นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

น้ำขิง
Ico64
ทรงลักษณ์ -*- กลับคง
นักวิชาการอุดมศึกษา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

(2) ต้นไม้จากขวดพลาสติก

ต้นไม้จากขวดพลาสติกที่ได้มาโดยไม่ตั้งใจ (คุณครูสั่งให้ตัดด้านเดียวแต่ตัดผิดตัดไป 2 ด้าน)ผิดแล้วก็อย่าให้เสียไปเฉยๆ ก็เลยปลูกไว้ที่หลังบ้านเพื่อความสดชื่น more »
Sections: มุมละไม ของใครบางคน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 27 June 2016 11:38 Modified: 27 June 2016 11:40 [ Report Abuse ]

(0) หัวข้อหลายๆ ส่วนประกอบกันจึงจะประสบความสำเร็จ

การจัดอบรมโครงการให้สำเร็จนั้นสำคัญ ทำอย่างไรกันบ้าง เริ่มตั้งแต่ 1. ชื่อโครงการฝึกอบรม หากสามารถตั้งชื่อเรื่องให้มีความน่าสนใจกว่าการใช้คำโดยทั่วไปแล้ว ก็อาจจะเป็นการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่มีความน่าสนใจตั้งแต่ต้น 2. หลักการและเหตุผล เป็นการเขี... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 11 March 2016 13:53 Modified: 11 March 2016 14:33 [ Report Abuse ]

(0) COPบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

วันที่ 2 ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานบริการวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนงานด้านบริการวิชาการจาก 5 วิทยาเขต ว่าแต่ละวิทยาเขตการทำงานมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง โดยการเล่าสู่กันฟัง เพื่อที่จะเป็นประสบการณ์แก่หน่วยงานอื่นๆ ด้วย คำถาม : เราจะรู้ได้อย่างไ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 10 March 2016 11:15 Modified: 16 March 2016 11:53 [ Report Abuse ]

(0) COPบริการวิชาการ ครั้งที่ 2

เมื่อระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานบริการวิชาการ COP ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งท่านวิทยากรคือท่านอาจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ เป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ซ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 08 March 2016 10:24 Modified: 16 March 2016 11:52 [ Report Abuse ]

(2) การเตรียมการล่วงหน้า ไม่ว่าจะทำอะไร เป็นผลดีสำหรับเราเสมอ

การเตรียมการล่วงหน้า ไม่ว่าจะทำอะไร เป็นผลดีสำหรับเราเสมอการจัดเตรียมห้องประชุม ไม่ว่าจะห้องเล็ก ห้องใหญ่ จะต้องมีการจัดเตรียมก่อนล่วงหน้าเสมอ ห้องประชุม เป็นสิ่งสำคัญในการประชุม และสามารถทำให้การประชุมนั้นๆ ประสบความสำเร็จลุล่วงไปอย่างราบ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 21 March 2013 09:18 Modified: 21 March 2013 09:44 [ Report Abuse ]

(1) ทำอย่างไร ให้รอดพ้นจากเจ้าตัวร้าย ในข้าวสาร

ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมากรักสุขภาพในการหาอาหารการกิน หนึ่งในนั้นที่หลีกหนี้ไม่พ้นก็คือ ข้าว และข้าว ก็มีหลายประเภทให้เลือก เช่น ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ ข้าวสังหยด (ข้าวสังหยด สามารถซื้อได้ที่เรือนจำหน่ายคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.ซึ่งเป็นผลผลิ... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 21 November 2012 10:47 Modified: 21 November 2012 11:19 [ Report Abuse ]

(0) เคล็ด(ไม่)ลับ กับการแก้ไอ แบบไตล์ภารตะ

แนะวิธีแก้ไอ สไตล์ภารตะ ในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่สภาพอากาศมักเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้หลายๆ คน เริ่มมีเสียงค็อกๆ แค็กๆ เสียงไอที่น่ารำคาญ โดยปกติแล้ว เมื่อเริ่มมีอาการไอ เรามักได้ยินกันว่า ให้ดื่มน้ำมากๆ ยิ่งถ้าเป็นน้ำอุ่น น้ำร้อน หรือทานต้มชุป... more »
Sections: Miscellaneous
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 16 November 2012 15:26 Modified: 16 November 2012 15:27 [ Report Abuse ]

(0) การฝึกอบรม ตอน 5 (ตอนจบ)

ขั้นการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม Ó ทำหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมกลับหน่วยงาน (ถ้าฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภายนอก) Ó จัดทำรายงานสรุปผลการจัดอบรมจากใบประเมินผลรวม Ó รวบรวมและสรุปเอกสารเบิกจ่ายให้ถูกต้อง Ó เ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 28 March 2012 16:05 Modified: 28 March 2012 16:13 [ Report Abuse ]

(0) การฝึกอบรม ตอน 4

ขั้นการดำเนินการระหว่างการจัดอบรม (ต่อ) Á จัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้ารับ การอบรม Á จัดหาผู้ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการฝึกอบรม โดยทำหน้าที่แนะนำ วิทยากร ชี้แจงรายละเอียด กำหนดการแต่ละวัน ประชาสัมพันธ์ ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 23 March 2012 15:33 Modified: 23 March 2012 15:40 [ Report Abuse ]

(0) "การจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมมีหัวข้อที่สำคัญ" ตอน 2

Ò Ó หลังจากโครงการฝึกอบรมได้เสนอและได้รับการอนุมัติแล้ว จึงมีการวางแผนและเตรียมการให้พร้อมก่อนที่จะถึงวันจัดฝึกอบรม ผู้จัดการฝึกอบรมจะต้องเตรียมการดังต่อไปนี้ Ò Ó ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึกอบรม Ö จัดหาบ... more »
Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By น้ำขิง   created: 22 March 2012 14:13 Modified: 22 March 2012 17:30 [ Report Abuse ]