นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1177
ความเห็น: 0

การขยายเวลา ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย

แบบวิจัย 14.1 คืออะไร

การขอขยายเวลา ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย

                ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดแนวปฏิบัติในการขยายระยะเวลาการวิจัย เพื่อให้การวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ซึ่งขณะนี้ในปีงบประมาณ 2556 อีกประมาณ 2 เดือน ก็จะใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้ว  หากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนในปีงบประมาณ 2556    สำหรับโครงการวิจัยของนักวิจัยท่านใดที่ไม่สามารถดำเนินงานวิจัยให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลา ก็สามารถดำเนินการ ดังนี้

  1. ยื่นเอกสารที่ต้องใช้ขออนุมัติ ได้แก่ แบบวิจัย 14.1 พร้อมแนบรายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้  สามารถขยายได้ไม่เกิน 1 ปี  แต่ละครั้งขอขยายได้ไม่เกิน 6 เดือน
  2. นักวิจัยทำเอกสารขออนุมัติก่อนสิ้นสุดระยะเวลาวิจัยไม่น้อยกว่า 1 เดือน

    ตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่ แบบฟอร์มขอปรับปรุง-ขยาย ( แบบวิจัย 14.1 [ของ มอ.] )

ผู้บันทึกจะสังเกตว่าในแบบวิจัย 14.1  ข้อ 4 ส่วนใหญ่นักวิจัยจะขาดในส่วนของความเห็นจากผู้บังคับบัญชาระดับคณะ ซึ่งทุกครั้งในแบบฟอร์มนี้ จะต้องมีในส่วนนี้ด้วย  ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าของเอกสาร    จึงขอให้เจ้าหน้าที่ของภาควิชาตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งนะค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 สิงหาคม 2556 14:38 แก้ไข: 01 สิงหาคม 2556 15:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ