นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2552 (ICT+IT) 1325 1
นักศึกษา IT เงินกู้ (รหัส 50...และ รหัส 51...) 1353 0
นศ.ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 322-201 Maht Advance 1187 2
ประกาศ-รายวิชา 308-102 Visual Arts 1189 0
แจ้งชื่อ-เข้าชิงรางวัลเจ้าฟ้าไอที 1108 0
วิชา 308-233 Image Processing ครั้งที่ 5 1579 1
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค- ICT และ IT 1952 0
วิชา 308-233 Image Processing ครั้งที่ 4 1355 0
เรียนชดเชย อ.สุกรี และ อ.จารุทรรศน์ 1375 0
วิชา 308-233 Image Processing ครั้งที่ 3 1425 0
ติดตามนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนหน่วยกิต น้อยกว่า/มากกว่าที่กำหนด 1237 0
คู่มือการใช้งานระบบ LMS@PSU 1197 1
วิชา 308-233 Image Processing ครั้งที่ 2 1347 0
โครงการทุนทำงานแลกเปลี่ยน 2/2551 1148 1
โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 1362 2
วิชา 308-233 Image Processing 1541 0
ตารางซ้อมใหญ่งานประจำปี ICT 2551 1259 0
นักศึกษาที่เข้ารอบการประกวดโครงงาน 1464 1
พบบัตรนักศึกษา 1118 0
ต้องการพบนักศึกษา - น.ส.อำภาพร ยอดแก้ว 1483 0
Handy Drive - ของน้องบอล 1256 2
การลงทะเบียนเรียน รายวิชา 640-101 สุขภาวะกายและจิต 1608 2
ถ่ายรูป เพื่อทำประวัติบัณฑิตนักศึกษาในสาขาฯ 6991 3
นศ. IT - เข้าเรียนวิชาโครงงานด้วยค่ะ 1099 0
โครงงานของนักศึกษา IcT และ IT --โปรดอ่าน 2739 5
นักศึกษา IcT และ IT อย่าลืม..ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2551 1466 1
นักศึกษาทุกคน-เข้าประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2551 1291 0
พบนักศึกษา วรรณา-ภานุพงศ์-นันทิมา-พัชรี 1331 0
วันที่ 2 - 3 ส.ค.51 ไม่มีการเรียนการสอน ค่ะ 1092 1
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ IT (ต่อเนื่อง) 6373 52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2551 9138 73
แนะนำสาขาวิชา ICT 2299 2
ค่าบรรณาสารสงเคราะห์ 1558 1
ใบเสร็จรับเงิน 3226 1
เรามา share แบบฟอร์มต่างๆ กันเถอะ 2793 7
สวัสดี ชาวคณะวิทย์ กลุ่ม R & G 1463 1