นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1217
ความเห็น: 0

หนังสือแบไต๋ไบโอก๊าซ

บทเรียนจากชุมชนกรณีศึกษา: การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่

เรื่อง หนังสือแนะนำ “แบไต๋ ไบโอก๊าซ”กรณีศึกษา: การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่

จากโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงด้านพลังงาน บทเรียนจากชุมชน กรณีศึกษา: การพึ่งตนเองด้านพลังงานของชุมชนในจังหวัดกระบี่ ดำเนินการโดยผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา และดร.นฤมล พฤกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ “แบไต๋ ไบโอก๊าซ” ซึ่งเนื้อหามีทั้งส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ สังคม กระบวนการพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน มูลเหตุของความล้มเหลว รวมถึงปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ที่ชาวบ้านสามารถแปลงวัสดุการเกษตร เศษอาหาร หรือเราเหมารวมเรียกว่าขยะ ให้เป็นไบโอก๊าซ เพื่อใช้เป็นพลังงานหุงต้มในครัวเรือนได้

การส่งเสริมการผลิตและใช้ไบโอก๊าซของชุมชน เป็นการส่งเสริมให้คนพึ่งพาตนเองในด้านปัจจัยเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน เพราะพลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ เป็นการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เชื่อมโยงไปถึงเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้การช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบ ยังนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสามัคคีของคนในชุมชน อันเป็นอีกปัจจัยพื้นฐานสำคัญของชุมชนเข้มแข็ง

สำหรับหนังสือเล่มนี้เป็นการกล่าวถึง บทเรียนการส่งเสริม การผลิตและการใช้ประโยชน์จากไบโอก๊าซ ซึ่งชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีการผลิตไบโอก๊าซ มีความเหมาะสมและทำให้ครัวเรือนหรือชุมชนพึ่งตนเองได้จริง แต่ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญ ได้แก่ ความยินยอมพร้อมใจของครัวเรือนที่จะนำเทคโนโลยีไปใช้ ผนวกกับการมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีมากพอ

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถค้นหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ห้องอ่านหนังสือ และที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 มิถุนายน 2558 10:21 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2558 10:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.9.125
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ