นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1747
ความเห็น: 1

โครงการนิทรรศการในงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 กลุ่มงานสถานีวิจัยและบริการกลาง ฝ่ายวิจัยและบริการ วันที่ 9 - 18 สิงหาคม 2556

โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง

  คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

          สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท ที่ล้อมรอบด้วยชุมชนทางการเกษตรที่พัฒนาน้อยและด้อยโอกาส ที่ผ่านมาสถานีวิจัยคลองหอยโข่งได้พัฒนาหน่วยงานเพื่อสร้างความพร้อมด้านโครงสร้างการสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และมีการบริการวิชาการ ชุมชนรอบๆ สถานีวิจัย ซึ่งจากการดำเนินการและการพัฒนาสถานีวิจัยมาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจึงมีศักยภาพและความพร้อมที่จะดำเนินการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและหน่วยงานในการดำเนินการพัฒนาชุมชนทางการเกษตรรอบๆ สถานีวิจัยให้มีความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตผลทางการเกษตร และเป็นกลวิธีให้ส่วนราชการได้ทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของคณะทรัพยากรธรรมชาติสู่ชุมชนทางการเกษตร  ซึ่งในงานได้ จัดนิทรรศการบอร์ดวิชาการ   จัดแสดงสินค้า  จัดบรรยายและให้ความรู้ของสินค้า  และจำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร  ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปที่เข้าชมงานอีกด้วย  ซึ่งในการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมาก

 

 จำหน่ายพันธุ์ไม้ต่างๆ ของศูนย์เรียนรู้ชุมชนทางการเกษตร 

ความร่วมมือในชุมชนของสถานีวิจัยฯ ส่งการแสดงเข้าร่วม
ในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 21

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 29 สิงหาคม 2556 11:17 แก้ไข: 29 สิงหาคม 2556 11:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 J, Ico24 ServiceMan, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บันทึกไว้ใน Share ก็ดีตรงนี้แหละนะคะ ผ่านไปปีกว่าแล้วก็ยังกลับมาอ่านได้ ได้บรรยากาศสุดๆเลยค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ