นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2307
ความเห็น: 0

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เดือนกรกฎาคม 2555

รายงานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
ตามที่คณะทรัพยากรธรรมชาติดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น โดยมีงานวิจัยที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ในเดือนกรกฎาคม 2555 นี้  จำนวน
2 เรื่อง  จึงขอเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษา  ดังนี้  
1. โครงการวิจัยเรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้สำหรับประชาชนได้รับการสนับสนุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2550-2554 ดำเนินงานวิจัยโดย รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร หัวหน้า
โครงการวิจัย  และมีผู้ร่วมวิจัย ได้แก่
- ผศ.ดร.เสมอใจ ชื่นจิตต์ 
- รศ.ดร.วสันณ์ เพชรรัตน์
- รศ.ดร.สมปอง เตชะโต
- ผศ.อิบรอเฮม ยีดำ
- นางสาวศรีนรา แมเร๊าะ


2. โครงการวิจัยเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและไม้ผลพื้นเมืองภาคใต้ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน ประจำปี 2550-2554 ดำเนินงานวิจัยโดย รศ.ดร.จิตผกาธนปัญญารัชวงศ์ สังกัดภาควิชาพัฒนาการเกษตร หัวหน้า
โครงการวิจัย  และมีผู้ร่วมวิจัย ได้แก่
- ผศ.ดร.ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี
- รศ.ดร.อยุทธ์ นิสสภา
- รศ.ดร.ประวิตร โสภโณดร

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กรกฎาคม 2555 14:20 แก้ไข: 26 กรกฎาคม 2555 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ