นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

phatsuko
Ico64
พัฐสุดา เอกพันธ์

สาขา ICT คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

สารบัญหน้า 1 : 36 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
ตารางสอบ ภาคการศึกษาที่ 2/2552 (ICT+IT) 1310 1
นักศึกษา IT เงินกู้ (รหัส 50...และ รหัส 51...) 1329 0
นศ.ที่ยังไม่ผ่านรายวิชา 322-201 Maht Advance 1169 2
ประกาศ-รายวิชา 308-102 Visual Arts 1165 0
แจ้งชื่อ-เข้าชิงรางวัลเจ้าฟ้าไอที 1090 0
วิชา 308-233 Image Processing ครั้งที่ 5 1553 1
ประกาศคะแนนสอบกลางภาค- ICT และ IT 1926 0
วิชา 308-233 Image Processing ครั้งที่ 4 1330 0
เรียนชดเชย อ.สุกรี และ อ.จารุทรรศน์ 1350 0
วิชา 308-233 Image Processing ครั้งที่ 3 1409 0
ติดตามนักศึกษาลงทะเบียนจำนวนหน่วยกิต น้อยกว่า/มากกว่าที่กำหนด 1211 0
คู่มือการใช้งานระบบ LMS@PSU 1183 1
วิชา 308-233 Image Processing ครั้งที่ 2 1324 0
โครงการทุนทำงานแลกเปลี่ยน 2/2551 1130 1
โครงการศึกษาดูงานภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2551 1334 2
วิชา 308-233 Image Processing 1514 0
ตารางซ้อมใหญ่งานประจำปี ICT 2551 1238 0
นักศึกษาที่เข้ารอบการประกวดโครงงาน 1437 1
พบบัตรนักศึกษา 1093 0
ต้องการพบนักศึกษา - น.ส.อำภาพร ยอดแก้ว 1458 0
Handy Drive - ของน้องบอล 1215 2
การลงทะเบียนเรียน รายวิชา 640-101 สุขภาวะกายและจิต 1576 2
ถ่ายรูป เพื่อทำประวัติบัณฑิตนักศึกษาในสาขาฯ 6931 3
นศ. IT - เข้าเรียนวิชาโครงงานด้วยค่ะ 1077 0
โครงงานของนักศึกษา IcT และ IT --โปรดอ่าน 2707 5
นักศึกษา IcT และ IT อย่าลืม..ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2551 1439 1
นักศึกษาทุกคน-เข้าประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2551 1266 0
พบนักศึกษา วรรณา-ภานุพงศ์-นันทิมา-พัชรี 1307 0
วันที่ 2 - 3 ส.ค.51 ไม่มีการเรียนการสอน ค่ะ 1068 1
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ IT (ต่อเนื่อง) 6336 52
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2551 9080 73
แนะนำสาขาวิชา ICT 2265 2
ค่าบรรณาสารสงเคราะห์ 1518 1
ใบเสร็จรับเงิน 3189 1
เรามา share แบบฟอร์มต่างๆ กันเถอะ 2727 7
สวัสดี ชาวคณะวิทย์ กลุ่ม R & G 1402 1