นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1008
ความเห็น: 0

ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ในประเทศไทย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. มอบรางวัลสำหรับบุคคล/หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. มอบเงินทุนช่วยเหลือการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มอบรางวัลสำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น

ซึ่งทุกปีจะมีการเปิดรับสมัครในช่วงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม  ทั้งนี้หากนักวิจัยท่านใดสนใจสามารถเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน 

ผู้มีสิทธิสมัคร
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน หรือนักวิจัยในสถาบันวิจัยชั้นนำในประเทศไทยที่กำลังมีโครงการค้นคว้าวิจัยหรือต้องการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขา โดยบุคคลที่สมัครต้องมีสัญชาติไทยและปฏิบัติงานค้นคว้าวิจัยในประเทศไทย

สำหรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22 พ.ศ. 2558  ทุนประเภทนี้ทางมูลนิธิฯ สนับสนุนจำนวนทุนทั้งสิ้นประมาณ 15-20 ทุนต่อปี  ซึ่งในปี 2558 นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับทุนประเภทนี้ ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การพัฒนาฟิล์มไฮโดรเจลว่านหางจระเข้อัลจิเนทเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะนาว

จึงขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ เลิศเลอวงศ์   โดยทางมูลนิธิฯ จะมีพิธีมอบทุนในวันที่ 11 มีนาคม 2559  

ในปี 2559 เป็นครั้งที่ 23 หวังว่านักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับทุนกันเยอะ ๆ นะค่ะ ติดตามได้ที่เว็บไซต์มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 

Sections: ประชาสัมพันธ์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 09 March 2016 16:17 Modified: 09 March 2016 16:20 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.205.144
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ