นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1782
ความเห็น: 0

วันนักวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 7 ประจำปี 2556

นักวิจัยคณะฯ ที่มีผลงานและได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกเข้ารับเกียรติบัตรในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม จากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สืบเนื่องจากทุก ๆ ปีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อวงการวิชาการ ซึ่งผลงานวิจัยดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ทำให้สังคมได้รับรู้ และรู้จักนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ โดยได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ ในระดับชาติ และนานาชาติ  ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายในการสนับสนุนการทำวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ดังนั้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนาเป็นเจ้าภาพ ได้จัดงาน “วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. ครั้งที่ 7” ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อเป็นการยกย่องนักวิจัยที่สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยในงานดังกล่าวมีกิจกรรมเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “วิ...จากใจ: จากฐานรากงานวิจัย สู่การใช้ประโยชน์” ซึ่งมีวิทยากรที่มีชื่อเสียง ได้แก่

  1. ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

 

มาร่วมเสวนาเพื่อให้เห็นตัวอย่างการทำงานวิจัยตั้งแต่พื้นฐานจนนำไปสู่การใช้ประโยชน์  หลังจากนั้นก็มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่นักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยฯ และในปีนี้นักวิจัยของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างผลงานและมีชื่อเสียงที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกเข้ารับเกียรติบัตรในงานดังกล่าว ดังนี้
  1. ผศ.ดร.ชุติมา  ตันติกิตติ สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
  2. รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา สังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์
  3. รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์ โดยนายเจษฎา โสภารัตน์ เป็นผู้รับแทน
  4. นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธุ์ นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวาริชศาสตร์
  5. ศ.ดร.เสาวภา อังสุภานิช สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
  6. รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์

 

 

ปล. เนื่องจากลำดับที่ 5-6 อาจารย์ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมรับเกียรติบัตรในครั้งนี้ จึงไม่ได้นำภาพมาให้ชมค่ะ
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 มิถุนายน 2556 17:14 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2556 17:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 ServiceMan, และ 8 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ