อนร่วมงานในตอนเช้าด้วยความโอบอ้อมอารี ก็ช่วยสนับสนุนการทำไคเซ็นได้ด้วย ลองคิดดูดีๆ ครับ ว่าจริงมั้ย

 

      ไคเซ็น คือ ความท้าทาย ซึ่งเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้ว ว่างานพัฒนาเป็นงานที่ท้าทายกับผู้ทำแน่นอน ไม่ว่าเราจะประกาศก่อนทำ ว่าเราจะทำนั้น หรือ เราทำไปก่อน สำเร็จแล้วค่อยมาบอกเล่ากัน ก็ล้วนเป็นการทำงานด้วยความท้าทายอยู่แล้ว เพราะคนที่ทำงานพัฒนา หรือ งานที่สูงกว่าระดับปกติ ย่อมพร้อมเผชิญทั้งความล้มเหลว หรือ ความสำเร็จที่กำลังจะมาถึง แตกต่างกับการทำงานปกติ ที่ยังไงก็สำเร็จและเสร็จได้รายวัน หรือ รายโปรเจคไปอยู่แล้ว ดังนั้น มาลองทำงานที่ท้าทายกันด้วยการทำไคเซ็นดูนะครับ

 

     สุดท้าย ไคเซ็น คือ ผลลัพธ์ที่เห็นได้ เพราะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบ่งแยกคนทำ และ คนพูด ออกจากกันครับ เนื่องจากหลายคนมักบอกว่า "เรื่องนี้ง่ายจะตายไม่เห็นมีอะไรเลย" หรือ "แบบนี้เราก็ทำได้ ไม่ต้องเอามาโม้หรอก" [ลองนึกหน้าตาคนพูด ทำท่าทางล้อเลียน เบะปากไปด้วย]

 

       ซึ่งหากเราเจอคนที่พูดอย่างนี้ ก็อาจตอบเค้ากลับไปด้วยความสุภาพ ว่า "แล้วเธอได้ลงมือทำแล้วหรือยัง ถ้าทำแล้ว ก็ลองมาแสดงให้ดูหน่อย"

 

      เพราะปัญหาของคนพูด คือ มักไมค่อยทำ แต่ไคเซ็นเป็นการลงมือทำก่อน แล้วค่อยมาสรุป หรือ พูดแลกเปลี่ยนกัน (บางแห่ง อาจมีการกำหนดหัวข้อที่จะลงมือทำก่อน ก็ได้) เพราะงานไคเซ็นไม่ใช่นวัตกรรม ที่เราจะเป็นคนคิดเรื่องนี้ได้เป็นคนแรกของโลก แต่มันสำคัญที่การลงมือทำ มากกว่าการคิดหาทางเป็นคนแรกเพียงอย่างเดียว และเมื่อลงมือทำทันที ก็จะเกิดความต่อเนื่องได้เอง เมื่อเราพบเจอปัญหา เราก็ยิ่งอยากทำต่อด้วยใจที่โหยหา เพราะเมื่อเราเริ่มแล้ว ไคเซ็นจะช่วยนำทางให้งานเล็กๆ ชิ้นนั้น มีทางเดินต่อไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นงานใหญ่ในที่สุด ดังที่พวกเราเคยทำมานานหลายปี (แต่ไม่รู้ตัว อิอิ)

 

     ปีนี้ ทีมจากปัตตานีได้ไปนำเสนอผลงานไคเซ็นระดับประเทศด้วย หวังว่าจะได้ประสบการณ์ดีๆ และได้บันทึกดีๆ มาให้แบ่งปันกันครับ อีก ๑ อาทิตย์เราจะเดินทางไปแล้ว กับงานใหญ่เกินตัวครั้งนี้ ตามบันทึกนั้น (อยากบอกว่าแผนการนำเสนอยังไม่พร้อม แต่ความตั้งใจและเนื้อหาของงานพร้อมแน่นในสมองและหัวใจของเราแล้ว ทีมฝ่าดงระเบิด)

 

To be continued...โปรดติดตามตอนต่อไป (เมื่อไหร่ไม่รู้)

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 เมษายน 2557 22:54 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2557 12:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

มาเชียร์ต่อครับ ให้เข้าไปรอบชิงชนะเลิศด้วย

แต่ว่าน่าจะได้อยู่แล้ว

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ