นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1969
ความเห็น: 0

FormRDO-IP

แบบฟอร์มใหม่ที่จำเป็นต้องจัดส่งพร้อมการส่งรายงานความก้าวหน้า และร่างรายงานฉบับสมบูรณ์

ผู้บันทึกขอแจ้งข่าวให้นักวิจัยทราบและขอความร่วมมือจากนักวิจัยเพื่อถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ดังมีนัยสำคัญดังนี้

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดิน สนับสนุนโครงการวิจัยเป็นประจำทุกปี นั้น และได้กำหนดให้จัดส่งรายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ในประกาศทุนแต่ละประเภทแล้วนั้น   เนื่องจากมีงานวิจัยหลายโครงการที่ผลงานสามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้ และหลายโครงการสามารถนำไปต่อยอดโดยใช้องค์ความรู้ในสาขานั้นหรือสาขาอื่น ๆ โดยนักวิจัยเจ้าของผลงานไม่ทราบมาก่อน
 

ดังนั้นเพื่อให้ผลงานที่เกิดจากโครงการวิจัยได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาได้ทันท่วงที และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม  มหาวิทยาลัยฯ จึงกำหนดให้นักวิจัยที่ได้รับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย และเงินงบประมาณแผ่นดินจัดส่งแบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาศักยภาพในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 1 ชุด ทุกครั้ง เมื่อนักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า และร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ตัวอย่างแบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณาศักยภาพในการคุ้มครองทรัพย์สินฯ

โดยแบบฟอร์มดังกล่าวไม่ต้องอัพโหลดเอกสารนี้ในระบบ PRPM  หากนักวิจัยท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 6013 จิราภรณ์ 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 08 สิงหาคม 2556 14:54 แก้ไข: 08 สิงหาคม 2556 15:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ