เชิญชวนร่วมเขียนเรื่องราวความสุขของท่าน ผ่าน Share.psu.ac.th โดยใส่คำสำคัญ PSU.QWL

(2) การเตรียมการล่วงหน้า ไม่ว่าจะทำอะไร เป็นผลดีสำหรับเราเสมอ

การเตรียมการล่วงหน้า ไม่ว่าจะทำอะไร เป็นผลดีสำหรับเราเสมอการจัดเตรียมห้องประชุม ไม่ว่าจะห้องเล็ก ห้องใหญ่ จะต้องมีการจัดเตรียมก่อนล่วงหน้าเสมอ ห้องประชุม เป็นสิ่งสำคัญในการประชุม และสามารถทำให้การประชุมนั้นๆ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปอย่างราบ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 21 March 2013 09:18 Modified: 21 March 2013 09:44 [ Report Abuse ]

(1) ทำอย่างไร ให้รอดพ้นจากเจ้าตัวร้าย ในข้าวสาร

ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากรักสุขภาพในการหาอาหารการกิน หนึ่งในนั้นที่หลีกหนี้ไม่พ้นก็คือ ข้าว และข้าว ก็มีหลายประเภทให้เลือก เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวสังหยด (ข้าวสังหยด สามารถซื้อได้ที่เรือนจำหน่ายคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.ซึ่งเป็นผลผลิ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 21 November 2012 10:47 Modified: 21 November 2012 11:19 [ Report Abuse ]

(0) เคล็ด(ไม่)ลับ กับการแก้ไอ แบบไตล์ภารตะ

แนะวิธีแก้ไอ สไตล์ภารตะ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่สภาพอากาศมักเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้หลายๆ คน เริ่มมีเสียงค็อกๆ แค็กๆ เสียงไอที่น่ารำคาญ โดยปกติแล้ว เมื่อเริ่มมีอาการไอ เรามักได้ยินกันว่า ให้ดื่มน้ำมากๆ ยิ่งถ้าเป็นน้ำอุ่น น้ำร้อน หรือทานต้มชุป... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 16 November 2012 15:26 Modified: 16 November 2012 15:27 [ Report Abuse ]

(0) การฝึกอบรม ตอน 5 (ตอนจบ)

ขั้นการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม Ó ทำหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมกลับหน่วยงาน (ถ้าฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก) Ó จัดทำรายงานสรุปผลการจัดอบรมจากใบประเมินผลรวม Ó รวบรวมและสรุปเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้อง Ó เ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 28 March 2012 16:05 Modified: 28 March 2012 16:13 [ Report Abuse ]

(0) การฝึกอบรม ตอน 4

ขั้นการดำเนินการระหว่างการจัดอบรม (ต่อ) Á จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้ารับ การอบรม Á จัดหาผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการฝึกอบรม โดยทำหน้าที่แนะนำ วิทยากร ชี้แจงรายละเอียด กำหนดการแต่ละวัน ประชาสัมพันธ์ ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 23 March 2012 15:33 Modified: 23 March 2012 15:40 [ Report Abuse ]

(0) "การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมมีหัวข้อที่สำคัญ" ตอน 2

Ò Ó หลังจากโครงการฝึกอบรมได้เสนอและได้รับการอนุมัติแล้ว จึงมีการวางแผนและเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันจัดฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องเตรียมการดังต่อไปนี้ Ò Ó ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม Ö จัดหาบ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 22 March 2012 14:13 Modified: 22 March 2012 17:30 [ Report Abuse ]

(0) การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมมีห้วข้อที่สำคัญดังนี้ ตอน1

การฝึกอบรม จะเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อมีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม การฝึกอบรมมีคุณภาพต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และจัดทำเนื้อหาให้สอดคล้องกับความจำเป็น ในการฝึกอบรมควรใช้เทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการเรีย... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 22 March 2012 09:02 Modified: 22 March 2012 17:35 [ Report Abuse ]

(3) ผักกูด

“ผักกูด” ผักโบราณของมนุษย์แต่ในปัจจุบันเป็นเมนูโปรดของหลายๆ ท่าน ผักกูด (Edible ferns) “เฟิร์นกินได้” ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Diplazium esculentum, Swartz. อยู่ในวงศ์ Athyriaceae ชื่อที่เรียกกันทั่วไปก็แตกต่างกันตามแต... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 01 March 2012 15:46 Modified: 21 March 2012 14:03 [ Report Abuse ]

(0) โลกเย็นเพราะพวกเรา

ต่อจากเรื่องที่แล้ว โลกร้อนเพราะพวกเรา... วันนี้พวกเราจะมาสร้างโลกเย็นเพราะพวกเรา.... เริ่มจาก... - พวกเราช่วยกันปลูกต้นไม้บริเวณบ้าน หรือที่ทำงาน - พวกเราช่วยกันใข้กระดาษ 2 หน้า - พวกเราช่วยกันปิดไฟเมื่อไม่ใช้ เปิดรับแสงธรรมชาติ -... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 29 November 2011 16:27 Modified: 08 December 2011 16:43 [ Report Abuse ]

(2) ลดโลกร้อน

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าฤดูกาลต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถคำนวณผลได้ เนื่องมาจาก...โลกร้อน...โลกร้อน...เกิดจาก...- พวกเราเปิดทีวีไว้แต่ไม่มีใครดู- พวกเราเปิด – ปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมท- พวกเราไม่ถอนปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า- พวกเราเปิดไฟทั่วบ้านแต... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 29 November 2011 15:48 Modified: 29 November 2011 15:53 [ Report Abuse ]